Кампания за повишаване информираността и развиване на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром и техните родители

autizym

Кампания за повишаване информираността и развиване на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром и техните родители (5 март – 2 април 2019)

През 2007г. Генералната Асамблея на ООН приема резолюция 62/139, която обявява 2 април за Световен ден за информираност за аутизма. Гражданско сдружение „Алтернатива 55” организира за 11 пореден път информационна кампания във връзка с 2 април.

  1.Конкурс за рисунки на тема „Бъди ми приятел”, с творби на деца от детски и учебни заведения от Стара Загора и други градове на страната. Рисунките ще бъдат заснети и публикувани във ФБ страницата на Центъра ни и ще се проведе онлайн гласуване от гражданите. Професионално жури също ще оцени рисунките и определи победителите. На заключителна изложба на 2 април ще бъдат подредени отличените рисунки и връчени награди на децата и диплом на участвалите организации.

 2.Дни на откритите врати на ЦСРИ- запознаване на място (на родители, специалисти, учители, студенти), по предварителна заявка, с условията и прилаганите методики за работа с деца с Генерализирани разстройства в развитието – услуга, която сдружението предлага ката делегирана държавна дейност от 2011г.

 3.Провеждане на лекция за ранни откриване и ефективни методи за работа с деца с аутизъм пред студенти от Тракийския университет.

 4.Представяне на актуална информация в медиите и на електронната страница на сдружението и на информационни листове по темата за аутизма (същност, ранно откриване, диагностициране, работа с деца с аутизъм и родителите им).

Уверени сме в подкрепата на инициативите, насочени към широк кръг на обществото!