Регионална среща на бизнес, институции, НПО - в подкрепа реализацията на хора с увреждания

                                StZag2   79016178 2556944444539449 9071859386086850560 o

На 28 ноември в Стара Загора се проведе среща, организирана от Националния алианс за социална отговорност/НАСО – българският представител на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания / EASPD.

Участие в срещата, като представител на нашата организация, бе Радка Дончева, Управител на „ЦСРИ”Алтернатива”. Тя сподели опит от работата на Центъра по разкриване на проблемите и предоставяне на възможности за обучение и за намиране на подходяща работа на младите хора с увреждания.

Председателят на НАСО Георги Георгиев представи проекта „Партньорство за по-добър живот“, насочен към активно сътрудничество между всички заинтересовани страни с цел социалната интеграция на хора с увреждания чрез трудова заетост. Г-н Георгиев обърна внимание на настоящата ситуация по отношение на заетостта на хората с увреждания в България и подчерта необходимостта да се надградят и разширят възможностите за подкрепа, в т. ч. и чрез сътрудничество между работодатели, социални услуги, държавни и местни власти, които да обединят своите ресурси с цел постигане на желаните резултати и подобряване качеството на живот на хората с увреждания. По проекта ще бъде създаден и Център за подкрепена заетост, който ще послужи за функционална връзка между хората с увреждания, работодателите и социалните услуги от изградените партньорски мрежи. Центърът ще реализира дейността си с национален обхват чрез структурите на Национален алианс за социална отговорност в цялата страна. Той ще надгради опита и практиката на социалните услуги с иновативни инструменти, чрез използване на световния и европейски опит за развитие на най-актуалния модел - подкрепена заетост. Дейността на Центъра ще обхване общо 120 лица с увреждания над 18г., от които 100 ще бъдат включени в услуги за личностна реализация чрез заетост, а 20 ще бъдат насочени към работодатели с цел започване на работа. В Центъра ще бъдат включени и 15 деца с увреждания, чиито родители искат да започнат работа, но поради липсата на чужда помощ и подкрепа нямат такава възможност. 10 от децата ще бъдат насочени към услуги, предоставени от изградената по проекта мрежа на социални услуги.

На заседание на Общински съвет, председателят на НАСО Георги Георгиев, връчи присъдената на Община Стара Загора юбилейна награда на НАСО „10 години партньорство за социална отговорност“.

Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова С БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА “Чудната елха” за деца с увреждания

За поредна година в приемната на Омбудсмана елхата ще бъде “Чудната елха” като символ на съпричастността, грижата и голямото сърце на старозагорци. Всеки желаещ може да се присъедини с материали за рисуване и комплекти за моделиране за арттерапия на децата с увреждания в центровете за работа в общината.

“С наближаването на Рождество Христово, нека зарадваме децата от центровете, да помогнем за адаптирането и развитието им. Миналата година доказахме, че сме общност, когато предадох набраните над двеста подаръка за децата, лишени от родителски грижи. Сега аз слагам началото с пъстри комплекти и вярвам, че ще създадем още една вълшебна Коледа! “, споделя Надежда Чакърова.

В навечерието на празника подаръците ще бъдат описани с Младите омбудсмани и предадени лично на децата в центровете за работа с деца с увреждания в община Стара Загора.

Можете да станете част от “Чудната елха” всеки работен ден

до 17.12.2019 г. от 9 до 17 часа

с дарението си за децата

в приемната на адрес бул.”М.Методи Кусев” 34А, ет.1,

тел: 0885 901 264

Приключи лятната програма на Център „Алтернатива”

 IMG 7039  68722558 2314703212113503 299587132970762240 n  74409961 951913681861161 2780000647003504640 n1

Приключи лятната програма на Център „Алтернатива”, реализирана с проекти, подпомогнати от дарители на Центъра.

По проект „ЗАЕДНО чрез спорт”, финансиран от Обществен дарителски фонд–Стара Загора, два пъти седмично, на открито в парк „Аязмото, деца, родители и членове на екипа участваха в спортни занимания, с използване на най-модерни технически спортни съоръжения, закупени чрез проекта, а всички деца бяха поощрени за участието си с грамоти и спортен комплект.

