Регионална среща на бизнес, институции, НПО - в подкрепа реализацията на хора с увреждания

                                StZag2   79016178 2556944444539449 9071859386086850560 o

На 28 ноември в Стара Загора се проведе среща, организирана от Националния алианс за социална отговорност/НАСО – българският представител на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания / EASPD.

Участие в срещата, като представител на нашата организация, бе Радка Дончева, Управител на „ЦСРИ”Алтернатива”. Тя сподели опит от работата на Центъра по разкриване на проблемите и предоставяне на възможности за обучение и за намиране на подходяща работа на младите хора с увреждания.

Председателят на НАСО Георги Георгиев представи проекта „Партньорство за по-добър живот“, насочен към активно сътрудничество между всички заинтересовани страни с цел социалната интеграция на хора с увреждания чрез трудова заетост. Г-н Георгиев обърна внимание на настоящата ситуация по отношение на заетостта на хората с увреждания в България и подчерта необходимостта да се надградят и разширят възможностите за подкрепа, в т. ч. и чрез сътрудничество между работодатели, социални услуги, държавни и местни власти, които да обединят своите ресурси с цел постигане на желаните резултати и подобряване качеството на живот на хората с увреждания. По проекта ще бъде създаден и Център за подкрепена заетост, който ще послужи за функционална връзка между хората с увреждания, работодателите и социалните услуги от изградените партньорски мрежи. Центърът ще реализира дейността си с национален обхват чрез структурите на Национален алианс за социална отговорност в цялата страна. Той ще надгради опита и практиката на социалните услуги с иновативни инструменти, чрез използване на световния и европейски опит за развитие на най-актуалния модел - подкрепена заетост. Дейността на Центъра ще обхване общо 120 лица с увреждания над 18г., от които 100 ще бъдат включени в услуги за личностна реализация чрез заетост, а 20 ще бъдат насочени към работодатели с цел започване на работа. В Центъра ще бъдат включени и 15 деца с увреждания, чиито родители искат да започнат работа, но поради липсата на чужда помощ и подкрепа нямат такава възможност. 10 от децата ще бъдат насочени към услуги, предоставени от изградената по проекта мрежа на социални услуги.

На заседание на Общински съвет, председателят на НАСО Георги Георгиев, връчи присъдената на Община Стара Загора юбилейна награда на НАСО „10 години партньорство за социална отговорност“.