Работна среща за обмяна и опит на добри практики

                  3 2       1

        

   На 04.10.2017г. ЦСРИ "Алтернатива" бе домакин на работна среща с представители на Дневен център за деца с увреждания - гр.Свищов. На срещата бяха обсъдени и представени добри практики относно прилагане на система за комуникация с поглед при деца с физически и ментални проблеми. Софтуерната система Комуникатор 5 допринася за по-добра комуникация и стимулира развитието при лица със специални нужди. Срещата бе ползотворна и за двата екипа, които и за в бъдеще ще си сътрудничат в своята работа.