Работа по проект към Карин дом «Ранна интервенция при деца с отклонения в развитието» .

  На 4 октомври 2011 г.екип от 2 специалисти от Фондация „Карин дом„ – Варна , проведе супервизия на нашия екип, работещ по програмата „ Ранна интервенция „ .

 Дейностите са в рамките на подпроекта на сдружението към Програма на Фондацията „Развитие на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности”, финансирана от Фондация „Лале” и Фондация „Оук”.

 От май до края на септември 2011 г., 2 екипа специалисти на „ Алтернатива 55” са провели домашни посещения, направили оценка и препоръки във връзка с проблеми в развитието на децата в 9 семейства. Създадена е игротека и библиотека; проведени са срещи на група „От помощ към взаимопомощ”, ръководена от психолог.