Ще може ли аутизмът да се открива още при бебетата

Източник: Дневник, 16.11.2011

http://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/2011/11/16

Учените откриват все повече доказателства, че мозъкът на децата с аутизъм е много по-различен от този на останалите им връстници. Ново проучване, което потвърждава наличието на повече мозъчни клетки при засегнатите от това състояние, е стигнало до заключението, че аутизмът се получава още в майчината утроба, а не е придобит в по-късните етапи от развитието.
В изследването, публикувано в Journal of American Medical Association, което американското списание "Тайм" цитира, екип от Калифорнийския университет в Сан Диего е стигнал до заключението, че децата с аутизъм имат около 67% повече нервни клетки в префронталната кора на главния мозък от онези, които не са засегнати от състоянието. Тази част от мозъка участва в процесите, свързани със социалните умения, комуникацията, познавателните функции и езика - сфери, в които децата с аутизъм често показват анормално развитие.
"Ако знаем, че при аутизма имаме конкретен дефект, появяващ се изключително рано при развитието на бебето, това би ни помогнало да се съсредоточим върху следващите стъпки в изследването, които ще разгледат причината за появата на твърде голямото количество неврони", казва старшият учен от екипа Ерик Корчезне. Това от своя страна би дало надежда в бъдеще да се открие нов тип лечение, което да помогне на децата и семействата им да се справят по-добре при проявата на симптомите на аутизма.
Корчезне е изследвал мозъка на седем момчета с аутизъм между 2 и 16 години, след като са починали, и след това сравнил резултатите с тези, получени при изучаването на деца на същата възраст, също загинали, но които не са имали това заболяване. Откритието за наличието на повече неврони било изненадващо, защото дефицитите в социалните умения, които страдащите от аутизъм имат, обикновено се обясняват с по-малко, а не повече нервна тъкан.
Когато мислим за неспособността да се обработва сложна информация, ние най-често смятаме, че връзките и мозъчните клетки са по-малко от необходи-
мото", казва той. "Заключенията ни обаче показват точно обратното."
Въпреки това засегнатите от аутизъм деца може би страдат именно от липсата на адекватни връзки между невроните, тъй като свръхизобилието им би могло да доведе до усложнения при свързването им и до по-трудна обмяна на информация между тях. Това положение, казва Корчезне, "може да забавя или да пречи на нормалната комуникация между различните мозъчни части".
Общуването например изисква нервите от раздалечени части на мозъка да се свържат. Прекалено многото нервни клетки могат да "задушат" някои от тези връзки като гора, в която дърветата, разположени твърде близко едно до друго, се убиват взаимно.
Важен детайл е, че многото неврони в префронталната кора се образуват не след раждането, а при ранното развитие на бебето в матката. Ако това е вярно, промените, отговорни за развитието на това състояние, се появяват много по-рано, отколкото се е смятало досега.