Регионална конференция за професионалното реалзиране на младежите с увреждания -22.11.2018г.

ЕЕЕЕЕ

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” реализира до края на 2018 тази година проект „Обществото –ЗА- интегрирането на деца с ментални проблеми в развитието „, Финансиран от ТЕЦ –КонтурГлобал –МИ-3, чрез Фондация ФПББ/B-Cause и съфинансиран от Община Стара Загора. Проектът е изпълняван в партньорство с НАСО и ММЦ –Стара Загора.

Една от основните дейности в този проект е обсъждане на проблемите и перспективите за включване в трудова заетост на младите хора с увреждания, като за целта на 22.11.2018г. в Стара Загора бе проведена Регионална практическа конференция по темата, под патронажа на ресорния заместник областен управител    г-жа Петя Чакърова, с участието на 50 специалисти в социалната сфера от областта и родители на деца с увреждания и издаване на Сборник с представените на конференцията доклади.

На конференцията с доклади по темата участваха експерти от следните организации: Национален алианс за социална отговорност (НАСО); Национален алианс на ресурсните учители; Асоциация „Аутизъм”,София; Международен младежки център(ММЦ)-Стара Загора; IT сдружението „ЗараЛаб”; СНЦ „Свят без граници”; Гражданско сдружение „Алтернатива 55”.

Представените 7 доклада и проведената дискусия сочат, че за съжаление много малък процент от хората с трайни увреждания са намерили и имат шанс да намерят своята реализация на пазара на труда.

Много важна част от конференцията бе споделянето на добри практики от Канада, Холандия, САЩ, Сърбия, Германия, България за ранно насочване към подходяща професия и включване пряко в трудови дейности на млади хора с увреждания.