Трети националния форум "Дни на училищната психология"

                        72048980 2628858257175282 4400276071577026560 n  72699742 532774633962732 671943063613997056 n

От 09 до 11 октомври 2019 Стара Загора е домакин на Трети националния форум "Дни на училищната психология", организиран от старозагорското дружество на психолозите, с ръководител Димка Кънева, с подкрепата на Община Стара Загора. Във форума участват 70 лектори и специалисти от над 30 града в страната. Специални гости в пленарните сесии са проф. Даниела Тасевска от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и проф. Галя Кожухарова от ДИПКУ - Стара Загора. За втора поредна година е връчена награда за принос в училищната психология.

На 10 октомври по програмата на форума, по покана на организаторите, Гражданско сдружение участва с презентацията „Система АСИСТ – иновативен метод за работа с деца, представена от Стeфани Петрова от екипа на ЦСРИ „Алтернатива„.

Бяха представени още:

-   „Тревожност и адаптация на учениците от първи клас“- Мариана Иванова  Дончева - училищен психолог, СУ "Георги Измирлиев",Горна Оряховица;

-   „Плавният преход детска градина-училище и готовността на децата за постъпване в първи клас"- Кремена Димова- психолог, Основно училище "Георги Райчев", Стара Загора;

-   „Рискови фактори за здравето и превенцията им в училищна среда“ – Галя Димитрова, РЗИ- Стара Загора;

-   „Възможностите на Център за специална образователна подкрепа - гр. Стара Загора за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в системата на предучилищното и училищно образование“-Деяна Белчева Нончева – психолог, Център за специална образователна подкрепа - гр. Стара Загора.

-   "Практически подходи в универсалната превенция срещу рисково поведение при работа с ученици-Николина Георгиева –психолог,Красимира Стоянова - психолог в ПИЦ по зависимости към ОбСНВ - Стара Загора.