Стартира едномесечна кампания

 

              DSC00242       1       DSC00250

 

Стартира едномесечна кампания /6 март - 6 април 2018г./ на

Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, посветена на 2 април

- Световен ден за информираност за аутизма

През 2007 година Генералната Асамблея на ООН приема резолюция 62/139, която обявява 2-ри Aприл за Световен ден за информираност за аутизма. Общият брой на хората от аутистичния спектър формира около 2% от населението, което го прави най - бързо нарастващото в международен мащаб сериозно нарушение в психическото развитие. В последните десетилетия силно нараства броят на децата с аутистичен синдром.

Предизвикателствата пред общественото здраве, касаещи аутизма се отнасят предимно до ранното му диагностициране и интервенции, стигмата. Пречките за постигане на напредък включват недостатъчната информираност, липсата на изследвания и недостига на качествени услуги.Глобалната инициатива на общественото здраве за аутизма (ГИОЗА) предлага следното решение:

-   повишаване на информираността,

-   увеличаване броя на проучванията,

-   обучение на специалистите – не само пряко работещи с деца аутисти в различни центрове, но и в детските заведения, училищата

-   разширяване на предоставяните услуги и подобряване на тяхното качество.

Кампанията на Гражданско сдружение „Алтернатива 55” и тази година е насочена към повишаване информираността на обществеността и развиване на подкрепяща среда към децата с аутизъм и родителите им и включва:

-   Конкурс за рисунки на тема „Бъди ми приятел” с творби на деца от детски и учебни заведения от Стара Загора и други градове на страната. Конкурс за есе или снимка на родители / приятели на Центъра, на тема „ Израстваме заедно „

-   Инициативи пред студенти от Тракийски университет : лекция и ден на откритите врати.

-   Среща на родители и деца от Център „Алтернатива” с ръководството на Областна администрация и Община Стара Загора

-   Ден на откритите врати за специалисти

-   Изложба и връчване наградите на творби на участници, като първенците са определени от онлайн гласуване и от професионално жури.

Инфорцмационната кампания се организира с подкрепата на Областния администратор, Община Стара Загора, Областен информационен център, ТЕЦ-Контур Глобал – Марица Изток 3, Обществен дарителски фонд, Център за подкрепа на личностното развитие, Телевизия Стара Загора, Регионална библиотека „З.Княжески”.