ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА „АЛТЕРНАТИВА 55”

12923354 763928283743959 5059751378076413900 n

       2 април е обявен за Световен ден на осведоменост за аутизма от ООН през 2007г. Той цели да привлече общественото внимание към състоянието аутизъм, да алармира световната общност относно превръщането на аутизма в глобален проблем на здравната, социалната, образователната сфера; да повиши осведомеността и да насърчи ранното диагностициране и ранната интервенция, които са от основно значение за успешното развитие на децата с аутистично разстройство, като почете и уникалните способности на хора с аутизъм. За осма поредна година Гражданско сдружение „Алтернатива 55” организира едномесечна информационна кампания за повишаване на информираността и за изграждане на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром.

В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ :

1.Конкурс за рисунка на тема „Приятели”. За участие са поканени децата от детски и учебни заведения от Стара Загора. Постъпилите рисунки до 25 март ще бъдат публикувани на електронната и фейсбук страницата на Център Алтернатива; гласуването ще бъде онлайн и от жури, ще бъдат връчени индивидуални награди и грамоти на участващите детски и учебни заведения.

2. Лекция пред студенти от ПФ на ТУ.

3. Информационен ден за родителите.

4. Ден на отворените врати на ЦСРИ "Алтернатива" - НА 2 АПРИЛ: членове на екипа и представители на родителите ще отговарят на въпроси относно предоставяните услуги от ЦСРИ.

5. Изложба с участвалите в конкурса рисунки -  НА 4 АПРИЛ: награждаване на участниците в конкурса - фоайе на Община Стара Загора.