Партньор в развитието на гражданското общество

А55.gif (13026 bytes)

Гражданско Сдружение "Алтернатива 55"

Стара Загора 6000, ул. "Златан Станчев" 20, тел.: 042/647 119, факс: 042/603 335
Начало
За Алтернатива 55
На фокус
Програми и проекти
Публикации
Партньори
За контакти

11.03.2011 Пресконференция относно мониторинг на АМТ

На 11 март 2011 година,  Асоциация “Прозрачност без граници” и ГС”Алтернатива 55” проведоха съвместна пресконференция, която се организира като част от проекта “Подобряване прозрачността на сделки със значим обществен интерес в България: мониторинг на автомагистрала Тракия”, осъществяван от началото на 2010 година, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

В пресконференцията Ваня Кашукеева- Нушева, ръководител на проекта, представи резултатите от наблюдението на процеса по изграждане на Лот 2 от автомагистрала „Тракия”. На въпроси на журналистите отговори и инж. Стела Манева - ръководител на отдела за отчитане на строителството на АМ Тракия от фирмата - изпълнител.

10-12.03.2011 Тренинг за доброволци

В обучение  на тема „Как да работим ефективно с доброволци”, организирано от CVS-България , сдружение »АЛТЕРНАТИВА 55» бе представено от  Велян Йорданов, студент по специалността « Социални дейности « в Тр.Университет.

Си Ви Ес–България (Сдружение за доброволчески труд) е  активно на национално и международно равнище от 1998 и е част от международната мрежа за доброволчески труд и мир – Ес Си Ай (SCI – Service Civil International). Си Ви Ес – България дава възможност на младите хора да участват в доброволчески проекти в различни сфери на живота – култура, екология, изкуство, работа с деца и хора в неравностойно положение, както в България, така и по целия свят.

09.03.2011 Мониторинг на АМТ

Планираната за 09 март проверка на трасето на лот 2 бе отложена, поради това, че очакваното посещение на новия директор на АПИ не се състоя. На работната среща, проведена в сградата на Обединение “Магистрали Трейс”,  бе отчетен обема на  изпълнението на планираните строителни работи по лот 2, етап 8- те се изпълняват в график.

Отново бе съобщено, че няма напредък при решаването на проблема с изместването на стълбове високо напрежение, намиращи се в обсега на трасето на лот.2, което не е ангижимент на строителя, а на възложителя .

01.03.2011 Мониторинг на АМТ

На 01.03.2011 г.бе проведена работна среща в „Обединение Магистрали Трейс”, на която присъстваха инж. В.Василев , инж. Т.Трифонов и инж. Стойков. На срещата бе извършено следното :

-          Проверка на архива на строителния надзор : бяха предоставени и разгледани сертификати за произход на строителни материали; протоколи за изпитания на материалите; искания за инспекция на строителните работи; актове за хода на строителството по ЗУТ; сертификати за плащания на възложителя; издавани предписания. Лабораторията за изпитания на строителните материали се намира в с. Богомилово; всички документи от изпитанията се намират в архива на Обединение “Магистрали Трейс”.

-          Бе представена  компютърната програма за контрол : всяко посещение на обекта се заснема от екип на строителния надзор, с отбелязване на дата и час,  и се съхранява снимков архив на всички проверки по трасето.

-          Ландшафните проекти, дадени за препроектиране, са удобрени и дадени на изпълнителите. Все още не е готов проектът за укрепване на оградата при съоръженията за преминаване на животни.

28.02.2011 Мониторинг на АМТ

На 28.02.2011 бе проведено посещение на трасето на лот 2 за технически мониторинг, в което от сдружението участваха инж. В.Василев и инж. Т.Трифонов; инж. Стойков, заместник ръководител на проекта от Обединение “Магистрали Трейс”. Групата обходи цялото трасе на лот 2 от Стара Загора до Нова Загора. От наблюдението  бе установено следното :

-          Получени са резултатите от проведените изпитания за качеството на поставената асфалтова настилка; те са положителни и може да започне поставянето на асфалта според проекта.

-          Продължава насипването на инертни материали, съгласно проекта и графика за изпълнение. На въпрос откъде се доставят инертните материали,  бе посочено, че те се доставят от кариерата в  с.Братя Кунчеви.

-          Работещите бяха с изискваното работно облекло и лични предпазни средства.

-          Работи се по изграждането  на технически съоръжение по магистралата : положени са основните греди на съоръжения на км. 214,600; 218,600; 220,480; 221,600; 240,700. Изготвят се канавки от специализирана техника. Според ръководството на строителната организация  за деня на обекта работят около 300 души и 230 единици строителна и транспортна техника.

23.02.2011 Работна среща по Национална стратегия за деинституционализация  на децата с увреждания.

Представители на Гражданско сдружение „ Алтернатива 55„участваха в работна среща за представяне хода на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” на територията на област Стара Загора. Срещата бе проведена в залата на Областна администрация.По време на срещата г-жа Надя Шабани,  председател на ДАЗД, представи проекта „Детство за всички”, финансиран по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Целта на проекта е да се планират и приложат конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на децата с увреждания, настанени в специализирани институции. Извеждането им по план трябва да приключи в рамките на следващите 3 години.

02.02.2011 Мониторинг на АМТ

На 02.02.2011 г. бе извършена проверка по цялото трасе на ЛОТ 2 за изпълнението на строителните работи като график и качество,  съвместно с представители на водещата организация, екип на „ Алтернатива 55” . Проведена бе след посещението работна среща в офиса Обединение “Магистрали Трейс”. В резултат на наблюдението и проведаната работна среща бе установено следното:

а) Изпълнението на обема строителни работи, като предстои предаването на завършените 6 и 7 етап, е както следва :

-          Етап 6 :  при срок на предаване 09.01.2011 г. е завършен на 100 %;Етап 7: при срок на предаване 09.02.2011 г. е завършен на 95 %.

-          Поставен е пробно през м. декември асфалт на участък от 400 м., за да се направят пробите и изпитанията върху качествените паказатели на това , което ще се прави. Дадени са за анализ проби, но резултатите не са готови. За да се осигури необходимото качество при изливане на бетона, в продължение на 72 часа се поддържа температура от 17 градуса по Целзий чрез покрития, с което се постига оптимално съхнене на бетона.

б)Усилено се работи по изграждането на 20 технически съоръжения :

-          Завършени са 6 бр. малки съоръжения / тръби за ВиК, ел.кабели; за преминаване на животни /. В момента не се работи по съоръженията за поливно земеделие/ на брой 4 /, но гарантират, че ще бъдат завършени преди началото на поливния сезон. Под трасето се изработят тунели /тръби с диаметър 2 м./, които позволяват преминаването на животни. За да се ограничи преминаването през оградната мрежа на земноводни,  не е решен още  проектно проблема с усилвана на оградата в областта на тези съоръжения. На надлез № 212 е започнат монтажа на гредите.Доставени са гредите на големите съоръжения.

в) Изискванията по охраната на труда се спазват по цялата дължина на трасето. Няма регистрирани инциденти и нарушения. Не са констатирани и нарушения в качеството на изпълнение на строителните работи.

20.01.2011 Участие в проект за ранна интервенция при деца със СОП.

Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” започна участие като партньор в рамките на 1 година по проект на   Фондация Карин дом, Варна „Развитие на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности”, финансиран от Фондация „Лале”.Целите  на проекта са да се развие и приложи модел на ранна интервенция за превенция на институционализацията на деца със специални нужди от 12 неправителствени организации – партньори по проекта, работещи в местните общности на територията на страната и надграждане на капацитета на организациите-партньори, работещи в сферата на социалните услуги за деца в риск/с увреждане за развитие на услугата ранна интервенция.

