Нов проект на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”

106101362 582193185834754 4763154124901203360 n1

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” е една от 14 НПО,   която е класирана в конкурс на АХУ-МТСП за подкрепа на хора с увреждания. Проектът е на тема Партньорство ЗА развитие на деца с увреждания”; за период от 6 месеца; на стойност 12,5 хиляди .

Конкретна цел на проекта е да съдейства за преодоляване на дефицити в развитието и разширяване възможностите за социализация и интегриране на деца с ментални увреждания (преобладаващо с генерализирани разстройства в развитието), с прилагане на една иновативна специализирана методика „Програма за комуникация и контрол с поглед-АСИСТ”. Екипът на ЦСРИ „Алтернатива” бе един от първите в страната, който още през 2018г. закупи необходимите технически средства и компютърни програми по система „АСИСТ”, включваща: PCEye Miniустройство за проследяване на погледа и комплект софтуерни програми за работа. Екипът на Центъра бе обучен за работа със системата, като премина теоретично обучение от екип на доц. Морис Гринберг от НБУ; приложи пилотна програма за работа с 8 деца през 2018г. за използване на иновативната методика. Всички дейности се реализираха благодарение на дарение от ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ. МАРИЦА ИЗТОК 3 AD и съфинансиране от община Стара Загора.

Новият ни проект, финансиран от АХУ ще даде възможност методиката „Комуникация с поглед по система АСИСТ” да се приложи към нови 16 деца с увреждания. Работи се индивидуално дете и родител – специалист. Ще работи мултидисциплинарен екип от логопед, психолог и социален работник, по разработени индивидуални програми, насочени към: начална диагностика, развитие на когнитивните умения, социалните умения и речта на включените в проекта деца.

Включването на децата в програмата на проекта стана след провеждане на съвместна оценка от експертния екип на състоянието и потребностите на детето, с обсъждане и с родителите. Сесиите са индивидуални и при строго спазване на изискванията при работа в условия на пандемия.

Очакваните резултати са чрез иновативната технология в съвместно обучение на дете и родител - у децата да се постигне комплексно положително развитие в когнитивната сфера, подобряване на устойчивостта и концентрацията на вниманието, развитие на краткосрочната и дългосрочната памет, стимулиране на мисленето, придобиване на нови знания и умения, подобряване на възможностите за комуникация - всичко това съдействащо за тяхното развитие и реализиране. Децата, които посещават училище, ще бъдат подпомогнати в адаптиране в учебната среда, в развиване на необходими учебни умения. От друга страна родителите ще оценят по- добре възможностите и проблемните области в развитието на детето си, ще се запознаят с една нова методика и с възможностите те самите да ползват нейни елементи в бъдеще в домашни условия, което ще съдейства и за по-устойчиви резултати в развитието на детето.