Седмица на отворени врати в Център "Алтернатива"

Сайт на Фондация „Обществен дарителски фонд- Стара Загора„

www. acfb-bg.org  Детайли

12 Юли 2011 

Иновационни практики в България

ФРМС-електронен  сайт, юни 2011

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” е с над 10-годишна работа с деца в неравностойно положение – деца от институции и деца с увреждания. През 2007 г., по проект, финасиран от ЕС по Програма ФАР, към сдружението бе създаден Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им, лицензиран от Държавната агенция за закрила на детето. За 2 години в Центъра бе проведена индивидуална и групова работа с над 60 деца с ментални увреждания или от рискови за институционализиране на децата семейства.

Сдружение Алтернатива 55 осигури грижи за деца със специални образавателни потребности

в-к Новината; 27 октомври 2010

Благоустроената сграда на семеен център Алтернатива, който се намира на ул. “Димитър Наумов“ № 110 отвори врати.

Нараства броят на децата, страдащи от аутизъм

http://dariknews.bg    14 септември 2010

В Стара Загора родителите могат да потърсят помощ на телефон 042/64 71 19 или в офиса на Сдружение "Алтернатива 55".