Работна среща с представители на Общностен център за подкрепа на деца и родители - гр. Хасково

                                         DSC00927   DSC00929

На 04.04.2018г. ЦСРИ "Алтернатива" бе домакин на работна среща с представители на Общностен център за подкрепа на деца и родители - гр.Хасково. Срещата се състоя в рамките на информационната кампания за повишаване информираността на обществото по въпросите на аутизма.Бяха обсъдени и представени добри практики относно прилагане на система за комуникация с поглед при деца с физически и ментални проблеми, както и информация за различните методи на работа с деца със специфични потребности. Споделиха се идеи за справяне с определени трудности и предизвикателства в работата.