20 години от създаването си отбеляза на 4 юни 2019 Гражданско сдружение „Алтернатива 55”

 

DSC01125

Навършихме като организация хубавата възраст 20 години - с натрупан добър опит и даваща възможност да вървим напред. Много хора, институции и организации бяха заедно с нас по нелекия път в подкрепа на каузи за деца с увреждания, защита на права и развитие на гражданското общество .

Първоначалната мисия на „Алтернатива 55“ е да работи за засилване ролята на жените в развитие на гражданското общество и подпомагане на уязвимите групи хора в региона. Реализирани са проекти и програми, насочени към развитието, социализацията и реализацията на деца и младежи в неравностойно социално положение. 

През 2006г. Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ създава Център „Алтернатива“- един от първите центрове в страната, работещи с деца с генерализирани разстройство в развитието (ГРР), предимно с аутизъм. Мултидисциплинарен екип работи средно месечно с 35 деца и с родителите им по няколко основни програми: развитие на деца с ГРР чрез индивидуална, групова и изнесена работа за социализация; ранна интервенция за деца до 6 години – оценка на детето и капацитета на родителите в семейна среда; информиране, консултиране и обучение на родителите.

За изминалите две десетилетия са разработени и реализирани 94 проекта, като на 85 от тях са били водеща организация, а на другите-партнираща. Организирани са над 100 срещи и конференции с над 3000 участници. Сдружението е работило и постигнало забележителни успехи с над 300 деца и родителите им.подкрепяща среда. На отбелязването на 20-тия рожден ден на „Алтернатива 55“ присъстваха личности и представители на институциите, с които е извървян трудния, но ползотворен път- бяха връчени грамоти на учредителите Бинка Александрова, инж. Маргарита Попова и Пенчо Пенчев; на МФ и ПФ на Тракийски Университет, Обществен дарителски фонд, Областен информационен център, „Самаряни“ и „Свят без граници“, Бюро по труда, БЧК, ДГNo34 „Райна Княгиня, Мила Коларова, д-р Рени Колева, Дора Пенкова-Балти, Ивета Николова, Мирослава Бълдарамова и др.

С грамота и плакет „За принос „ в развитие и утвърждаване на сдружението бяха отличени-Областна администрация; Община Стара Загора ; Дирекция „Социално подпомагане“, Радио Стара Загора, Телевизия Стара Загора, НАСО, Dolap.bg, Контурглобал Марица Изток 3, Термохранинженеринг АД , ТПП-Стара Загора.