ПРОГРАМА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ" КЪМ ЦСРИ "АЛТЕРНАТИВА „

  Програмата за ранна интервенция към ЦСРИ „Алтернатива„ стартира през месец март 2011 г.

 Програмата на ЦСРИ е насочена към подкрепата на семейства с деца в най- ранна възраст (от раждането до 4-5 години), които са с проблеми в някоя от областите на развитие - познавателна, социална, емоционална, речева, физическа. Приоритетно се работи с деца, при които са налице данни за генерализирани разстройства в развитието.

 Програмата за ранна интервенция се провежда от подготвен екип специалисти: психолози, логопед, специален педагог и педиатър. Чрез провеждане на домашни посещения тя предоставя  чудесна възможност за решаване на проблемите заедно с родителите, защото се осъществява в дома на детето - мястото, където семейството и детето се чувстват най-удобно и екипът по ранна интервенция има възможност да види детето в неговата естествена среда.

Екипът оценя състоянието на детето с подходящи методи; предлага на родителите съобразени с възрастта и нивото на развитие на детето дейности, които родителите лесно могат да изпълняват в ежедневието - като хранене, сън, игра, взаимоотношения с братята и сестрите, жизнени умения и др.

 Част от програмата за ранна интервенция е родителската мрежа за подкрепа. В ЦСРИ се провеждат сбирки на родителска група „От помощ към взаимопомощ„, подпомагана от психолог-фамилен терапевт и обучения в Училище за родители. Целта на организираните срещи с родителите  е да се подмогне създаването на контакти помежду им; да се учат взаимно и да си помагат; както да бъдат насочени, при необходимост,  за ранна диагностика и рехабилитация на детето.

 На родителите се предоставя актуална информация – книжката  „Как се развива вашето дете„ , издание на Фондация Карин дом- Варна; библиотека в ЦСРИ с развиваще книжки; наръчници за родители; познавателни игри и др.

 Програмата се подкрепя финансово от:

-   Фондация „Карин дом„ , Варна ;

-  Програма „Създаваме по-добро бъдеще„  на „Загорка” АД и Обществен дарителски фонд – Стара Загора.