Всяка от участващите в проекта организации ще работи по  развитие и предоставяне  на услугата ранна интервенция за минимум 5 семейства в продължение на 11 месеца. Подготвените като „Консултанти по ранна интервенция” ще придобият знания и практически умения да  показват, обясняват и обучават семейството относно полагането на грижа за детето, за  развитието на неговите умения за справяне с ежедневни ситуации и дейности.

09.01.2011 Участие в национална конференция по проблемите на аутизма. 

Представители на Семеен център „ Алтернатива „ участваха във втората биохимична конференция по проблемите на аутизма, която бе проведена в Болница „Токуда„ , София. Конференцията за втори пореден път е организирана от Сдружение „Тацитус” , София.Лектори в конференцията :  

Д-р Анжу Усман-един от първите DAN лекари в света,специализирала  в лечението на биохимичния дисбаланс при деца от аутистичния спектър.

Д-р  Артър Кригсман-световно известен гастроентеролог, работещ изключително с деца от аутистичния спектър;  един от хората, открили връзката между гастроинтестиналната патология и специфичните поведенчески прояви при децата с аутизъм.

На конференцията бе представена и книгата  "Специални диети за специални деца" от Лиза Люис като подкрепяща първите стъпки на родителя по пътя му към биохимичния подход в борбата с аутизма. Доктор Люис е преподавател и родител и се осланя на собствен успех, постигнат чрез премахване на глутена и казеина от хранителния режим на сина си. В книгата тя отговаря на многото въпроси, които родителите и лекарите може да имат при избора на диетично въздействие.

01- 03.12.2010 Участие в международна конференция по доброволчеството

Международна конференция „Насърчаване на младежкото доброволчество” бе проведена на 1-3 декември в София.  Организатор на конференцията е Фондация „Помощ за благотворителността в Б-я”. Конференцията се организира в рамките на европейската година на доброволчеството. Представител на ГС „ Алтернатива 55” бе Здравко Тенев, студент от Тракийски университет, който работи като доброволец към сдружението.

19.11.2010 Тренинг в ДДЛРГ „ Т.Попова „

Тренинг с възпитаници от ДДЛРГ «Т.Попова «  на тема „Възрастта и закона. Отговорността на непълнолетните” бе проведен с лектори от РПУ, в рамките на проект „ Приятел до теб „, финансиран от Социален фонд към ПИБ  и ФРГИ.

12-18ноември 2010    Предстоящо

 • 12.11.2010 г., от 16 ч., в ДДЛРГ”Т.Попова„.-кулинарно състезание в рамките на проект „ Приятел до теб „.
 • 17.11.2010 г.,, от 16 ч., зала „ Фоайе”, община Стара Загора,-заключителна среща по проект „ Приятел до теб „.
 • 18.11.2010 г., от 13,30 часа, в зала №2 на Община Стара Загора- Обществена дискусия и представяне резултатите  от проект"Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им „.

04.11.2010 Мониторинг на АМТ

Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” е една от четирите НПО, партниращи на Асоциация „ Прозрачност без граници „ по Проект ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЗРАЧНОСТТА НА СДЕЛКИ СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС В БЪЛГАРИЯ: МОНИТОРИНГ НА АВТОМАГИСТРАЛА “ТРАКИЯ”. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България”. Основната цел на проекта е да съдейства за намаляване на риска от злоупотреба с публични средства при възлагането и осъществяването на сделки със значим обществен интерес в България.

След проведено тридневно обучение и сформиране на екипи , които ще работят по извършване на технически и медиен мониторинг в периода октомври 2010  до края на м.февруари 2011 г., бе осъществено първото наблюдение по строителството на АМТ. Мониторингът бе проведен по време на посещението на правителствения екип, с участието на министър Росен Плевнелиев, специалисти от Агенция „Пътна инфраструктура” и изпълнителната строителна компания  „Обединение Магистрали Трейс”,Стара Загора. В посещението на АМТ участва екип на Асоциация „Прозрачност без граници” и на партниращите организации, между които и на „Алтернатива 55”. Групата премина съвместно трасето от разклона на Стара Загора до гр.Кермен. Общата оценка от видяното и от изявленията на министър Плевнелиев и инж.Стефанов, ръководител на проекта, е че строителните работи се изпълняват в график, като за някои участъци дори има преизпълнение на плануваните обеми, в рамките на 5 %.

В проведената след посещението работна среща с представители на „Обединение Магистрали Трейс”, бе установено следното :

-          Въложени са за преработка проектите за техническите съоръжения във връзка с повишените изисквания за земетръсна устойчивост, в съответствие с поставени изисквания от ЕК ( проектът за магистралата е създаден преди приемането на България в ЕС ) .

-          Известно забавяне на строителните работи се е наложило поради преместването на съоръженията на техническата инфраструктура- то е отговорност на държавата и въпреки, че отдавна е трябвало да  се е случило – до средата на юли по график- това още не е изпълнено.

-          Предстои да се изготвят искания за прием на извършените обеми работа. Всички дейности по приключването на етап V на I участък на ЛОТ -2 ще приключат до 05.12.2010 г., но няма да могат да бъдат отчетени до края на годината.

06.11.2010    Училище за родители

      Поредна сбирка на Училище за родители към Център „Алтернатива„, в рамките на проект „Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им„, финансиран от ФМ на ЕИП, бе проведена в присъствието на родители и специалисти от Центъра.Д-р Рени Колева, детски ендокринолог, представи темата „Аутизъм-причини, проявления, диагностика, хранене и диети-съвременните схващания”, която завърши със споделяне на опит и оживена дискусия.

02.11.2010   Още по темата

След репортаж на Телевизия Стара Загора за дейностите на Семеен център „Алтернатива„, гост в студиото

на предаването „Още по темата„ на ТВ Стара Загора бе Анастасия Василева, изпълнителен директор

на сдружението. Тя представи необходимостта и възможностите за предоставяне на устойчиви  алтернативни

социални услуги в общността  в подкрепа на децата с генерализирани разстройства в развитието.

А.Василева подчерта разбирането и подкрепата за утвърждаване  капацитета на НПО за развиване на добри

 европейски практики, които с програма от 2008 г. предоставя Финансовият механизъм на Европейското

 икономическо пространство / Норвегия, Исландия и Лихтенщайн /, чрез Фонд за подкрепа на  НПО-България. 01.11.2010

01.11.2010  Отбелязване на Деня на будителите съвместно с деца от ДДЛРГ

        Група деца от ДДЛРГ „Т.Попова”, заедно с техни приятели от „Алтернатива 55”, посетиха парк „Методи Кусев„, където бе тържествено отбелязан Деня на народните будителите.Децата с интерес посрещнаха фолклорния концерт и отразиха впечатленията си от празника с фотоси.Инициативата бе поредна среща на децата от дома, в рамките на проекта „Приятел до теб„..10.2010

27.10.2010 Откриване на реновираната сграда на Център „ Алтернатива „

     На 27.10.2010 г., в присъствието на много гости и родители, бе открита обновената сграда, предоставена от

Община Стара Загора за Семеен център „Алтернатива”.

     Д-р Антония Тодорова, началник отдел „ Здравеопазване и социални дейности„ в общината, преряза

лентата и пожела нови успешни програми към Семеен център в подкрепа на децата със СОП  и родителите им.

