Участие в представяне на социален проект на Община Стара Загора

9d180d0e1490da22bf604695d595115b

Днес,16.10.2016 г. бе проведена пресконференция в Община Стара Загора във връзка с предоставяне на социални услуги на хора с увреждания, включително и деца. На пресконференцията присъства Анастасия Василева, председател на Сдружението.

Община Стара Загора изпълнява проект „Заедно за независим живот“ по Оперативна програма програма „Развитие на човешките ресурси“. Социални асистенти за осигуряване на грижа и подкрепа в домашна среда на деца и възрастни набира Община Стара Загора, каза на пресконференция днес д-р Антония Тодорова, началник на общинския отдел „Здравеопазване и социални дейности. От миналата седмица се събират документи отново както на кандидати за потребители на услугата, така и за желаещи да се включат на работа по проекта.

„Проектът започна на 1 октомври 2016 г., ще продължи до 30.06.2018г. и е на стойност 874 937.41 лв. Той е насочен към лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. деца, които отговарят на следните изисквания:
- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ и без чужда помощ;
- деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване.