ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА 2 АПРИЛ

                17793300 1521380884541589 1293747676 n                ДГ25 Никол

2 април е обявен за Световен ден на осведоменост за аутизма от ООН през 2007 г. и цели да привлече общественото внимание към състоянието аутизъм, да алармира световната общност относно превръщането на аутизма в глобален проблем на здравната, социалната, образователната сфера; да повиши осведомеността и да насърчи ранното диагностициране и ранната интервенция, които са от основно значение за успешното развитие на децата с аутистично разстройство, като почете и уникалните способности на хора с аутизъм. За осма поредна година Гражданско сдружение „Алтернатива 55” проведе от 6 март до 6 април 2017 г. кампания за повишаване на информираността и за изграждане на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром .

В рамките на кампанията бяха проведени.

-  Лекция пред студентите от Педагогически факултет на Тракийски университет. Специалистите от екипа на Център „Алтернатива” Деяна Белчева и Тодорка Станкова запознаха бъдещите специални педагози и социални работници с основните подходи в работата по ранна интервенция, терапия и рехабилитация на деца с аутистичен синдром.

- Конкурс за рисунка на тема „Приятели”, в който участваха 127 рисунки на деца от детски заведения и училища от Стара Загора и Благоевград. Постъпилите рисунки бяха публикувани на фейсбук страницата на Център Алтернатива. Чрез гласуване онлайн и от жури, бяха определени и наградени 14 деца, участвали в конкурса. Наградите бяха връчени от патрона на конкурса, г-жа Иванка Сотирова, зам.кмет „Хуманитарни дейности „ в общината на специално организираната изложба.

2 април бе Ден на отворените врати на ЦСРИ, посетен от студенти и родители.