platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

Лекция за аутизма в Медицински факултет на Тракийски университет

                                               DSC00936   DSC00938    

 

                   Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, което администрира ЦСРИ за деца с аутизъм и други разстройства в развитието, поддържа добри партньорски взаимоотношения с двата факултета на Тракийски Университет – Медицински и Педагогически, включително и с представителите на „Асоциация на студентите по медицина в България” ( АСМБ). Освен с подкрепа на екипа ни при участие на студентите в текущ или преддипломен стаж в Център «Алтернатива», вече няколко години членове на екипа изнасят пред студентите лекции и предоставят издадени от сдружението информационни материали, свързани с грижата към деца с ментални проблеми в развитието и подкрепа на родителите им.

     Темата „Аутизъм - същност, ранни признаци, диагностика и терапевтични подходи при деца с аутизъм” представиха пред студенти от Медицински факултет на Тракийски университет д-р Рени Колева - педиатър и представителите на „ЦСРИ Алтернатива 55” Деяна Белчева – психолог и Анастасия Василева – ръководител на сдружението, администриращо Центъра за работа с деца с аутизъм. Благодарим за сътрудничеството на младите хора от „Асоциация на студентите по медицина в България” /АСМБ/, с които партнираме от няколко години за създаване на подкрепяща среда към децата с аутизъм и съдействието на представителката на Старозагорския клон на организацията Адриана Добрева. Инициативата, бе в рамките на кампания на сдружението за информираност за аутизма.

ОБЩО СЪБРАНИЕ на гражданско сдружение „АЛТЕРНАТИВА 55”

17634443 981535405316578 4069692448911310646 n

 

На 3 май 2018 бе проведено редовно Общо събрание на сдружението. Бе отчетена дейността за 2017 година по основните програми, по които работи организацията: администриране на ЦСРИ за деца с ГГР като делегирана държавна дейност; работа по проекти на сдружението; работа с общността; организационно състояние.

Екипът на ЦСРИ „Алтернатива” е работил средно с 32 деца месечно и с родителите им, при капацитет 20 според стандарта за издръжка. Сдружението е работило по общо 7 проекта, на обща стойност 33310 лв., от тях 6 проекта в социалната сфера, насочени към предоставяне на социална услуга за деца с ГРР от селища, където няма развита такава и за осигуряване на алтернативни дейности за децата от Центъра / арттерапия, трудотерапия, комуникация с поглед, ранна интервенция. С висока иновативна стойност бе проектът «Съвременни технологии в подкрепа на хората с увреждания, финансиран от ТЕЦ-КонтурГлобал-МИ-3 и съфинансиран от община Стара Загора, чрез който бе закупена техника, обучен екип и родители и проведена пилотна програма за приложение на системата за комуникация с поглед „АСИСТ”, в партньорство с екип от НБУ. Бе изготвен и издаден Наръчник «Приложение на система за комуникация с поглед в работата с деца с ментални проблеми в развитието”. Екип на организацията участва в тригодишен проект на Фондация „Прозрачност без граници”, насочен към оценка прозрачността на местната власт, бизнес, медии, НПО.

Работата с общността и през 2017 година бе насочена основно към развиване на подкрепяща среда към децата с проблеми в развитието; и през 2017 година бе проведена едномесечна информационна кампания във връзка със Световния ден за информираност за аутизма 2 април. В рамките на кампанията бяха проведени лекция пред студентите от Педагогически факултет на Тракийски университет, ден на отворените врати за студенти и специалисти, конкурс за детска рисунка на тема „ Приятели” с над 130 рисунки на деца от детски заведения и училища. Сдружението партнира на НАСО-българският клон на Европейската организация в подкрепа на хората с увреждания EАSPD. Анастасия Василева е областен координатор на НАСО за Старозагорска област. През м.февруари 2017 година Сдружението съдейства на НАСО за организиране и провеждане на Работна среща на ДАЗД със специалисти от социалната и бразователната сфера от региона, за представяне на Националната програма за закрила на детето. През октомври 2017 в Национална среща на Сдружението на общините, с домакин Стара Загора, бе представена наша презентация за развиване на подкрепяща среда към децата със СОП; материалът бе включен в сборника материали на НА на Общините.

През 2017 година сдружението има 16 редовни членове и 10 доброволци.Членове на сдружението са участвали в 16 инициативи с обучителен или информационен характер.

Като основен проблем през 2018 година бе посочена необходимостта за повишаване капацитета на ЦСРИ и предоставяне на база, отговаряща на съвременните изисквания; необходимост от по-активна работа за привличане на доброволци и средства в подкрепа дейностите на сдружението.

Регионална работна среща по проблемите на детското развитие

IMG 8629 Large

По покана на „Национална мрежа на децата” на работна среща „Бележник 2018” присъстваха членове на сдружението ни Анастасия Василева, председател на УС и Радка Дончева, управител на ЦСРИ.

