platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

                                suzi burgas site 1

       На 21 и 22 август 2017 г. в Бургас бе проведен работен семинар на МТСП на тема „Корпоративната социална отговорност - за по-добро качество на живот“. Срещата води заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова. Дискутирана беше ролята на държавата за насърчаване на социално отговорни практики в обществото. Представиха се добри практики в тази сфера и се обсъди визията на Министерството на труда и социалната политика по предстоящата нова стратегия в областта. Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев изнесе презентация за работата на Националния алианс в областта на корпоративната социална отговорност. Подчерта ангажимента на организацията към развитието на КСО в посока на заетост за хора с увреждания и други хора в неравностойно положение на отворения пазар на труда; развитието на партньорство с държавата и общините в тази посока, сътрудничеството с компании и други бизнес организации, които да се ангажират по темата. В семинара участие Анастасия Василева , председател на УС на ГС „Алтернатива 55”, областен координатор на Национален алианс за социална отговорност за Старозагорска област .

 

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” взе участие в XIV национален форум на доставчиците на социални услуги.

 

 

                 IMG 9545   027A1850

Между 6-9 юни в к-с „Златни пясъци, Варна бе проведен н XIV национален форум/изложение „Социални услуги, заетост, развитие“, в който взеха участие над 150 доставчици, ръководители, специалисти в областта на социалните услуги от цялата страна, членове и партньори на НАСО.

Форумът се организира от Национален алианс за социална отговорност, съвместно с Националното сдружение на общините и с подкрепата на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, Министерството на труда и социалната политика и Община Варна. Събитието е четиринадесетият форум, организиран за доставчици на социални услуги и третият форум за екипи и специалисти от сектора. За трети път се провежда и изложение на изделия, изработени от потребители на социални услуги в страната.

18 участника от различни европейски държави се включиха в четирите дни на форума- това е и най-голямото европейско участие в историята на националните форуми на НАСО в областта на социалните услуги.

Бяха връчени колективни и индивидуални награди в няколко различни категории.

Фондация „Асист-Помагащи технологии“ , с която партираме по проект „ Подпомагащи технологии Комуникация с поглед „ получи награда за утвърждаване на иновациите в социалните услуги.

ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА 2 АПРИЛ

                17793300 1521380884541589 1293747676 n                ДГ25 Никол

2 април е обявен за Световен ден на осведоменост за аутизма от ООН през 2007 г. и цели да привлече общественото внимание към състоянието аутизъм, да алармира световната общност относно превръщането на аутизма в глобален проблем на здравната, социалната, образователната сфера; да повиши осведомеността и да насърчи ранното диагностициране и ранната интервенция, които са от основно значение за успешното развитие на децата с аутистично разстройство, като почете и уникалните способности на хора с аутизъм. За осма поредна година Гражданско сдружение „Алтернатива 55” проведе от 6 март до 6 април 2017 г. кампания за повишаване на информираността и за изграждане на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром .

В рамките на кампанията бяха проведени.

-  Лекция пред студентите от Педагогически факултет на Тракийски университет. Специалистите от екипа на Център „Алтернатива” Деяна Белчева и Тодорка Станкова запознаха бъдещите специални педагози и социални работници с основните подходи в работата по ранна интервенция, терапия и рехабилитация на деца с аутистичен синдром.

- Конкурс за рисунка на тема „Приятели”, в който участваха 127 рисунки на деца от детски заведения и училища от Стара Загора и Благоевград. Постъпилите рисунки бяха публикувани на фейсбук страницата на Център Алтернатива. Чрез гласуване онлайн и от жури, бяха определени и наградени 14 деца, участвали в конкурса. Наградите бяха връчени от патрона на конкурса, г-жа Иванка Сотирова, зам.кмет „Хуманитарни дейности „ в общината на специално организираната изложба.

2 април бе Ден на отворените врати на ЦСРИ, посетен от студенти и родители.

КОНКУРС ЗА РИСУНКА „ПРИЯТЕЛИ „

За втора поредна година Гражданско сдружение „Алтернатива 55” организира конкурс за детска рисунка на тема „ПРИЯТЕЛИ „. Конкурсът е във връзка със световния ден за информираност за аутизма- 2 април - и е организиран като една от проявите в рамките на месец за информиране и подкрепа на децата с аутизъм /6.03- 6.04. 2017/. Поканата е отправена към децата от детските градини И ученици от началните класове на училищата / 1- 4 клас / - Стара Загора.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Рисунки : Оригиналите на рисунките трябва да са между 20х30 см. Изискването ни за размера е свързано с възможността да окомплектоваме по-късно рисунките на победителите с паспарту. Няма ограничение за техниката и материалите! На гърба на всяка картина, в долния ляв ъгъл, с големи печатни букви или на залепен лист, да бъдат написани двете имена на детето и името на ЦДГ или училище.

 

Оценяване:Постъпилите рисунки ще бъдат публикувани на електронната и фейсбук страницата на Център Алтернатива. Гласуването ще бъде онлайн . Крайното класиране ще бъде от жури и гласуване във ФБ.

 

Изложба: На 4 април с постъпилите рисунки ще бъде подредена изложба във фоайето на община Стара Загора, партньор на инициативата. Ще бъдат раздадени награди на победителите и диплом за участие на детските и учебни заведения.

Адрес: Рисунките трябва да бъдат представени до 25 март 2017 в Център„ Алтернатива „, Стара Загора, „ Димитър Наумов „ № 110

За контакти: Р. Дончева 042/ 64 71 19,  А.Василева - 0887 72 69 70

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА „АЛТЕРНАТИВА 55”

12923354 763928283743959 5059751378076413900 n

       2 април е обявен за Световен ден на осведоменост за аутизма от ООН през 2007г. Той цели да привлече общественото внимание към състоянието аутизъм, да алармира световната общност относно превръщането на аутизма в глобален проблем на здравната, социалната, образователната сфера; да повиши осведомеността и да насърчи ранното диагностициране и ранната интервенция, които са от основно значение за успешното развитие на децата с аутистично разстройство, като почете и уникалните способности на хора с аутизъм. За осма поредна година Гражданско сдружение „Алтернатива 55” организира едномесечна информационна кампания за повишаване на информираността и за изграждане на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром.

В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ :

1.Конкурс за рисунка на тема „Приятели”. За участие са поканени децата от детски и учебни заведения от Стара Загора. Постъпилите рисунки до 25 март ще бъдат публикувани на електронната и фейсбук страницата на Център Алтернатива; гласуването ще бъде онлайн и от жури, ще бъдат връчени индивидуални награди и грамоти на участващите детски и учебни заведения.

2. Лекция пред студенти от ПФ на ТУ.

3. Информационен ден за родителите.

4. Ден на отворените врати на ЦСРИ "Алтернатива" - НА 2 АПРИЛ: членове на екипа и представители на родителите ще отговарят на въпроси относно предоставяните услуги от ЦСРИ.

5. Изложба с участвалите в конкурса рисунки -  НА 4 АПРИЛ: награждаване на участниците в конкурса - фоайе на Община Стара Загора.