     Приветствия поднесоха  г-жа Любка Иванова, председател на Постоянна комисия по образование и спорт

към Общински съвет;  г-н Георги Гьоков-председател на Постоянна комисия по социални дейности към

Общински съвет; доц.д-р Жанета Стойкова от ПФ на Тракийски университет, Мария Димитрова–настойник

на дете със СОП, посещаващо Център „ Алтернатива”.

     Председателят на УС на Гражданско сдружение „Алтернатива 55” Анастасия Василева връчи

благодарствени грамоти за дарителство и партньорство на фирми, организации и частни лица, подкрепили

ремонта и оборудването на Център „Алтернатива„.

     Върнуващ музикален поздрав поднесоха децата от ЦДГ №66 „ Детски рай”.

Предстоящи инициативи

 27.10.2010

От 17 ч. ще се проведе тържество за откриване на предоставената от община Стара Загора сграда на Семеен център „Алтернатива„, която бе благоустроена с помощта на много местни фирми и доброволен труд на членовете на организацията.

 23.10.2010

По покана на Терапевтичен център „Слънчице”-Пловдив, екип на Семеен център „Алтернатива„ ще участва в еднодневен семинар на тема Проблеми и алтернативни подходи при деца със специални отребности

Ще бъдат разгледани следните основни теми - Методи на групова терапия при деца със соп и проблеми в развитието.

- Алтернативен подход при терапия на деца с говорни нарушени – „методът Падован".

- Диетология и етапи на лечение при деца с аутизъм, ХАДВ, Аспергер синдром с хомеопатия.

- Отношение на обществото към децата със СОП.

21.10.2010 Сбирка на Училище за родители

 Поредна сбирка на училище за родители се проведе в Семеен център „Алтернатива„.Със съвременните терапевтични подходи при формиране на умения у децата със специални потребности запозна присъстващите Деяна Нончева, психолог в Центъра. При голям интерес бяха представени методиките, основаващи се на Монтесори терапията, PECS, ABA и TEACH.Социалните програми, които предстои да стартират и възможностите за социални помощи и подкрепа на семейства с деца със СОП представи Цвета Делчева от Дирекция „Социално подпомагане„-Стара Загора.

20.10.2010 Семинар за развиване на тренировачни предприятия

На 20,21 и 23.10.2010 г., на Старозагорски минерални бани Българска тренировъчна централа и

ТПП-Стара Загора организират семинар за обучение на ръководители на тренировачните предприятия /ТП /.

Програмата на семинара включва теми, свързани със структура и организация на ТП; работно пространство и

документация в ТП; целева група и учебна програма в работата на ТП, участие в местните общности и

 взаимодействие с Националния регистър на тренировъчните фирми.

По покана на организаторите в семинара участва Радка Дончева като представител на Гражданско сдружение

 „ Алтернатива 55”.

 

 Публичен дебат по въпросите на бедността и социалното изключване

 

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” получи покана за участие в публичен дебат по въпросите на бедността и социалното изключване, във връзка с реализацията на проект на МТСП „Изпълнение на ангажиментите

на Република България по организацията и провеждането на Европейската година на борбата са бедността и социалното изключване–2010”.  Дебатът ще се проведе в Стара Загора на 22.10.2010г., в хотел „Верея”, от 9.30ч.

 16.10.2010 Инициатива по проект " Приятел до теб "

На 16.10 в офиса на Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” бе проведен поредният тренинг по програмата на проекта на сдружението „Приятел до теб„, финансиран от Социален фонд на ПИБ и ФРГИ.

Участващите в тренинга 12 младежи от ДДЛРГ „Т.Попова„ бяха запознати с услугите, които предоставя дирекция „Социално подпомагане„; с възможностите и механизмите за ползване на различни социални услуги след напускане на дома.

Лектор в обучението бе г-жа Жанета Колева, психолог, н-к отдел в Дирекция „Социално подпомагане„–Стара Загора. 

 08.10.2010 Семинар по проблемите на насилието над жени

 В базата на Съюза на глухите в България на Старозагорски минерални бани, пред 25 представители на ръководствата на районните организации на Съюза на глухите от цялата страна, бяха изнесени лекции относно домашното насилие.

Видовете домашно насилие; причините и последиците от него върху жената и децата в семейството, превенция на домашното насилие- това бе темата на едната от лекциите.

Бе представен Закона за защита от домашно насилие: начини за търсене на защита;мерки налагани от съда върху насилника; къде и как да се търси помощ- с редица примери от практиката бяха разяснени механизмите за търсене на психологическа и правна помощ при домашно насилие и услугите, предоставяни от Център за информиране, консултиране и подкрепа на пострадали от насилие към ГС” Алтернатива 55”.

Лектори в обучението–Жанета Бюйлекова-адвокат и Анастасия Василева, ръководител на сдружението

 03.10.2010 Инициатива по проект " Приятел до теб "

ГС „Алтернатива 55”, съвместно с Бар-клуб „ИЛ МОНДО”, организираха среща за професионално ориентиране с 19 възпитаници от ДДЛРГ „Теофано Попова”, които проявяват интерес към професии, свързани с общественото хранене. Срещата даде възможност момчетата, които проявяват интерес към професиите „барман” и „сервитьор”, да се запознаят на място с особеностите и изискванията за подготовка и упражняване на тези професии.

Тази учебна година 3 възпитаници от ДДЛРГ „Т.Попова„ са първокурсници в Професионална гимназия по облекло и обществено хранене. На тренинга те се срещнаха и със специалист по теория и практика от ПГООХ и участваха в приготвянето на коктейли. В края на срещата, по случай празника на Стара Загора, на децата бе предоставена възможност от „ИЛ МОНДО”да играят безплатно в залата за билярд. Тренингът се провежда в рамките на проект „Приятел до теб” на ГС „Алтернатива 55”, който се финансира от Социален фонд към ПИБ и ФРГИ.

 28.09.2010 Тренинг на "Алтернатива 55"

На 28.09.2010 г., в конферентна зала на ТПП-Стара Загора, бе проведен тренинг с младежи от ДДЛРГ”Т.Попова„. Двете презентации

-„Икономика на регион Стара Загора и приоритетите за развитие” от Олег Стоилов, изп.директор на ТПП  и

-„Европейски информационен център към ТПП” от Мариела Колева, експерт към ТПП,

повишиха информираността на младежите относно водещите отрасли и фирми в региона и възможностите за трудова реализация на младите хора.Тренингът се провежда в рамките на проект „Приятел до теб” на ГС „Алтернатива 55”, който ТПП-Стара Загора подкрепя като партньор. Проектът се финансира от Социален фонд към ПИБ и ФРГИ.

 26.09.2010 Училище за родители на Семеен център"Алтернатива "

    Поредна сбирка на Училище за родители бе проведена в рамките на проект «Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им», който се реализира с финансовата подкрепа на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство и Фонд за подкрепа на НПО- България.

    Тема на сбирката "Детето с аутизъм и заобикалящия го свят". Целта на обучението, с лектор Мая Димитрова, психолог, е  да запознае родителите с особеностите в начина, по който детето с аутизъм преработва информацията от заобикалящия го свят и  да им помогне да си обяснят странното му поведение в различни ситуации и да го подкрепят.

