Стартира работата по нов проект „Мобилна социална услуга за деца с ГРР”

                                                          DSC00450

В малките селища на региона няма, или са крайно ограничени, социалните услуги за деца, особено за деца с генерализирани разстройства в развитието , за работа с които е специализиран Център „Алтернатива „.

Благодарение на подкрепата на фирма „е-Commeraекипът ни има възможност да продължи добрата практика от успешно реализиран проект за подкрепа на деца с ментални проблеми и родителите им, финансиран от Конфедерация Швейцария.

В новия проект, след провеждане на информационни кампании за представяне целите и възможностите на новата програма, започна предоставянето на специализирани услуги за деца, насочени към нас. Проведени са първите оценки на възможностите и потребностите на 4 деца и родителския капацитет за грижа към деца с увреждания и въз основа на това- провеждането на индивидуални сесии с децата и консултиране на родителите им.