ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ , ПОСВЕТЕНА НА ПСИХИАТРИЧНАТА ПОМОЩ

dis 1

Обществена дискусия, посветена на Световния ден на психичното здраве (10 октомври), се проведе на 14 октомври 2016г. в хотел „Верея“ в Стара Загора. Събитието премина под егидата на областния управител инж. Георги Ранов и бе организирано от РЗИ-Стара Загора, съвместно с Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ и Център за работа с деца със специални нужди „Алтернатива“.

„Вашата инициатива заслужава уважение и признание. Надявам се, че дискусиите, които ще се проведат днес, ще бъдат полезни за всички. Те могат да положат основата на бъдеща поредица от срещи, посветени на изключително актуалния в трудното ни съвремие въпрос за душевното здраве и комфорт, за емоционалната стабилност и съхранението на човешката психика“, обърна се в своето приветствие към участниците в срещата инж. Ранов.

Поздравителен адрес към участниците в дискусията отправи и директорът на РЗИ-Стара Загора д-р Златина Нанева.

Гост-лектор на форума, по темата „Психиатрични и други медицински интервенции при разстройства от аутистичния спектър”, бе доц. д-р Антон Славчев, началник на Стационарното отделение на Клиниката по детско-юношеска психиатрия на УМБАЛ-Александровска.

Доц. Славчев представи най-важните критерии при диагностицирането на това генерализирано разстройство в развитието, като в презентацията си акцентира на много практически насоки, свързани с възрастовите особености на пациентите, с приложението на психофармакологични средства в лечението на аутистични разстройства, както и възможните странични ефекти от тях, и др. Психиатърът сподели конкретни случаи от неговата практика, които засягат важни аспекти от работата и с децата, и с родителите.

В дадено от д-р Славчев интервю пред телевизия „Загора” бе споделена тревогата от наличието на изключително малък брой детски психиатри в страната / 10-15 /, главно поради това, че тази специалност съществува едва от 1996 г. Той сподели също, че силно е нарастнала необходимостта от клиники / само 2 в страната –София и Варна / и отделения за диагностика и лечение.

Участниците в дискусията имаха възможност да дебатират проблеми, касаещи представената тематика: за необходимостта от ранна диагностика, рехабилитация на деца с ГРР; за необходимостта от детски психиатър в областта, подпомагащ проследяването състоянието на децата; за това колко рано и къде се поставя диагноза и на каква възраст е подходящо въвеждане на медикаментозно лечение и др.

Дискусията бе насочена към всички специалисти, които участват в оказване на психологична, психиатрична, здравна и социална подкрепа на нуждаещите се лица. В ния активно участваха специалисти , работещи с деца с ГРР в Център”Алтернатива” и група родители на тези деца.

Благодарение отзивчивостта на д-р Славчев и подкрепата на д-р Нанева, директор на РЗИ-Стара Загора, с четири деца от Центъра бе проведена индивидуална консултация, с насочване към последващи дейности.

 

Когато до всяко добро същество застане още едно.....

DSC01378         DSC01377

За пета поредна година чрез дарения, привлечени по дарителската програма, организирана от Фондация „В помощ на благотворителността в България„ екипът на Център „Алтернатива” организира групови дейности, подпомагащи развитието и социализирането на децата от Центъра.

Преди дни - благодарение на направено дарение от децата от софийската организация „Луис Карол”, чрез проведена от тях благотворителна кампания - организирахме "ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ"- с ползване на минерален басейн, разходки сред природата и игри на чист въздух.

Организация „Луис Карол“ организира повече от 10 години извънкласни занимания и чуждоезиково обучение на деца и различни занимания в клубове по интереси.  Като основни принципи екипът е приел, че децата трябва да бъдат грамотни, но трябва  и да умеят успешно да представят себе си, да се изградят като успешни личности.   В учебната програма на организацията, освен подготовката по общообразователните предмети и обучението по чужди езици, са заложени не толкова популярните, но изключително полезни „Часове по добродетели“ , защото : 

„Езика на добродетелите говорят и разбират всички хора по света“. За нас добродетели са както: уважението, състраданието, честността, така и вежливостта и добрите обноски, умението да се оставя положително първо впечатление, адекватното държание в различни ситуации”.

В днешното трудно за всички ни време, подобен жест от деца за деца е проява на особено благородство и повярвайте, ние високо ценим това! Благодарение на Вашето добро дело се осъществи още една стъпка в развитието и социализацията на децата от Център „Алтернатива.

Мили деца, пожелаваме Ви здраве, вяра и оптимизъм в извършените от вас дела!!!

Приключва поредната програма по терапевтична езда за децата от Център „Алтернатива „

PIC 0612 1

Трета поредна година Център „Алтернатива„ организира занятия по терапевтична езда за всички деца, посещаващи Центъра. Тази година тя се провежда по два проекта, благодарение на подкрепата на фондация „Обществен дарителски фонд-Стара Загора„ и на „Контур Глобал Марица изток 3„.

Занятията бяха организирани от екипа на Центъра и провеждани от подготвени специалисти на Клуб по конен спорт „Феномен„

На 10 септември на конна база „Феномен”, в рамките на спортен полуден, децата получиха дипломи за преминат терапевтичен курс и мили подаръци от Клуб по конен спорт „Феномен”.

ПРОГРАМА НА ЦСРИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО

DSC01259      DSC01267

 

   ЦСРИ ”Алтернатива „ и общински Център за наука, култура и изкуство / ЦНКИ/ проведоха на 19 август 2016г. съвместна инициатива за социализация на децата, посещаващи Центъра, със средствата на художественото творчество.

Под ръководството на Юлия Славова, ръководител на школа по приложни изкуства към ЦНКИ, бе проведена групова работа по изобразително изкуство-децата рисуваха и оцветяваха по шаблон.

В срещата с директорката на ЦНКИ–Искра Иванова, бяха обсъдени възможностите за организиране на занятия по малка пластика и изобразително изкуство и на място в ЦНКИ, с участието на деца, посещаващи школите на общинския център. Общите снимки оставиха спомен за едно чудесно преживяване за децата и на екипа на ЦСРИ.

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

На 19 август 2016 г. бе проведено Училище за родители по програмата на ЦСРИ за работа с родителите, на тема „ Особености и изисквания за ефективно хранене при деца с проблеми в развитието„.

Лектор бе д-р Росица Николова от отдел „ Профилактика на болестите и промоция на здравето” към РЗИ -Стара Загора.

Родителите представиха особеностите в развитието на децата си и на тази база поставиха конкретни въпроси, свързани с необходимостта и възможностите за изследване при прилагането на диети; възможностите за лечение чрез прилагане на витамин В12, особености при храненето на деца с аутизъм и други заболявания.

На родителите бяха предоставени информационни материал във връзка с храненето.

Подкатегории