 21.09.2010 Информационна среща " Младите хора и бизнеса "

    ТПП-Стара Загора, съвместно със Сдружение „Българска тренировъчна централа„/СБТЦ/-София, проведе в конферентната си зала информационна среща относно създаване на учебно-тренировъчни фирми за професионално ориентиране и подготовка на младежите от региона. Бяха представени 3 презентации:

-         Център на учебно–тренировъчните фирми” към Министерство на образованието, младежта и спорта.

-         Младите хора и безнеса–заедно за успешно бъдеще на регион Стара Загора„- проект на СБТЦ, в партньорство с ТПП-Стара Загора.

-         Регион Стара Загора и приоритетите за развитие„.

    За участие в информационната среща от ТПП-Стара Загора бяха поканени Анастасия Василева, изп.директор на „Алтернатива55” и трима младежи от ДДЛРГ „Т.Попова„, участници в проект „Приятел до теб„, който ТПП подкрепя като партньор.

 11-14.09.2010 Обучения на " Алтернатива 55"

На 11.09.2010 г., в конферентна зала„Бухчева къща„бе проведен семинар на тема „ Антидискриминационни практики и включващо обучение при деца с проблеми от аутистичния спектър”, с лектори Калоян Дамянов, директор на Ресурсен център–Стара Загора и доц. д-р. Жана Атанасова от ДИПКУ-Тракийски Университет-Стара Загора.

На 14 септември т.г. бе проведен семинар за медицински специалисти от Стара Загора на тема „Детски аутизъм-симптоми; насочване за ранна диагностика и рехабилитация”, с лектори д-р Златка Георгиева, психиатър и Екатерина Зафирова-клиничен психолог. 

Семинарите са организирани от Гражданско сдружение " Алтернатива 55" в рамките на проект «Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им», който се реализира с финансовата подкрепа на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство и Фонд за подкрепа на НПО- България.

 09.09.2010 Семинар за мултидисциплинарен екип

В конферентна зала "Бухчева къща" бе проведен семинар по модул "Стратегии за работа с деца с хиперактивност с дефицит на вниманието " . Лектори - от " Карин дом ", Варна.

Обучението бе проведено в рамките на проект "Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им ", финансиран от ФМ на ЕИП; Фонд за подкрепа на НПО-България.

26.08.2010 г. Съвместна инициатива на „Алтернатива 55” и Ресурсен център.

В рамките на проект „ Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им”, финансиран от Финансов механизъм на Европийското икономическо пространство и „Фонд за подкрепа на НПО-България” в Семеен център „Алтернатива„ бе проведена среща на родители на деца, посещаващи Центъра, с представители на Ресурсен център-Стара Загора.

Г-н Калоян Дамянов-директор и г-жа Милена Иванова-зам.директор на РЦ, представиха възможностите на интегрираното обучение на деца с генерализирани разстройства в развитието.

Срещата премина в оживена дискусия, на която представителите на РЦ отговориха на многобройни конкретни въпроси и поставени проблеми от родителите относно приемането и работата с децата в интегрирано обучение в ЦДГ и общообразователните училища.

26.08.2010 г. Училище за родители в Център „Алтернатива”

Поредна сбирка на „Училище за родители” бе проведена в Семеен център „Алтернатива”. Темата бе „Проблеми в говора при деца с аутизъм„.

Водещи бяха Деяна Белчева-специален педагог и логопед и Александра Димитрова-психолог към Центъра.

Обучението се провежда по програмата на проект Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им”, финансиран от ФМ на ЕИП и „Фонд за подкрепа на НПО-България”.

07.08.2010 г. Практическа работа съвместно с Асоциация "Аутизъм"

На 07.08.2010 г. в Семеен център „Алтернатива”.се проведе супервизия с екипа, работещ по проект „Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им„

Супервизията бе проведена от Петя Петрова-психолог и Милена Узунова-специален педагог в „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър”, София.

01.08.2010 г. Център "Алтернатива" в нова сграда

През август т.г. Семеен център за работа с деца в риск и родителите им "Алтернатива" отбелязва 3 години дейност.

Семеен център „Алтернатива„ бе създаден по проект, финансиран по програма ФАР на ЕС, в партньорство с Община Стара Загора и Педагогически факултет на Тракийски университет. До края на 2009 г. екипът на Центъра работи с над 70 деца със специални образователни потребности /синдром на Даун, интелектуална недостатъчност, аутизъм, хиперактивност с дефицит на вниманието и др./ и с родителите им.

С решение на Общински съвет през м. април община Стара Загора предостави за програмата за работа с деца с аутизъм на сдружение "Алтернатива55" безвъзмездно за 5 години сграда на ул. "Димитър Наумов" № 110.

Приключва ремонтът и обзавеждането на сградата, които се осъществяват изцяло от сдружение „Алтернатива” и с подкрепата на местни фирми и организации.

С дарение на г-жа Мануела Малеева, с подкрепата на Фондация "Обществен дарителски фонд–Стара Загора" на фирмите "Никон" ООД, ЕТ"АВМ-Василев”, ЕТ"К.Колев и синове",ЕТ "Дани-Д.Неделчева" се извърши вътрешния ремонт на сградата. Външната фасада на сградата е изцяло обновена безвъзмездно от местна фирма.

За обзавеждането допринесоха дарения на "Средна гора" АД, "Кремък" ЕООД. Много доброволци подкрепиха с безвъзмезден труд ремонтните и довършителни работи. Предстои реконструиране на външното пространство, за което са нужни цветя и озеленяващи растения.

12.07.2010 г. Участие в семинар на ДИПКУ за работа с деца с аутизъм

По покана на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийски университет участие в семинар на тема Принципи на поведение при обучение на деца и ученици със специални образователни потребности”взеха Анастасия Василева, изпълнителен директор и Деяна Белчева, психолог от Център „Алтернатива„.

Обучението се проведе на 12.07.2010г.в ДИПКУ, като водещ на обучението бе Венета Димитрова, специален педагог от Колумбийския университет, САЩ.
юли 2010 г. Клуб „Доброволецкъм Център „Алтернатива

В рамките на проект „Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им" бе създаден клуб на доброволеца, в който участват студенти от Тракийски университет.

Бяха проведени 3 обучения на студентите–доброволци по темите:

·      1.Същност на аутизма; прояви в ранна детска възраст; насочване към диагностита и рехабилитация.

·      2.Възможностите на арттерапията за работа с деца със СОП.

·      3.Съвременни терапевтични модели при работа с деца с нарушение от аутистичния спектър.

Лектори в обучението бяха членовете на мултидисциплинарния екип Александра Димитрова и Деяна Белчева, психолози с много богат опит в работата с деца със СОП, вкл. и с деца с аутизъм.

Част от студентите се включиха с безвъзмезден труд в работа на екипа с деца или младежи с аутизъм с цел подпомагане на социализацията им

 

юни 2010 г. Специализирана подготовка на МДЕ за работа с деца с аутизъм

На 07, 08 и 09 юни 2010 г. бе проведено обучение на мултидисциплинарния екип по проект „Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им„ по Модул „Педагогически пдоходи и съвременни терапевтични модели при работа с деца с аутизъм и родителите им”.

Основните теми, разгледани в обучението:

-             Подходът ТЕАСН за работа с деца от аутистичен спектър.

-             Организация на предметната среда при работа с деца с аутизъм.

-             Практическа работа по системата Монтесори.

-             Методът PECS

-             Партньорството с родителите-неотменна част от терапевтичния процес.

На 26 и 27 юни 2010 г. бяха проведени практически обучения на мултидсициплинарния екип в „Център за социална интеграция и рехабилитация на лица с проблеми от аутистичния спектър”към Асоциация „Аутизъм„, София, един от малкото центрове в страната, предоставящи услуги за деца с аутизъм като делегирана държавна дейност.

