В-к „Старозагорски новини„, бр.58 от 22 март 2012 г.

„Стартира седмица на аутизма„, автор Алекс Боевa.