platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

НАГРАЖДАВАНЕ ОТ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „БЪДИ МИ ПРИЯТЕЛ”

IMG 8477 LargeIMG 8479 Large IMG 8489 Large

 

На 02.04.2018г. се състоя връчването на наградите от конкурса за детски рисунки под мотото „Бъди ми приятел“. Събитието е част от едномесечната кампания на Гражданско сдружение „Алтернатива 55“, посветена на Световния ден на аутизма – 2 април. Тази година кампанията премина под егидата на областния управител г-жа Гергана Микова.

В конкурса се включиха момичета и момчета от детски градини и училища от цялата страна, както и деца от Център „Алтернатива“, администриран от сдружението. Най-добрите творби бяха подредени във фоайето на РБ „Захарий Княжески“ в Стара Загора.  Г-жа Микова и зам. кметът г-жа Иванка Сотирова наградиха малките художници, отличени от професионално жури. Специални награди връчиха и дългогодишни партньори на сдружението – Областна управа, Община Стара Загора, Областен информационен център, Обществен дарителски фонд, Център за подкрепа на личностното развитие, „Пътуващите книги” и Регионален Исторически Музей.

Посещение на студенти в ЦСРИ „Алтернатива”

          DSC00863   29693736 2163620663655158 1691310585 o 1  DSC00859 

На 29 март 2018г., входа на информационната кампания за повишаване информираността на обществото по въпросите на аутизма, в Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Алтернатива“ се проведе практическо обучение със студенти от трети курс. Студентите са от специалност„Социална педагогика“ в Педагогически факултет на Тракийски университет и провеждат текуща учебна практика с ръководители ас. д-р Цвета Делчева и ас. Неделина Здравкова.

Управителят Радка Дончева и екипът на ЦСРИ „Алтернатива“ информираха студентите за някои възможности за ранна диагностика и рехабилитация, ранни признаци на аутизъм. Споделиха подходи за работа с родителите на деца с такъв проблем. Представен и демонстриран бе и един от ефективните методи за работа–„Комуникация с поглед“. Студентите получиха полезна информация за възможно включване в работата на Центъра, като социални педагози - по проекти или като доброволци.

Областна администрация в подкрепа на децата от ЦСРИ "Алтернатива"

29341316 2151206708229887 1233626935 n2

На 19 март 2018г., в рамките на едномесечната кампания на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, посветена на световния ден за информираност по проблемите на аутизма - 2 април - родители, специалисти и деца от ЦСРИ ”Алтернатива” се срещнаха с управителя на Областна администрация Стара Загора - г-жа Гергана Микова.

Радка Дончева, управител на Центъра и присъстващите на срещата родители споделиха някои основни проблеми, свързани с грижата за децата с аутизъм, както и необходимостта от разширяване на базата и увеличаване на капацитета. Поради голямото търсене на услугата – 2 пъти повече от капацитета на ЦСРИ – базата се оказва изключително ограничена.

Ръководството на областна администрация се ангажира да съдейства за решаването на проблема с базата и разширяването на ЦСРИ „Алтернатива”.

Участие в интерактивен семинар на тема „Ритъм терапия”

                                     3        28783290 2017163785275892 3207930910938624130 n

На 05.03.2018г. представители от екипа на ЦСРИ „Алтернатива” /Станислав Станчев – специален педагог и Деляна Вълчанова – психолог/, взеха участие в практически интерактивен семинар, организиран от Депертамента за информация и повишаване квалификацията на учителите - гр. Стара Загора, на тема „Ритъм терапия – приложни апекти”. Лектор на семинара -  Д-р Джон Спери, който представи обстойно следните теми:

-   Основата на барабането. Барабаненето в група – адапритане в различни възростови групи, био-психологични ползи, насърчаване към социален интерес;

-         Музиката за терапевтична промяна при отделните хора, групи, общности;

-         Кръгът с барабани – синхронност, сътрудничество, емпатия.

Стартира едномесечна кампания

 

              DSC00242       1       DSC00250

 

Стартира едномесечна кампания /6 март - 6 април 2018г./ на

Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, посветена на 2 април

- Световен ден за информираност за аутизма

През 2007 година Генералната Асамблея на ООН приема резолюция 62/139, която обявява 2-ри Aприл за Световен ден за информираност за аутизма. Общият брой на хората от аутистичния спектър формира около 2% от населението, което го прави най - бързо нарастващото в международен мащаб сериозно нарушение в психическото развитие. В последните десетилетия силно нараства броят на децата с аутистичен синдром.

Предизвикателствата пред общественото здраве, касаещи аутизма се отнасят предимно до ранното му диагностициране и интервенции, стигмата. Пречките за постигане на напредък включват недостатъчната информираност, липсата на изследвания и недостига на качествени услуги.Глобалната инициатива на общественото здраве за аутизма (ГИОЗА) предлага следното решение:

-   повишаване на информираността,

-   увеличаване броя на проучванията,

-   обучение на специалистите – не само пряко работещи с деца аутисти в различни центрове, но и в детските заведения, училищата

-   разширяване на предоставяните услуги и подобряване на тяхното качество.

Кампанията на Гражданско сдружение „Алтернатива 55” и тази година е насочена към повишаване информираността на обществеността и развиване на подкрепяща среда към децата с аутизъм и родителите им и включва:

-   Конкурс за рисунки на тема „Бъди ми приятел” с творби на деца от детски и учебни заведения от Стара Загора и други градове на страната. Конкурс за есе или снимка на родители / приятели на Центъра, на тема „ Израстваме заедно „

-   Инициативи пред студенти от Тракийски университет : лекция и ден на откритите врати.

-   Среща на родители и деца от Център „Алтернатива” с ръководството на Областна администрация и Община Стара Загора

-   Ден на откритите врати за специалисти

-   Изложба и връчване наградите на творби на участници, като първенците са определени от онлайн гласуване и от професионално жури.

Инфорцмационната кампания се организира с подкрепата на Областния администратор, Община Стара Загора, Областен информационен център, ТЕЦ-Контур Глобал – Марица Изток 3, Обществен дарителски фонд, Център за подкрепа на личностното развитие, Телевизия Стара Загора, Регионална библиотека „З.Княжески”.