Куклен театър за децата от Център „Алтернатива” по случай 1 юни

 

DSC00994  DSC00997  DSC01003

    

      Екипа на Център за социална рехабилитация и интеграция „Алтернатива” съвместно със Сдружение „Пътуващите книги„ организираха незабравими моменти на децата от Центъра по случай 1 юни - Междонародния ден на детето. Децата от Читалня за деца към Сдружение „Пътуващите книги” зарадваха децата с весела пиеска с кукли по приказка. На празника бяха поканени родители и децата от Център „Алтернатива“. Всички деца получиха подаръци и атрактивни фигурки изработени от балони, с които се забавляваха.

Посещение в Зоопарка на децата от Център „Алтернатива”

                                  DSC00986          DSC00969

 

      В навечерието на 1-ви юни децата от Център „Алтернатива” посетиха безплатно Зоопарка в парк „Аязмо”. Зоопаркът е любимо място за децата и в него те прекараха един усмихнат и слънчев следобед, където имаха възможност да се запознаят отблизо с животните, да научат интересни факти за тяхното отглеждане.

Представяне на „Наръчник с индикатори за качество на младежката работа”

                  33114977 1889092794447678 1583641707180720128 n     33207372 1889092237781067 2147216380775104512 n

           На 21 май 2018 год., в Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск –Стара Загора / ММЦ/, бе представен резултат от тригодишен проект „Интерсити Ют“. Бе презентиран „Наръчник с индикатори за качество на младежката работа”, изготвен в сътрудничеството на младежки организации от Международна младежка мрежа с участници от България, Швеция, Гърция, Финландия, Белгия, Италия, Холандия и Германия. ММЦ е създаден през 2014 година, по Европейски проект на Община Стара Загора, реализиран по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство, с финансовата подкрепа на Република Исландия, Княжество Лихтеншайн и Кралство Норвегия. Основният фокус на програмата на Центъра са младежите и тези, които работят с и за младите хора.

Гражданско сдружение „Алтернатива55” партнира на ММЦ, по покана на организаторите на конференцията присъства Анастасия Василева, председател на УС на ГС”Алтернатива 55. С част от екипа на ММЦ бе обсъдена възможността за партньорство по посока подкрепа на професионалното ориентиране и реализация на децата с ментални проблеми, които са целева група на ЦСРИ „Алтернатива”.

Лекция за аутизма в Медицински факултет на Тракийски университет

                                               DSC00936   DSC00938    

 

                   Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, което администрира ЦСРИ за деца с аутизъм и други разстройства в развитието, поддържа добри партньорски взаимоотношения с двата факултета на Тракийски Университет – Медицински и Педагогически, включително и с представителите на „Асоциация на студентите по медицина в България” ( АСМБ). Освен с подкрепа на екипа ни при участие на студентите в текущ или преддипломен стаж в Център «Алтернатива», вече няколко години членове на екипа изнасят пред студентите лекции и предоставят издадени от сдружението информационни материали, свързани с грижата към деца с ментални проблеми в развитието и подкрепа на родителите им.

     Темата „Аутизъм - същност, ранни признаци, диагностика и терапевтични подходи при деца с аутизъм” представиха пред студенти от Медицински факултет на Тракийски университет д-р Рени Колева - педиатър и представителите на „ЦСРИ Алтернатива 55” Деяна Белчева – психолог и Анастасия Василева – ръководител на сдружението, администриращо Центъра за работа с деца с аутизъм. Благодарим за сътрудничеството на младите хора от „Асоциация на студентите по медицина в България” /АСМБ/, с които партнираме от няколко години за създаване на подкрепяща среда към децата с аутизъм и съдействието на представителката на Старозагорския клон на организацията Адриана Добрева. Инициативата, бе в рамките на кампания на сдружението за информираност за аутизма.

ОБЩО СЪБРАНИЕ на гражданско сдружение „АЛТЕРНАТИВА 55”

17634443 981535405316578 4069692448911310646 n

 

На 3 май 2018 бе проведено редовно Общо събрание на сдружението. Бе отчетена дейността за 2017 година по основните програми, по които работи организацията: администриране на ЦСРИ за деца с ГГР като делегирана държавна дейност; работа по проекти на сдружението; работа с общността; организационно състояние.

Екипът на ЦСРИ „Алтернатива” е работил средно с 32 деца месечно и с родителите им, при капацитет 20 според стандарта за издръжка. Сдружението е работило по общо 7 проекта, на обща стойност 33310 лв., от тях 6 проекта в социалната сфера, насочени към предоставяне на социална услуга за деца с ГРР от селища, където няма развита такава и за осигуряване на алтернативни дейности за децата от Центъра / арттерапия, трудотерапия, комуникация с поглед, ранна интервенция. С висока иновативна стойност бе проектът «Съвременни технологии в подкрепа на хората с увреждания, финансиран от ТЕЦ-КонтурГлобал-МИ-3 и съфинансиран от община Стара Загора, чрез който бе закупена техника, обучен екип и родители и проведена пилотна програма за приложение на системата за комуникация с поглед „АСИСТ”, в партньорство с екип от НБУ. Бе изготвен и издаден Наръчник «Приложение на система за комуникация с поглед в работата с деца с ментални проблеми в развитието”. Екип на организацията участва в тригодишен проект на Фондация „Прозрачност без граници”, насочен към оценка прозрачността на местната власт, бизнес, медии, НПО.

Работата с общността и през 2017 година бе насочена основно към развиване на подкрепяща среда към децата с проблеми в развитието; и през 2017 година бе проведена едномесечна информационна кампания във връзка със Световния ден за информираност за аутизма 2 април. В рамките на кампанията бяха проведени лекция пред студентите от Педагогически факултет на Тракийски университет, ден на отворените врати за студенти и специалисти, конкурс за детска рисунка на тема „ Приятели” с над 130 рисунки на деца от детски заведения и училища. Сдружението партнира на НАСО-българският клон на Европейската организация в подкрепа на хората с увреждания EАSPD. Анастасия Василева е областен координатор на НАСО за Старозагорска област. През м.февруари 2017 година Сдружението съдейства на НАСО за организиране и провеждане на Работна среща на ДАЗД със специалисти от социалната и бразователната сфера от региона, за представяне на Националната програма за закрила на детето. През октомври 2017 в Национална среща на Сдружението на общините, с домакин Стара Загора, бе представена наша презентация за развиване на подкрепяща среда към децата със СОП; материалът бе включен в сборника материали на НА на Общините.

През 2017 година сдружението има 16 редовни членове и 10 доброволци.Членове на сдружението са участвали в 16 инициативи с обучителен или информационен характер.

Като основен проблем през 2018 година бе посочена необходимостта за повишаване капацитета на ЦСРИ и предоставяне на база, отговаряща на съвременните изисквания; необходимост от по-активна работа за привличане на доброволци и средства в подкрепа дейностите на сдружението.

Подкатегории