Информационна седмица

informacionna-sedmica11- 16 юли 2011 г.

Информационна седмица за  представяне на проект „Програма за ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства в развитието”. провежда сдружение „ Алтернатива 55” . Проектът се реализира благодарение на дарението на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма „Създаваме по-добро бъдеще”.
Старт на седмицата бе даден на 12 юли от 10,30 часа . Присъстваха представители на община Стара Загора, на институции от Стара Загора и други градове от Старозагорска област, ангажирани със здравето,  развитието и закрилата на децата , както и представители на медиите, родители, граждани.
Сдружението отбеляза и 12 години активна дейност в социалната сфера.