Помощ за деца в риск

Дарик радио; 1 октомври 2008 08:58

Гражданско сдружение”Алтернатива 55 ” приключва работата си по проект Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и семействата им. Проектът е за 17 месеца и се финансира от ЕС и правителството.