Посещение на Център за специална-образователна подкрепа „П.Р. Славейков” гр.Плевен

                   IMG 20171023 114758      IMG 20171023 114159

На 23.10.2017 г. екип на ЦСРИ „Алтернатива” посети Център за специална и образователна подкрепа „Петко Рачев Славейков” гр.Плевен. Посещението имаше за цел обмяна на опит с екипа на Центъра относно организацията на работа, база, материали, използването на интерактивни методи за работа с деца със специални образователни потребности и внедряване на иновитивни техники за работа. Центърът разполага с кабинет за формиране на умения за практичен живот в Монтесори среда; Зала за сензорна стимулация и сензорна градина; Зала за кинезетерапия и сензомоторна гимнастика; Библиотека на играчките; Кабинети по професионално обучение за предобиване на професионална квалификация по професия.

Център „П.Р.Славейков” гр.Плевен е една от организациите, които много успешно прилагат най-новата система за работа чрез комуникация с поглед „АСИСТ„. Екипът ни, който работи по прилагането на системата и в ЦСРИ-Стара Загора, обсъди възможностите за приложението на различните подпрограми при работа с деца с аутизъм.

Топлото посрещане на домакините от Център за специална образователна подкрепа „Петко Рачев Славейков” гр.Плевен ни даде възможност за обмяна на опит от практиката и информация за различните методи на работа с деца със специфични потребности, споделиха се идеи за справяне с определени трудности в работата.