Когато до всяко добро същество застане още едно.....

DSC01378         DSC01377

За пета поредна година чрез дарения, привлечени по дарителската програма, организирана от Фондация „В помощ на благотворителността в България„ екипът на Център „Алтернатива” организира групови дейности, подпомагащи развитието и социализирането на децата от Центъра.

Преди дни - благодарение на направено дарение от децата от софийската организация „Луис Карол”, чрез проведена от тях благотворителна кампания - организирахме "ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ"- с ползване на минерален басейн, разходки сред природата и игри на чист въздух.

Организация „Луис Карол“ организира повече от 10 години извънкласни занимания и чуждоезиково обучение на деца и различни занимания в клубове по интереси.  Като основни принципи екипът е приел, че децата трябва да бъдат грамотни, но трябва  и да умеят успешно да представят себе си, да се изградят като успешни личности.   В учебната програма на организацията, освен подготовката по общообразователните предмети и обучението по чужди езици, са заложени не толкова популярните, но изключително полезни „Часове по добродетели“ , защото : 

„Езика на добродетелите говорят и разбират всички хора по света“. За нас добродетели са както: уважението, състраданието, честността, така и вежливостта и добрите обноски, умението да се оставя положително първо впечатление, адекватното държание в различни ситуации”.

В днешното трудно за всички ни време, подобен жест от деца за деца е проява на особено благородство и повярвайте, ние високо ценим това! Благодарение на Вашето добро дело се осъществи още една стъпка в развитието и социализацията на децата от Център „Алтернатива.

Мили деца, пожелаваме Ви здраве, вяра и оптимизъм в извършените от вас дела!!!

Приключва поредната програма по терапевтична езда за децата от Център „Алтернатива „

PIC 0612 1

Трета поредна година Център „Алтернатива„ организира занятия по терапевтична езда за всички деца, посещаващи Центъра. Тази година тя се провежда по два проекта, благодарение на подкрепата на фондация „Обществен дарителски фонд-Стара Загора„ и на „Контур Глобал Марица изток 3„.

Занятията бяха организирани от екипа на Центъра и провеждани от подготвени специалисти на Клуб по конен спорт „Феномен„

На 10 септември на конна база „Феномен”, в рамките на спортен полуден, децата получиха дипломи за преминат терапевтичен курс и мили подаръци от Клуб по конен спорт „Феномен”.

ПРОГРАМА НА ЦСРИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО

DSC01259      DSC01267

 

   ЦСРИ ”Алтернатива „ и общински Център за наука, култура и изкуство / ЦНКИ/ проведоха на 19 август 2016г. съвместна инициатива за социализация на децата, посещаващи Центъра, със средствата на художественото творчество.

Под ръководството на Юлия Славова, ръководител на школа по приложни изкуства към ЦНКИ, бе проведена групова работа по изобразително изкуство-децата рисуваха и оцветяваха по шаблон.

В срещата с директорката на ЦНКИ–Искра Иванова, бяха обсъдени възможностите за организиране на занятия по малка пластика и изобразително изкуство и на място в ЦНКИ, с участието на деца, посещаващи школите на общинския център. Общите снимки оставиха спомен за едно чудесно преживяване за децата и на екипа на ЦСРИ.

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

На 19 август 2016 г. бе проведено Училище за родители по програмата на ЦСРИ за работа с родителите, на тема „ Особености и изисквания за ефективно хранене при деца с проблеми в развитието„.

Лектор бе д-р Росица Николова от отдел „ Профилактика на болестите и промоция на здравето” към РЗИ -Стара Загора.

Родителите представиха особеностите в развитието на децата си и на тази база поставиха конкретни въпроси, свързани с необходимостта и възможностите за изследване при прилагането на диети; възможностите за лечение чрез прилагане на витамин В12, особености при храненето на деца с аутизъм и други заболявания.

На родителите бяха предоставени информационни материал във връзка с храненето.

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА ЦСРИ “АЛТЕРНАТИВА”

На 18 август 2016 г. бе проведено обучение на екипа на ЦСРИ на тема „ Особености и изисквания за ефективно хранене при деца с проблеми в развитието„, с лектор д-р Росица Николова от отдел „ Профилактика на болестите и промоция на здравето” към Регионална здравна инспекция -Стара Загора.

В презентацията бяха разгледани :

-   Същност, особености, странични ефекти на диетите при деца с аутистичен синдром;

-   Витамини и хранене; норми при приемане на витамини. Разгледан бе подробно препоръчителния и адекватен хранителен прием на водноразстворимите витамини. Какво представлява витамин Б 12 и за какво се използва.

Подкатегории