 

юни 2010 г. Тренинги и практики за развиване на жизнени умения у деца от ДДЛРГ

По проект „Приятел до теб„, финансиран от ПИБ и ФРГИ, бяха проведени поредица от тренинги с деца от ДДЛРГ „Т.Попова„ с лектори Б.Гърбев, психолог, инж.Г.Николов-член на УС на РАДМИ и Диана Нанкова–психолог.

Целта на тази дейност е децата да получат подкрепа и обучение за усвояване на практически знания и умения за справяне с живота след напускане на дома.

Различни групи от дома проведоха кратки практики във фирми от мебелното производство-„Труд 97„ ООД и „Средна гора” АД/част от световната верига Икея/; едно от съвременните и много добре устроени машиностроителни предприятия за машини в хранително–вкусовата промишленост „SPV; 2 фирми за реклама; заведение за хранене;радио Стара Загора.

Със съдействието на Дирекция „Бюро по труда„ децата от дома се запознаха на място и с програмите за квалификация и търсене на работа, предлагани чрез бюрото, както и с основните услуги на Дирекция „Социално подпомагане„.

Приключи изграждането на електронна страница на ДДЛРГ „Т.Попова„, изготвена от експерт на ТПП-Стара Загора.

 

юни 2010 г. Проучване относно интеграцията на деца със СОП

По заявка на сдружение „ Алтернатива 55”, „Алфамаркет„–Стара Загора проведе регионално експертно проучване относно проблемите и възможностите за по-ефективна интеграция на децата със специални образователни потребности и конкретно–с аутистичен синдром. Проведени са фокус групи и анкети в Стара Загора, Казанлък, Раднево, Мъглиж и Чирпан.

Проучването е в рамките на проект „Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им„, финансиран от ФМ на ЕИП и Фонд за подкрепа на НПО-България.

Аналитичният доклад от проучването е предоставен на областна управа и община Стара Загора за ползване при разработване на областна стратегия за предоставяне на социални услуги.

 

03.06.2010 г. Пресконференция относно проект, финансиран от ПИБ и ФРГИ

Пред местната общност бе представен новият проект на Гражданско сдружение „Алтернатива 55” „Приятел до теб”.

Проектът се финансира от Фонд Социална отговорност на ПИБ и Фондация

„Развитие на граждански инициативи„. Предвидените дейности за развиване на жизнени и социални умения на децата от ДДЛРГ „Т.Попова„ са за период от 8 месеца.

На срещата с представителите на медиите присъстваха координаторът на проекта Радка Дончева, Анастасия Василева-изп.директор но сдружението, Мариела Колева от партниращата ТПП-Стара Загора и социален работник от ДДЛРГ „Т.Попова„.

 

29.05.2010 г. Сбирка на Училище за родители към Център „Алтернатива

На 29.05.2010 г. се проведе сбирка на родителите по програмата на Училище за родители. Целта на сбирката бе споделяне на опита на Малина Дойчева Тодорова  от Чирпан, майка на 19 г. момиче с аутизъм, която ползва от 2 години програма за хранене и здравословен начин на живот, предписана на базата на проведени медицински изследвания на момичето и дадени предписания от специализирана лаборатория в САЩ.

25.05.2010 г. Участие в работна среща за изготвяне областна стратегия

Работна среща между представители на институции, местна власт и НПО се проведе по инициатива на Областния управител г-н Йордан Николов. Целта на срещата бе създаването на работна група, която да проведе анализ и даде предложения във връзка с разработване на областна стратегия за развитие на социални услуги.

По покана на областната управа в срещата взе участие Анастасия Василева, изпълнителен директор на сдружението.

 

01.05.2010 г. НОВ ПРОЕКТ на „Алтернатива 55”

Фонд „Социална отговорност на ПИБ” финансира през настоящата година шест социално значими проекта за деца, лишени от родителски грижи. Чрез тяхната реализиация ще бъдат подкрепени близо 170 деца от институции на възраст между 14 и 18 години в процеса на ресоциализцията им и професионалната им квалификация. Проект «Приятел до теб« на Гражданско сдружение «Алтернатива55» е един от утвърдените проекти за 2010 г. Продължителността на проекта е 8 месеца, а общата му стойност е 6400 лв.

Основната цел на проекта е да подпомогне интеграцията и подготовката за самостоятелен живот на децата от ДДЛРГ “Т.Попова“, Стара Загора, чрез провеждане на комплекс от дейности, съдействащи за тяхното професионално ориентиране и подготовка и развиване на социалните им умения, с привличане подкрепата на местната общност. В дейностите по проекта ще бъдат включени 15 деца от ДДЛРГ “Т.Попова“,, Стара Загора, на възраст 15-18 години.

 

23.04.2010 г. Регионална конференция за интегрираното обучение

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности-Стара Загора проведе на 23.04 в Зала „Верея” регионална конференция по съвместен проект с ФИЦЕ-България „Равен шанс-обмен на знания за интеграция на деца със специални образователни потребности”

По покана на Ресурсен център Анастасия Василева, изп. директор на сдружение „Алтернатива 55”, представи проект „Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им„, финансиран от ФМ на ЕИП, Фонд за подкрепа на НПО-България. Тя представи основните цели и дейности по проекта и подчерта партньорската подкрепа на Ресурсен център за ранна диагностика на деца с аутизъм и за провеждане на експертно проучване относно интеграцията на деца със СОП.

 

17-18.04.2010 г. Обучение на специалисти

Над 20 специалисти от Стара Загора и други селища на областта участваха в двудневно обучение в рамките на проект „Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им», финансиран от ФМ на ЕИП; Фонд за подкрепа на НПО- България.

Тема на обучението бе Аутистичното дете–особености в комуникацията, поведението и възприятията. Планиране работата на специалиста с дете с аутистичен синдром”.

Лекторите са специалисти от „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър”-София, към сдружение Асоциация „Аутизъм„, с богат опит в работата с деца с аутистичен синдром.

 

14.04.2010 г. Партньорска инициатива с Ресурсен център-Стара Загора

Със съдействието на Ресурсен център-Стара Загора, четири деца от Център „Алтернатива„, с проблеми от аутистичния спектър, придружени от родителите си, посетиха Университетска болница–Пловдив, където получиха експертна помощ от специалисти към Детско отделение за деца с генерализирано разстройство в развитието с цел ранна диагностика и рехабилитация.

 

26.03.-02.04. 2010 г. Отбелязване на Международен информационен ден за аутизъм

През 2008г. ООН обяви 2 април за Световен ден за повишаване информира-

ността по въпросите на аутизма. Инициативата е свързана с необходимостта обществото да се запознае със затрудненията и предизвикателства, с които се сблъскват хората с аутизъм, както и със спецификата на изграждане на контакти и усвояване на знания.

Едно на всеки 150 деца е с проблеми от аутичния спектър; повече от 1,5 млн. са засегнати, сочи статистиката. Според специалисти, поставянето на диагноза и включването на детето и родителите в рехабилитационни програми, отговарящи на неговите специфични особености преди навършване на 3 годишна възраст водят до много по-добри резултати. По-широката информираност може да спаси много деца от изоставяне и да направи родителите им щастливи, че отглеждат още една рожба.

