Десетдневка на отворени врати – „Алтернатива 55”, Стара Загора

/ 16 международни дни срещу насилиено в България през 2005/

Сайт на „Център за изследвания и политики за жените „, 11.2005