Приключва работата по подпроект «Ранна интервенция при деца с отклонения в развитието» .

  По проекта и с методиката на Карин дом-Варна, за периода юни 2011-февруари 2012 година са проведени:

- Домашни посещения: 47;

- Психологическо консултиране на родители: 10 семейства  с 22 консултации;

- Проведени терапевтични сесии с деца с отклонения в развитието:  33

- Проведени терапевтични сесии с родители: 5;

- Екип на Карин дом – Варна проведе 2 супервизии на 4 и 5 октомври 2011 г. в Стара Загора относно  организация на дейността на екипа по програмата за ранна интервенция и  по конкретни случаи, като бе дадена много добра оценка на екипа на ЦСРИ.

   В резултат на работата по подпроекта е постигнато следното:

1.Подобрени родителски умения за взамодействие със специалисти, подкрепящо и стимулиращо развитието на детето;

2.Повишен капацитет на ЦСРИ „Алтернатива„ за работа по ранна интервенция при деца със СОП- обучен екип, реализирана на практика пилотна програма: мултиплициране на опита от услугата Ранна интервенция в организацията.

3.Повишена обществена информираност и подкрепа към програмата „Ранна интервенция.