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” организира от 24.03 до 31.03 седмица за популяризиране на информация и предоставяне на консултации във връзка с аутистичния синдром при децата, всеки ден, от 15 до 17,00 часа, в офиса на сдружението, ул. „Руси Аргов” № 2, ет.1; тел. 042 / 64 71 19

 

25.03.2010 г. Обучение на детски учители против агресията при децата

По покана на ръководството на ЦДГ№ 29 „Славейче”, психолози от сдружението проведоха обучение на екипа учители и възпитатели на градината относно видовете насилие над деца, проявите на агресия сред подрастващите и причините за това и възможни подходи за ограничаването й.

Обучението се проведе по проект „Заедно срещу домашното насилие„, финансиран от „Български фонд за жените„.

 

24-25.03.2010 г. Обучение на родители за ограничаване агресията при децата

Поредица от срещи с родители на деца от детски градини от Стара Загора проведе екипът специалисти на Център „Алтернатива„. Как влошените взаимоотношения в семейството се отразяват на децата в ранна възраст, кои са признаците при проявено насилие над дете; влияе ли насилието от електронни игри или филми върху детската психика–бяха част от обсъжданите проблеми.

На родителите бяха предоставени информационни материали във връзка със Закона за защита от домашно насилие, а част от тях бяха индивидуално консултирани от психолозите или насочени към правни или психологически консултации в Център „Алтернатива„.

 

22-27.02 2010 г. Обучение на специалисти за работа с деца с аутичен синдром

Двудневен семинар на тема «Проблеми на ранната диагностика при деца с аутизъм. Практическо приложение на съвременните терапевтични модели при работа с аутистични деца (АВА, Монтесори терапия )» бе проведен в рамките на проект «Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им«, финансиран от ФМ на ЕИП; Фонд за подкрепа на НПО- България.

Лектори бяха специалисти от Университетска болница–Пловдив, работещи по проблемите на генерализираното разстройство в развитието на децата.

 

02.2010 г. ПРОУЧВАНЕ

 В рамките на проект „Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им”, финансиран от ФМ на ЕИП, започна подготовката за Експертно проучване.

Цел на проучването ще бъде да се откроят проблемите при предоставянето на услуги за деца с увреждания, при интегрираното обучение и социализацията им, в развиването на подкрепяща ги среда и др. То ще има за цел да открои препоръките за привличане на местни ресурси и подобряване на местната политика, водещи към по-ефективната интеграция на децата със СОП.

Покана за участие е изпратена към всички ангажирани с развитието и закрилата на децата институции от региона.

Проучването ще се извърши от екип на агенция Алфамаркет, със съдействието на специалисти от «Алтернатива 55».

 

05.02.2010 г. УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЧК

На 5 февруари 2010 г., от 11.00 часа, в Зала 1 на Община Стара Загора се проведе Общото събрание на Областната организация на Български Червен кръст.

По покана на Областното ръководство на БЧК, в Общото събрание взе участие инж. Мария Вълдобрева, секретар на УС на „ Алтернатива 55”. Тя поднесе приветствие от името на организацията за дългогодишното добро партньорство в социалната сфера с областното ръководство на БЧК.

 

28.01.2010 г. КЛУБ "РОДИТЕЛИ"

 Състоя се първата сбирка за тази година на родители на деца със специални образователни потребности. Клубът има за цел да подпомага семействата на деца с увреждания за ранна диагностика и работа с различни специалисти, подпомагащи развитието и интегрирането на децата. Водещ на първата среща бе д-р Нина Панчева.

Тази година Клуб „ Родители „ се финансира в рамките на проект "Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им". Проектът се финансира от ФМ на ЕИП, чрез Фонд за развитие на НПО- България.

 

23.01.2010 г. Обучение по Монтесори педагогика при деца със СОП

 На 23.01.2010 г., в „Отделение за ранна интердисциплинарна диагноза и рехабилитация за деца с нарушения в развитието” към Университетска детска клиника „Проф.И.Андреев” при УМБАЛ-Пловдив, бе проведено обучение на специалисти от Стара Загора. Участници в обучението бяха 12 души, членове на екипа на „Алтернатива 55” и специалисти от Ресурсен център и ДДЛРГ.

 Основните теми в обучението бяха:

·         Генетика и аутизъм.

·         Същност и основни елементи на Монтесори педагогиката.

·         Представяне на материала за работа по подхода Монтесори–разглеждане на базата в УМБАЛ, снабдена с най- модерните дидактически материали.

 Лектори в обучението: доц. д-р Е.Генев-международно признат специалист по детски генетични заболявания; д-р С.Чуканов и Е.Михалцова-Чуканова, работещи по програмата Монтесори; Р.Венева- психолог.

 Обучението е в рамките на проект „Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им. Проектът се финансира от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, чрез Фонд за развитие на НПО- България.

 

01.2010 г. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ И ПОДКРЕПА НА ПОСТРАДАЛИ
  

 

От ноември 2009 г. сдружение „Алтернатива55” провежда поредица от срещи с млади родители от детски градини и начални класове на общообразователните училища.

Целта на срещите е да се представят последиците от домашното насилие върху децата и се мотивират родители с проблеми, свързани с насилие, да се обърнат своевременно към специализирана помощ. Информационните срещи и безплатните консултации от психолог или юрист са в рамките на проект на сдружението „Заедно срещу домашното насилие„, финансиран от Български фонд за жените.

Проектът бе представен по Радио Стара Загора, с широка аудитория в югоизточна България, от Диана Нанкова, психолог и Радка Дончева, координатор проект, в предаването „Часът до обед”, на 20 януари. Водещ бе журналистката Таня Иванова.

Консултация и насочване към специалисти от Център „Алтернатива–по Откритата телефонна линия 042 64 71 19 ежедневно.

 

01.10.2009 г. НОВ ПРОЕКТ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

     

Проект "Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им" започва да реализира от 01.12 за период от една година Гражданско сдружение „Алтернатива 55”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на  Финансов механизъм на европейското икономическо пространство / ФМ на ЕИП/.

Средствата се предоставят чрез Фонд за подкрепа на НПО – България, ръководен от Фондация за развитие на местното самоуправление /ФРМС/ и Фондация  Екообщност в направление „Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за децата”.

Проектът е насочен към разработване и апробиране на услуга в общността за ранна диагностика, социална и педагогическа рехабилитация на деца с генерализирано разстройство в развитието, приоритетно – с аутични проблеми и работа с родителите им; към засилване на сътрудничеството между НПО и ангажирани с грижа за деца с генерализирано разстройство в развитието институции от региона.

 

30.11.2009 г. Приключи работата по проекта на Семеен център

През 2009 г. дейностите на Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им "Алтернатива", който получи много добра оценка от извършената проверка на Държавна агетция за закрила на детето, бяха подкрепени по проект, финансиран от общината.

Екипът на  Семеен център предостави образователна подкрепа,  психологически консултации, арттерапия  за  18 деца със специални образователни потребности и техните родители. С деца с над 50% увреждания работиха 7 социални асистенти.

 

05.11.2009 г.  НОВ ПРОЕКТ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

                   

Гражданско сдружение "Алтернатива 55" започва реализирането на проект "Заедно срещу домашното насилие".

Проектът е с продължителност 6 м. и се финансира от Български фонд за жените по програма "Живот без насилие".

Проектните дейности включват предоставяне на безплатно индивидуално и фамилно консултиране  от психолог; правни консултации относно прилагане на закона за защита от домашно насилие; информиране и подкрепа по открита телефонна линия

É 042/ 64 71 19

От 2006 г. сдружението е лицензирано от Държавна агенция за закрила на детето и регистрирано в Агенция за социално подпомагане за предоставяне на услуги на деца и на жени, в риск или пострадали от различни форми на насилие.

