platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

"Актуални въпроси в развитието на социалните услуги"

                                                               Image 4 c5a1b6f3 68e6 427c b7e2 9bbe1754fecb

На 1 февруари в гр. София се проведе работна среща на тема "Актуални въпроси в развитието на социалните услуги". Организатор на срещата беше Национален алианс за социална отговорност / НАСО/. 

В събитието взеха участие: г-жа Румяна Петкова-изпълнителен директор на Агенция по социално подпомагане; г-н Георги Георгиев- председател на НАСО; г-жа Христина Пантева - гл. експерт в отдел "Социални услуги за пълнолетни лица", гл. Дирекция Социално подпомагане", експерти на НАСО, координатори, консултанти и УС на Алианса.

По покана на НАСО в срещата участваха и представители на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, което е областен координатор за НАСО. Участниците ни бяха инж.Ганка Господинова, член на УС и Стефани Петрова - от екипа на ЦСРИ, администриран от сдружението. Те поставиха някои нерешени проблеми в предоставянето на социални услуги в общността, делегирана държавна дейност.

НОВИ програми в Център „Алтернатива „

                               DSC005241        DSC00512

С подкрепата на „КонтурГлобал Марица Изток 3” чрез дарителската платформа на „b-Cause” , екипът на центъра започна работа по 3 нови програми:

- Трудотерапия за деца, съвместно с родителите;

- Арттерапия, провеждана от екипа под ръководството на Дора Пенкова – арттерапевт с голям опит.

- Група за самопомощ на родителите, под ръководството на фамилен консултант и психолог.

Дейностите са насочени на само към развитие на нови умения у децата, но и към подкрепа на тяхното социално включване.

Стартира работата по нов проект „Мобилна социална услуга за деца с ГРР”

                                                          DSC00450

В малките селища на региона няма, или са крайно ограничени, социалните услуги за деца, особено за деца с генерализирани разстройства в развитието , за работа с които е специализиран Център „Алтернатива „.

Благодарение на подкрепата на фирма „е-Commeraекипът ни има възможност да продължи добрата практика от успешно реализиран проект за подкрепа на деца с ментални проблеми и родителите им, финансиран от Конфедерация Швейцария.

В новия проект, след провеждане на информационни кампании за представяне целите и възможностите на новата програма, започна предоставянето на специализирани услуги за деца, насочени към нас. Проведени са първите оценки на възможностите и потребностите на 4 деца и родителския капацитет за грижа към деца с увреждания и въз основа на това- провеждането на индивидуални сесии с децата и консултиране на родителите им.

Посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания гр.Плевен

      IMG 20171024 093144  IMG 20171024 092053  IMG 20171024 093020

На 24.10.2017г. екип на ЦСРИ „Алтернатива” посети Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания гр.Плевен. Запознахме се с организацията на работата, прилагането на стандартите, планиране и организация на текущите дейности с деца с увреждания.

Дейностите на ЦСРИ –Плевен, администриран от Общината, се реализират на място в ЦСРИ или при домашни посещения на специалистите в семейна среда и ЦНСТ. Центърът разполага с оборудвани кабинети за индивидуална и групова работа, зала за кинезетерапия и сензомоторна гимнастика, Монтесори кабинет.

Срещата бе изключително ползотворна и за двата екипа, които и за в бъдеще ще си сътрудничат в своята работа.

Посещение на Център за специална-образователна подкрепа „П.Р. Славейков” гр.Плевен

                   IMG 20171023 114758      IMG 20171023 114159

На 23.10.2017 г. екип на ЦСРИ „Алтернатива” посети Център за специална и образователна подкрепа „Петко Рачев Славейков” гр.Плевен. Посещението имаше за цел обмяна на опит с екипа на Центъра относно организацията на работа, база, материали, използването на интерактивни методи за работа с деца със специални образователни потребности и внедряване на иновитивни техники за работа. Центърът разполага с кабинет за формиране на умения за практичен живот в Монтесори среда; Зала за сензорна стимулация и сензорна градина; Зала за кинезетерапия и сензомоторна гимнастика; Библиотека на играчките; Кабинети по професионално обучение за предобиване на професионална квалификация по професия.

Център „П.Р.Славейков” гр.Плевен е една от организациите, които много успешно прилагат най-новата система за работа чрез комуникация с поглед „АСИСТ„. Екипът ни, който работи по прилагането на системата и в ЦСРИ-Стара Загора, обсъди възможностите за приложението на различните подпрограми при работа с деца с аутизъм.

Топлото посрещане на домакините от Център за специална образователна подкрепа „Петко Рачев Славейков” гр.Плевен ни даде възможност за обмяна на опит от практиката и информация за различните методи на работа с деца със специфични потребности, споделиха се идеи за справяне с определени трудности в работата.