Десета информационна кампания за подкрепяща среда към децата с аутизъм

                                                        DSC00902  DSC00914

През март и април тази година, в Стара Загора, за десета поредна година се проведе информационна кампания за развитие на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром и техните родители. Организатор на ежегодното събитие е Гражданско сдружение „Алтернатива 55“, представителство на НАСО за Стара Загора. Център „Алтернатива„ е един от малкото в страната, които работят предимно с деца с аутизъм, като предоставят безплатна услуга, като делегирана от държавата дейност.
Среща между организаторите, специалисти и родители на деца с аутизъм и областният управител Гергана Микова се проведе в рамките на инициативата. Дискутира се приносът на Сдружението в подкрепата на децата и родителите, както и проблемите с материалната база на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Дни на отворените врати дадоха възможност на студенти и специалисти от Педагогически факултет на Тракийския университет и Центъра за обществена подкрепа в Хасково да се запознаят с добри практики за подкрепа на деца с аутизъм.

Екипът на Центъра представи програмите, методите и техническите средства за развитие на децата.Конкурс за рисунки на тема „Бъди ми приятел” с творби на деца от детски и учебни заведения и за есе на родители и приятели на тема „Израстваме заедно“ са също част от кампанията.
С над 100 рисунки участие взеха детски градини, училища и школи от Благоевград, София и Стара Загора. С гласуване във Фейсбук и от професионално жури се обявиха победителите. На Световния ден за информираност за  аутизма, 2 април, с изложба и награждаване на младите художници завърши едномесечната кампания. Над 20 рисунки получиха отличия. Сред гостите на събитието бяха областния управител Гергана Микова и заместник-кметът по хуманитарни дейности Иванка Сотирова.
         Кампанията включваше и представяне в медиите на основните проблеми пред семействата на деца с аутизъм, нуждата от обществена подкрепа и целите на инициативата.Информационната кампания се организира с подкрепата на Областната администрация, Община Стара Загора, Областен информационен център, ТЕЦ-Контур Глобал –Марица Изток 3, Обществен дарителски фонд, Център за подкрепа на личностното развитие, Телевизия Стара Загора, Регионална библиотека „З. Княжески”.

През 2007 година Генералната Асамблея на ООН приема резолюция 62/139, която обявява 2-ри Aприл за Световен ден за информираност за аутизма. Около 67 млн. души по света са засегнати от аутизъм, което го прави най-бързо нарастващото в международен мащаб сериозно нарушение в психическото развитие. Ако преди 2 десетилетия 1 на 10 хиляди живородени деца бе регистрино с аутизъм, сега цифрата за редица страни е 1 на 60 живородени деца. На 2 април милиони професионалисти, родители, страдащи от аутизъм деца и възрастни в различни, държави имат възможност да кажат на обществеността за аутизма като глобален проблем, да покажат необходимостта от ранното диагностициране и интервенция, да говорят за това, колко е важно, тези деца да бъдат разбрани и приети в нашето общество.