Представителството на НАСО в Стара Загора и Фондация Асист въвеждат помагащите технологии в ЦСРИ

  ГС„Алтернатива 55“- представителство на НАСО за Стара Загора - и Фондация „Асист-Помагащи технологии“, член на НАСО, работят заедно по въвеждането на технологиите за контрол с поглед в работата на услугите, управлявани от Сдружението.

Партньорството на ГС „Алтернатива 55“ и Фондация „Асист-Помагащи технологии“ започва по време на информационните срещи „Здравей – това съм аз“, организирани с помощта на НАСО и представителсвата на Националния алианс в различни областни градове през есента на 2016 г. Сдружението беше организатор, като представител на НАСО, на информационната среща в Стара Загора, която премина при голям интерес . Фондация „Асист-Помагащи технологии“ е и носител на една от годишните награди на НАСО за тази година – за утвърждаване на иновациите в социалните услуги.

Гражданско сдружение «Алтернатива 55» се стреми да въвежда иновативни технологии в подкрепа развитието на децата с генерализирани разстройства в развитието. По проект, финансиран от КонтурГлобал Марица Изток 3, е закупено устройството и софтуер за контрол с поглед. Община Стара Загора подпомогна необходимите обучения за специалисти и родители за работа с технологията и разработване на методичен наръчник от натрупания опит с устройството, съдействащ за устойчивото прилагане и в бъдеще , като съфинансира проекта с решение на Общински съвет.


На 31 август и 1 септември 2017 г. в Стара Загора, с участието на експертите от Фондация Асист, бе проведено първото обучение с участници от екипа на Центъра и родители. Бяха проведени с много окуражаващ резултат и първи сесии с две от децата, посещаващи Центъра. Така организацията ни е една от първите НПО, която проявява интерес към технологията за контрол с поглед и се обръща към Асист за обучение и въвеждане в практиката на нашите социални услуги. Програмата ще бъде тествана за първична диагностика; измерване на напредъка в работата с децата; развитие на речеви и комуникационни умения; развитие на способности за обучение.