 

 

 

21.10.2009 г. Участие в национален семинар в противидействие на тарфика на хора

На 21.10.2009 г., в София, Националната комисия за борба с трафика на хора,  съвместно с Полицейската агенция на Холандия,  проведе работен семинар на тема „България – Холандия: Обмен на практики и опит в противодействието на трафика на хора”. На срещата присъстваха представители на НПО и  секретари на местни комисии за борба с трафика на хора.

Лектори на семинара бяха Ван Бюрен и Линда Терстра - холандски експерти в областта на противодействието на трафика на хора от Полицейската агенция на Холандия и от неправителствената организация „Фрий Фрийслан”, работили по случай със 150 български жертви на трафик в Холандия.

По покана на организаторите в семинара участваха като представители на Гражданско сдружение „Алтернатива 55” Радка Ганчева, координатор проекти по превенция трафика на млади хора и Георги Дончев, сътрудник .

 

19.10.2009 г. Участие в национална среща по проблемите на възрастните хора

На 19.10.2009 г. в София бе проведена Национална среща "Общество на всички възрастни", организирана от Фондация "Лале".

Приветствие до участниците отправи Елизабет Местнеос, Президент на Европейската платформа на възрастните хора.

Българската политиката за възрастните хора бе представена от Валентина Симеонова, зам. министър на МТСП.

Националната среща протече в три сесии:

- Представяне резултати от анкетно проучване за проблемите на възрастните хора.

- Възможности за информиране и включване на възрастните хора в процесите на обсъждане на политики, отнасящи се до тях.

- Добри практики на граждански организации от страната за социално включване на възрастните хора.

    Нашето сдружение, по покана на организаторите, сподели опит чрез мултимедийна презентация по темата  "Програма за защита на възрастни хора от домашно насилие". Презентацията бе представена от инж. Ганка Господинова, зам. председател на сдружението.

 

01.10.2009 г. Подкрепа за изграждане на достъпна архитектурна среда

Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” съдейства чрез различни свои дейности за интегрирането на деца и младежи с увреждания;  един от младежите,  подкрепян от екипа на Семеен център „ Алтернатива „,  бе приет за студент по „ специална педагогика „ в Педагогически факултет на Тракийски университет. Сдружението преди дни реализира и инициатива за подобряване  достъпа до сградата на ПФ на Тракийски университет за студенти с физически увреждания.

Чрез съдействието на „Термохранинженеринг„ АД – Стара Загора бяха изработени и монтирани  два парапета от западната страна на сградата, което ще улесни достъпа на хора с увреждания.

Координатор на инициативата от „ Алтернатива 55” бе инж. Мария Вълдобрева, член на УС на сдружението.  

 

29.09.2009 г. Конференция по деинституционализация на услугите за деца

Конференция на тема „ Създаване на партньорска мрежа за предотвратяване изоставянето и институционализацията на деца в Стара Загора „ бе проведена от АРК –България и партниращи организации.

Бе представен модела на АРК – България за работа по деинституционализация на услугите за деца , както и опита  на партниращи организации.

По покана на АРК в семинара взе участие Маргарита Попова, координатор проекти в „ Алтернатива 55”.

 

11.09.2009 г. Национална среща по проблеми на социалното включване на възрастните

Фондация „Лале”  организира в София Национална работна среща

Успешни модели за социално включване на възрастни хора”.

 

На срещата бяха дискутирани темите :

·         Принципи и условия за реализиране на успешни дейности и проекти за социално включване на възрастни хора .

·         Включване на възрастните хора в планиране и осъществяване на дейностите.

·         Възможности за ефективен и постоянен процес на консултиране с възрастните хора на програмите и политиките, които се отнасят до тях.

 

По покана на Фондация „Лале”  в семинара взе участие Ганка Господинова , член на УС на „ Алтернатива 55”.

 

13.08.2009 г. Надграждащо обучение на социални асистенти

По програмата за повишаване квалификацията на 15 социални асистенти, работещи по проект на сдружението и община Стара Загора по национална програма "Асистенти за хора с увреждания", бе проведено обучение на тема "Здравна грижа за хора с увреждания".

Социалните асистенти бяха запознати с основните изисквания за помощ при рискови състояния при тежко болни хора, за които се грижат : помощ при наранявания, счупвания, изгаряния, топлинен удар, припадък и др.

Лектор бе Кремена Гавалюгова , медицински работник от  Служба по трудова медицина "Корпора Мед" ООД, Стара Загора.

 

11.07.2009 г. Училище за родители

Второ обучение за родители на деца с увреждания , студенти и специалисти, бе проведеното в рамките на проект "Комплексна социална услуга за деца с увреждане и родителите им", финансиран от Община Стара Загора.  

Бе разгледана темата "Особености на грижата за деца с генерализирано разстройство в развитието / аутизъм,  ХАДВ /."

Обучител бе Мая Момчилова, психолог .

 

11.07.2009 г. Национална конференция за ролята на гражданското общество

По покана на ФРМС, представител на ГС "Алтернатива 55" взе участие в конференция в рамките на проектНПО – надеждни партньори за развитие”, осъществяван от Фондацията за реформа в местното самоуправление и финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Темата на конференцията, която се проведе в Пловдив  на 11 юли бе "Гражданско общество без граждани? Как да свържем личния с обществения интерес."

Лектори в конференцията бяха Здравко Сечков, изпълнителен директор на ФРМС; Николета Ефремова и  Диана Андреева от ФРМС.

Представител на "Алтернатива 55" бе Ганка Господинова, зам. Председател на УС.

 

07.07.2009 г. Кръгла маса за местните приоритети в грижата за децата

Представители на ГС "Алтернатива 55", по покана на Фондация "ФИЦЕ- България", участваха  в кръгла маса на тема "Приоритети на организациите и институциите в работата с деца и семейства на територията на община Стара Загора".

Участниците в срещата определиха проблемните области и нужните мерки за по-добра грижа за децата.

 

01.07.2009 г. Партньорство по проект на Община Раднево

Приключи проект   "Грижа и подкрепа за теб / изграждане на Център за деца в риск /" на Община Раднево, финансиран по Програма ФАР-МТСП "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи". В разкрития Център се предоставя седмична грижа за 15 деца на родители в затруднено положение и кризисно настаняване на деца, жертви на домашно насилие.

ГС "Алтернатива 55", като основен партньор по проекта , съдейства за подбора и обучението на екипа на Центъра, както и при разработване на програми,методики и информационни материали по проекта.

 

30.06.2009 г. Приключи съвместен проект на "Алтернатива 55" и ОДФ

Приключи проект "По добри условия за хората в неравностойно положение", финансиран чрез целево споразумение с Ф-я "Обществен дарителски фонд-Ст. Загора" в рамките на проект "Изграждане на житейски умения чрез уют и красота" на Фондацията, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Основните дейности бяха насочени извършване на ремонт, обзавеждане и организиране на подходящи дейности за живеещите в ДДЛРГ „М.Терезия”, ДДЛРГ "Незабравка", ПУ "Л.Каравелов" и Дом за възрастни хора с физически увреждания - Стара Загора.

Бе подготвен, издаден и популяризиран сборник "Букет за душата" в обем 65 стр., включващ стихове и проза на 6 души, живеещи в ДВХФУ.

