УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

                                suzi burgas site 1

       На 21 и 22 август 2017 г. в Бургас бе проведен работен семинар на МТСП на тема „Корпоративната социална отговорност - за по-добро качество на живот“. Срещата води заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова. Дискутирана беше ролята на държавата за насърчаване на социално отговорни практики в обществото. Представиха се добри практики в тази сфера и се обсъди визията на Министерството на труда и социалната политика по предстоящата нова стратегия в областта. Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев изнесе презентация за работата на Националния алианс в областта на корпоративната социална отговорност. Подчерта ангажимента на организацията към развитието на КСО в посока на заетост за хора с увреждания и други хора в неравностойно положение на отворения пазар на труда; развитието на партньорство с държавата и общините в тази посока, сътрудничеството с компании и други бизнес организации, които да се ангажират по темата. В семинара участие Анастасия Василева , председател на УС на ГС „Алтернатива 55”, областен координатор на Национален алианс за социална отговорност за Старозагорска област .