Посещение на студенти в ЦСРИ „Алтернатива”

          DSC00863   29693736 2163620663655158 1691310585 o 1  DSC00859 

На 29 март 2018г., входа на информационната кампания за повишаване информираността на обществото по въпросите на аутизма, в Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Алтернатива“ се проведе практическо обучение със студенти от трети курс. Студентите са от специалност„Социална педагогика“ в Педагогически факултет на Тракийски университет и провеждат текуща учебна практика с ръководители ас. д-р Цвета Делчева и ас. Неделина Здравкова.

Управителят Радка Дончева и екипът на ЦСРИ „Алтернатива“ информираха студентите за някои възможности за ранна диагностика и рехабилитация, ранни признаци на аутизъм. Споделиха подходи за работа с родителите на деца с такъв проблем. Представен и демонстриран бе и един от ефективните методи за работа–„Комуникация с поглед“. Студентите получиха полезна информация за възможно включване в работата на Центъра, като социални педагози - по проекти или като доброволци.