КРЪГЛА МАСА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ, ДИГНОСТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕЦАТА С АУТИСТИЧЕН СИНДРОМ”.

  На 22 март стартира информационната кампания на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, посветена на световния ден за информираност за аутизма - 2 април. Началото бе поставено с организираната кръгла маса  на тема „Ранна интервенция, диагностика и рехабилитация при деца с проблеми от аутистичния спектър”.

 На срещата присъстваха 25 души-представители на местната власт и институции, Омбудстман, ВУЗ и НПО. Гости на събитието бяха Ани Андонова–директор на първия в страната Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София и 2 представители на сдружение „Хоризонти”–Сливен, работещи с деца с аути-

konferenciq_ranna_intervenciq

стичен синдром.

 За симптомите при аутистичен синдром и възможностите за ранна диагностика говори д-р Рени Колева, педиатър.

 Програмата за ранна интервенция при деца с проблеми в развитието представи Александра Димитрова, психолог, преминала теоретично и практическо обучение по проект на Карин дом–Варна и провела работа по програмата в 10 семейства.

 За необходимостта от специализирана подготовка на педагогическите кадри за работа с деца със специални потребности говори гл.ас. Бояна Буюклиева от Тракийски университет и председател на „ПК по наука, образование, закрила и развитието на децата„ към Общински съвет-Стара Загора.