Обществото все още не приема интегрираното обучение на деца с увреждания

darik.news; 19 Ноември 2010

Информация за Дискусия,  организирана от Гражданско сдружение „Алтернатива 55" в рамките на проект „Комплексна програма от грижа за деца с аутизъм и родителите им"и резултати от проведеното социологическо проучване във връзка с интегрирането на деца със СОП.

 

Проект „Приятел до теб”

В-к Анонс, юни 2010

Фонд „Социална отговорност на ПИБ” ще финансира през 2010 г. шест социално значими проекта за деца, лишени от родителски грижи.Чрез тяхната реализация ще бъдат подкрепени близо 170 деца от институции на възраст между 14 и 18 г. в процеса на професионалната им реализация. Един от утвърдените и одобрени проекти е „Приятел до теб” на Гражданско сдружение „Алтернатива 55” – Стара Загора. Продължителността на този проект е 8 месеца и е на стойност 6400 лв

Фонд социална отговорност на ПИБ

Fibank.bg 19 април, 2010

Фондът „Социална отговорност” на Първа инвестиционна банка има за цел да предостави възможности за развитие на деца и младежи от Домовете за деца и юноши (ДОВДЛРГ) в страната, като работи за тяхната социална адаптация, житейска реализация и подготовка за самостоятелен живот. Един от утвърдените за годината 6 проекта е на ГС”Алтернатива 55”.