«Приложение на иновативна технология при работа с деца с генерализирани разстройства в развитието »

 

                                                            DSC00422

На 27 и 28 септември 2017 бяха проведени две обучения за екипа и за родители на деца, посещаващи ЦСРИ «Алтернатива« за възможностите и приложението на различни технически системи, повишаващи ефективността при работата с деца с увреждания.

Дейността е част от проекта «Приложение на иновативна технология при работа с деца с генерализирани разстройства в развитието», финансиран от КонтурГлобал ТЕЦ-3 и съфинансиран от Община Стара Загора.

Лектори в обучението са доц.д-р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова, психолог-от Фондация АСИСТ – помагащи технологии, преподаватели в Нов български университет.