"Актуални въпроси в развитието на социалните услуги"

                                                               Image 4 c5a1b6f3 68e6 427c b7e2 9bbe1754fecb

На 1 февруари в гр. София се проведе работна среща на тема "Актуални въпроси в развитието на социалните услуги". Организатор на срещата беше Национален алианс за социална отговорност / НАСО/. 

В събитието взеха участие: г-жа Румяна Петкова-изпълнителен директор на Агенция по социално подпомагане; г-н Георги Георгиев- председател на НАСО; г-жа Христина Пантева - гл. експерт в отдел "Социални услуги за пълнолетни лица", гл. Дирекция Социално подпомагане", експерти на НАСО, координатори, консултанти и УС на Алианса.

По покана на НАСО в срещата участваха и представители на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, което е областен координатор за НАСО. Участниците ни бяха инж.Ганка Господинова, член на УС и Стефани Петрова - от екипа на ЦСРИ, администриран от сдружението. Те поставиха някои нерешени проблеми в предоставянето на социални услуги в общността, делегирана държавна дейност.