Гражданско сдружение помага на децата с аутизъм

Дарик радио;

30 март 2010 10:45

Информация за работата на Семеен център "Алтернатива", който през 2010 г. работи по  европейски проект, финансиран от ФМ ва Европейското икономическо пространство.