Участие в интерактивен семинар на тема „Ритъм терапия”

                                     3        28783290 2017163785275892 3207930910938624130 n

На 05.03.2018г. представители от екипа на ЦСРИ „Алтернатива” /Станислав Станчев – специален педагог и Деляна Вълчанова – психолог/, взеха участие в практически интерактивен семинар, организиран от Депертамента за информация и повишаване квалификацията на учителите - гр. Стара Загора, на тема „Ритъм терапия – приложни апекти”. Лектор на семинара -  Д-р Джон Спери, който представи обстойно следните теми:

-   Основата на барабането. Барабаненето в група – адапритане в различни възростови групи, био-психологични ползи, насърчаване към социален интерес;

-         Музиката за терапевтична промяна при отделните хора, групи, общности;

-         Кръгът с барабани – синхронност, сътрудничество, емпатия.