Срещата бе проведена под патронажа на Областния управител и ръководена от Ганчо Илиев – областен координатор на НМД. Зам. областният управител Петя Чакърова откри срещата и подчерта важността на темите, свързани ролята на семейството и обществото във възпитанието на децата и пожела успех на участниците в срещата.

Докладът „Бележник 2018” дава обобщена информация как децата, родителите и професионалистите оценяват държавната политика за децата по отношение на образование, здравеопазване и социлни грижи,като обобщава мнението на близо 600 деца и възрастни.

Основните постижения и проблемите в грижата за развитието на децата конкретно за регион Стара Загора споделиха: Росица Средкова, председател на сдружение „Инициатива за развитие-Кърджали”; Мария Гинева-председател на сдружение „Бъдеще за децата„ и директор на ЦОП-Казанлък; Димо Димов - изп.директор на Сдружение „Самаряни”; Стефан Евтимов-от сдружение „Свят без граници“ и други.

На срещата присъстваха обществения посредник на Стара Загора Надежда Чакърова – Николова; началникът на РУО – Стара Загора Татяна Димитрова; представители на община Стара Загора, дирекция „Социално подпомагане“, РЗИ–Стара Загора, Международния младежки център, директори на ДДЛРГ и ЦНСТ в областта и представители на НПО сектора.

Десета информационна кампания за подкрепяща среда към децата с аутизъм

                                                        DSC00902  DSC00914

През март и април тази година, в Стара Загора, за десета поредна година се проведе информационна кампания за развитие на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром и техните родители. Организатор на ежегодното събитие е Гражданско сдружение „Алтернатива 55“, представителство на НАСО за Стара Загора. Център „Алтернатива„ е един от малкото в страната, които работят предимно с деца с аутизъм, като предоставят безплатна услуга, като делегирана от държавата дейност.
Среща между организаторите, специалисти и родители на деца с аутизъм и областният управител Гергана Микова се проведе в рамките на инициативата. Дискутира се приносът на Сдружението в подкрепата на децата и родителите, както и проблемите с материалната база на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Дни на отворените врати дадоха възможност на студенти и специалисти от Педагогически факултет на Тракийския университет и Центъра за обществена подкрепа в Хасково да се запознаят с добри практики за подкрепа на деца с аутизъм.

Екипът на Центъра представи програмите, методите и техническите средства за развитие на децата.Конкурс за рисунки на тема „Бъди ми приятел” с творби на деца от детски и учебни заведения и за есе на родители и приятели на тема „Израстваме заедно“ са също част от кампанията.
С над 100 рисунки участие взеха детски градини, училища и школи от Благоевград, София и Стара Загора. С гласуване във Фейсбук и от професионално жури се обявиха победителите. На Световния ден за информираност за  аутизма, 2 април, с изложба и награждаване на младите художници завърши едномесечната кампания. Над 20 рисунки получиха отличия. Сред гостите на събитието бяха областния управител Гергана Микова и заместник-кметът по хуманитарни дейности Иванка Сотирова.
         Кампанията включваше и представяне в медиите на основните проблеми пред семействата на деца с аутизъм, нуждата от обществена подкрепа и целите на инициативата.Информационната кампания се организира с подкрепата на Областната администрация, Община Стара Загора, Областен информационен център, ТЕЦ-Контур Глобал –Марица Изток 3, Обществен дарителски фонд, Център за подкрепа на личностното развитие, Телевизия Стара Загора, Регионална библиотека „З. Княжески”.

През 2007 година Генералната Асамблея на ООН приема резолюция 62/139, която обявява 2-ри Aприл за Световен ден за информираност за аутизма. Около 67 млн. души по света са засегнати от аутизъм, което го прави най-бързо нарастващото в международен мащаб сериозно нарушение в психическото развитие. Ако преди 2 десетилетия 1 на 10 хиляди живородени деца бе регистрино с аутизъм, сега цифрата за редица страни е 1 на 60 живородени деца. На 2 април милиони професионалисти, родители, страдащи от аутизъм деца и възрастни в различни, държави имат възможност да кажат на обществеността за аутизма като глобален проблем, да покажат необходимостта от ранното диагностициране и интервенция, да говорят за това, колко е важно, тези деца да бъдат разбрани и приети в нашето общество.

Работна среща с представители на Общностен център за подкрепа на деца и родители - гр. Хасково

                                         DSC00927   DSC00929

На 04.04.2018г. ЦСРИ "Алтернатива" бе домакин на работна среща с представители на Общностен център за подкрепа на деца и родители - гр.Хасково. Срещата се състоя в рамките на информационната кампания за повишаване информираността на обществото по въпросите на аутизма.Бяха обсъдени и представени добри практики относно прилагане на система за комуникация с поглед при деца с физически и ментални проблеми, както и информация за различните методи на работа с деца със специфични потребности. Споделиха се идеи за справяне с определени трудности и предизвикателства в работата.