Обсъждане на Национална програма за закрила на детето –ДАЗД-2017

                                  DSC00015 1            DSC00019 1

На 15 февруари 2017 година, в Стара Загора, по инициатива на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) и Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), бе проведена работна среща със специалисти от сферата на социалните и образователни услуги.

На срещата бе обсъдена Националната програма за закрила на детето за 2017 г. и нейната реализация, с цел заинтересованите страни в различните райони на страната да бъдат улеснени и подкрепени в нейното приложение.

Основните приоритети, цели и дейности, залегнали в Програма ДАЗД-2017 представи г-жа Радостина Димова, главен експерт „Мониторинг и контрол” – в ДАЗД -регион Южен.

В оживена дискусия бяха обсъдени следните основни проблеми:

-   Дейности, възможности за превенция на ранни бракове и раждания сред ромската общност;

- Проблеми във връзка с въведените промени в Методиката за изготвяне на социални оценки на деца и възрастни с увреждания, с които всъщност се затрудняват силно организациите, към които е адресирано изискването, да предоставят на социални услуги.

- Неадекватни мерки относно профилактика и здравеопазване на децата;

-   Възможностите за организиране на спортни инициативи за деца с увреждания и др.

   Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, като представител на НАСО за Старозагорска област, благодари на всички участници от Стара Загора и областта, както и на Община Стара Загора за съдействието при организиране на срещата.