Спонсорство от фирма ЧАХОВ ООД

   Ръководството на Гражданско сдружение „Алтернатива 55” и екипът на Център „Алтернатива” изказват своята огромна благодарност към Фирма „ЧАХОВ”ООД и нейния управител г-н Георги Чахов за благотворителния жест.

  Чрез безвъзмездна и навременна подмяна на улуците на сградата на Центъра,  фирма „ЧАХОВ” допринесе за подобряване на базата и условията за работа в нашия Център за социална рехабилитация и интеграция на  децата с аутистичен синдром.

  Вашата помощ е нужна и важна, защото ще ни позволи да достигнем до по-голям брой деца и родители  и да създадем по-добри условия за  предоставяне на качествени услуги.

БЛАГОДАРИМ!

chahov