По проект „България дарява”, под ръководството на арттерапевт Дора Балти децата изработиха красиви художествени изделия от керамика и стъкло. Две деца от Центъра, които постъпиха в професианални училища, бяха подкрепени с допълнително обучение от екипа ни за адаптиране в новите условия.

Трети националния форум "Дни на училищната психология"

                        72048980 2628858257175282 4400276071577026560 n  72699742 532774633962732 671943063613997056 n

От 09 до 11 октомври 2019 Стара Загора е домакин на Трети националния форум "Дни на училищната психология", организиран от старозагорското дружество на психолозите, с ръководител Димка Кънева, с подкрепата на Община Стара Загора. Във форума участват 70 лектори и специалисти от над 30 града в страната. Специални гости в пленарните сесии са проф. Даниела Тасевска от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и проф. Галя Кожухарова от ДИПКУ - Стара Загора. За втора поредна година е връчена награда за принос в училищната психология.

На 10 октомври по програмата на форума, по покана на организаторите, Гражданско сдружение участва с презентацията „Система АСИСТ – иновативен метод за работа с деца, представена от Стeфани Петрова от екипа на ЦСРИ „Алтернатива„.

Бяха представени още:

-   „Тревожност и адаптация на учениците от първи клас“- Мариана Иванова  Дончева - училищен психолог, СУ "Георги Измирлиев",Горна Оряховица;

-   „Плавният преход детска градина-училище и готовността на децата за постъпване в първи клас"- Кремена Димова- психолог, Основно училище "Георги Райчев", Стара Загора;

-   „Рискови фактори за здравето и превенцията им в училищна среда“ – Галя Димитрова, РЗИ- Стара Загора;

-   „Възможностите на Център за специална образователна подкрепа - гр. Стара Загора за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в системата на предучилищното и училищно образование“-Деяна Белчева Нончева – психолог, Център за специална образователна подкрепа - гр. Стара Загора.

-   "Практически подходи в универсалната превенция срещу рисково поведение при работа с ученици-Николина Георгиева –психолог,Красимира Стоянова - психолог в ПИЦ по зависимости към ОбСНВ - Стара Загора.

Пилотно обучение по Ранна детска интервенция в рамките на международен проект

               67920365 220038075579535 6712746163788840960 n             67776845 467483943832905 8177421138045960192 n

На 8 и 9 август 2019 г. гражданско сдружение „Алтернатива 55“ бе домакин на обучение, представящо основните теоретични положения и добри практики в работата по ранно откриване на проблеми в развитието на детето и насочване към адекватна социална, медицинска и образователна помощ. В организирането на обучението като партньор се включи фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“.

Обучението бе част от проект „ECI AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“ на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), в който НАСО участва като партньор заедно с още 5 организации от Европа. Една от целите на проекта е на базата на преминалите обучения, споделения опит и създадените партньорства да се изгради устойчива мрежа за подкрепа между различни социални услуги от страните, участващи в проекта.

В събитието участваха 22 специалисти, представители на различни структури от гр. Стара Загора, а именно на педагогическия факултет към Тракийския университет, Центъра за ранно детско развитие, Международния младежки център към Община Стара Загора, КИЦ по ранно детско развитие към УМБАЛ, специалисти и родители на деца от ЦСРИ за деца с генерализирани разстройства в развитието „Алтератива 55“, психолози на свободна практика и от ЦСРИ за деца с увреждания – гр. Казанлък.

В програмата на обучението бяха застъпени следните групи теми: теоретична рамка на РДИ, невробиологична основа на РДИ, перспективи за развитие на нервната система при забавяне в развитието, семейно-центриран подход в РДИ, работа в екип, планиране със семейството и определяне на цели и подходи за работа, допустимост на услугата през опита на Португалия. Обучението бе проведено от лекторите Светла Григорова, директор на фондация „Грижи за деца с увреждания“ – гр. Габрово, и Лилия Евлогиева, методист към КСУДС – гр. Пловдив. В рамките на проведените дискусии специалистите от гр. Стара Загора споделиха своя опит и някои нерешени проблеми по РДИ. 

Обучението бе част от поредица от 10 пилотни обучения, които ще се провеждат в различни градове на България до м. октомври 2019 г.

Тази публикация е част от проект „ECI AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“, финансиран от фондации Velux. Фондации Velux не носят никаква отговорност за съдържанието на тази публикация и гледните точки, изразени в нея.

Подкатегории