Пилотно обучение по Ранна детска интервенция в рамките на международен проект

               67920365 220038075579535 6712746163788840960 n             67776845 467483943832905 8177421138045960192 n

На 8 и 9 август 2019 г. гражданско сдружение „Алтернатива 55“ бе домакин на обучение, представящо основните теоретични положения и добри практики в работата по ранно откриване на проблеми в развитието на детето и насочване към адекватна социална, медицинска и образователна помощ. В организирането на обучението като партньор се включи фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“.

Обучението бе част от проект „ECI AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“ на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), в който НАСО участва като партньор заедно с още 5 организации от Европа. Една от целите на проекта е на базата на преминалите обучения, споделения опит и създадените партньорства да се изгради устойчива мрежа за подкрепа между различни социални услуги от страните, участващи в проекта.

В събитието участваха 22 специалисти, представители на различни структури от гр. Стара Загора, а именно на педагогическия факултет към Тракийския университет, Центъра за ранно детско развитие, Международния младежки център към Община Стара Загора, КИЦ по ранно детско развитие към УМБАЛ, специалисти и родители на деца от ЦСРИ за деца с генерализирани разстройства в развитието „Алтератива 55“, психолози на свободна практика и от ЦСРИ за деца с увреждания – гр. Казанлък.

В програмата на обучението бяха застъпени следните групи теми: теоретична рамка на РДИ, невробиологична основа на РДИ, перспективи за развитие на нервната система при забавяне в развитието, семейно-центриран подход в РДИ, работа в екип, планиране със семейството и определяне на цели и подходи за работа, допустимост на услугата през опита на Португалия. Обучението бе проведено от лекторите Светла Григорова, директор на фондация „Грижи за деца с увреждания“ – гр. Габрово, и Лилия Евлогиева, методист към КСУДС – гр. Пловдив. В рамките на проведените дискусии специалистите от гр. Стара Загора споделиха своя опит и някои нерешени проблеми по РДИ. 

Обучението бе част от поредица от 10 пилотни обучения, които ще се провеждат в различни градове на България до м. октомври 2019 г.

Тази публикация е част от проект „ECI AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“, финансиран от фондации Velux. Фондации Velux не носят никаква отговорност за съдържанието на тази публикация и гледните точки, изразени в нея.