 

27.06.2009 г. Училище за родители

12 родители на деца с увреждания, студенти и специалисти, включени в новия проект „Комплексна социална услуга за деца с увреждане и родителите им", финансиран от Община Стара Загора, участваха в обучение на тема "Услугата  социален асистент за деца - съдържание, стандарти".

Обучители бяха Мая Момчилова, психолог и Анастасия Василева – ръководител проект.

 

19-29.06.2009 г. Десетдневка "10 години Гражданско сдружение "Алтернатива 55"

На 29.06.2009 г. Гражданско сдружение „Алтернатива 55” отбелязва   10 години активна дейност като неправителствена организация в обществена полза. 

Десетдевката, посветена на юбилея, включва:

- отбелязване на 2 години „Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им”.

- представяне на най- новия проект на сдружението "Комплексна социална услуга за деца с увреждания и родителите им".

- представяне на изданията на сдружението.

- пресконференция

- тържествено отбелязване на юбилея – среща с партньорите.

01.06.2009 г. Нов проект на Гражданско сдружение "Алтернатива 55"

Проект "Комплексна социална услуга за деца с увреждане и родителите им", финансиран от Община Стара Загора, ще реализира сдружението в периода юни-ноември 2009 г.

Това проектно предложение цели , на базата на придобития до момента опит от работата на Семеен център "Алтернатива" с родители на деца с увреждане и повече от двегодишен опит по предоставяне на услугата "социален асистент за възрастни",  да се разработи и апробира пилотна програма "Комплексна социална услуга за деца с увреждане и родителите им" към Семеен център "Алтернатива", подпомагаща семейства от Стара Загора с деца с увреждания  чрез предоставяне на услугата "социален асистент за дете" заедно с подкрепа на детето и родителите му от специалисти от екипа на Център "Алтернатива".

 

29.05.2009 г. Надграждащо обучение на социални асистенти

15 социални асистенти, работещи по проект на сдружението и община Стара Загора по програма "Асистенти за хора с увреждания", преминаха надграждащо обучение по тематика, свързана с изискванията на противопожарната безопасност.

Лектор бе инж. Лазарин Ранчев, гл.специалист към ОДП-Стара Загора. 

28.05.2009 г. Стаж на студенти от ТУ

Група студенти от трети курс, специалност "Социална педагогика" към Педагогически факултет на Тракийски университет, ръководени от доц. Бранимира Нонова, проведоха стаж в Семеен център "Алтернатива" .

Младите хора се запознаха с методиката и стандартите за предоставянето на социалните услуги "социален асистент" за възрастни и за деца, както и с програмите на Център за консултиране, обучение и подкрепа на деца с увреждания и родителите им "Алтернатива".

Студентите се запознаха на място с предоставяните грижи на тежко болни хора  с над 90% увреждания.

 

26.05.2009 г. Семинар за работа с деца със СОП по холандска методика

ГС "Алтернатива 55” получи покана за участие в обучителен семинар относно представяне методика за работа с деца със специални образователни потребности / СОП/ .

Фондация „ФИЦЕ – България” , изпълняваща проект "Равен шанс- обмяна на знания за интеграция на деца със специални образователни потребности"  и Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение на деца със СОП представиха в Стара Загора холандската методика "Ремелка" за обучение по математика на деца със СОП. Бяха предоставени информационни и методически материали за работа с програмата.

Участие в семинара взе  Анастасия Василева , изпълнителен директор на сдружението.

 

20.05.2009 г. Партьорство в мониторинг за провеждане на избори за 41-во НС

Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” се включи като член на Гражданска коалиция за свободен и демократичен избор за осъществяване на обществена кампания срещу купуването на гласове на изборите за Европейски парламент и за 41- во Народно събрание, с водеща организация - Асоциация "Прозрачност без граници", България.

 Сдружението участва в инициативата чрез провеждане на наблюдение за финансирането на изборните кампании; мониторинг при протичане на изборите на 7 юни и 5 юли; популяризиране на телефони за сигнали от  гражданите. Сдружението, заедно със СНЦ „ Призма” , предостави  експерти , които ще преминат специализирано обучение и ще бъдат регистрирани в ЦИК за наблюдатели в изборите . Адвокат Жанета Бюйлекова, правен консултант към сдружението,  е водещ експерт в провежданата кампания .

 Сдружението ще обобщи резултатите от мониторинга в Стара Загора  и ще предостави пред местната общественост данни от докладите на Асоциация „ Прозрачност без граници „ за нарушенията при провеждане на изборите в цялата страна.

21.05.2009 г. Кампания за нов подход при хора с увреждания

Участие в дискусия относно философията за личната помощ на хора с увреждания взе Радка Ганчева, координатор проект "Социален асистент" на  сдружение "Алтернатива 55"  по Национална програма "Асистенти за хора с увреждания" .

Дискусията има за цел да бъде представена философията на програмата „ лична помощ „ като механизъм за компенсиране дефицита при хора с трайни увреждания.

Организатор на дискусията е сдружение „ Ти избираш „ , по проект финансиран от Фонд за подкрепа на НПО.

 

27-30.04.2009 г. Международна младежка среща

В Румъния бе проведена  международна младежка среща за обмяна на добри практики. Инициативата е по двегодишен проект „Младежки партньорски политики за устойчиво развитие" по програма „Младежта в действие" на ЕС, в който участват представители на  младежки организации от 8 европейски страни: Румъния, Молдова, Полша, Украйна, Турция, България , Естония и Словения.  Водеща организация е румънската Фондация CMSC.

Регионален младежки съвет „Инициатива" и Гражданско сдружение „Алтернатива 55” участват като партньори по проекта. Представител на Гражданско сдружение „Алтернатива 55” бе Радка Дончева, координатор проекти.

 

24.04.2009 г. Европейски ден на солидарност между поколенията

На 29 април 2009 г. за първи път ще бъде отбелязан Европейският ден на солидарността и сътрудничеството между поколенията, приет от Европейски Съвет по предложение на Словенското председателство през 2008 г. . Национална кампания по този повод организира Фондация Лале – София.

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” се включи в Националната Кампания Европейски ден на солидарност между поколенията” чрез инициативата „Да сътворим заедно”, с участието на жени, работещи като социални асистенти, техните деца и внуци и хората с увреждания, за които се грижат.

Целта на инициативата е - чрез организиране на среща, в която жените и децата ще работят заедно детски рисунки и украса на керамични предмети, които след това децата ще подарят на обгрижваните болни възрастни хора - да се създаде атмосфера на общуване, споделяне и подкрепа между различните поколения.

 

08.04.2009 г. Представяне на стихосбирка на хора с увреждания

Стихосбирката „Букет за душата" бе представена днес пред живеещите в Дом за възрастни с физически увреждания- Стара Загора и техни гости от Община Стара Загора, Фондация „Обществен дарителски фонд- Стара Загора", Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” и представители на медиите. В книгата са представени стихове от Аделина Иванова, Елисавета Дорошенко, Пеньо Пеев, Христина Радомирова и проза от д-р Петко Хаджиев и Живко Панайотов.

 Д-р Влашка, директор на дома, награди авторите .

Стихосбирката се издава с финансовата подкрепа на Ф-я „Обществен дарителски фонд- Ст.Загора „, по съвместен проект с „Алтернатива 55” "По-добри условия за хората в неравностойно положение"

Целта на проекта е да се подпомогнат 3 социални заведения за създаване на условия, близки до семейната среда за живеещите в домовете деца и възрастни с увреждания, както и за подобряване на базата в Помощно училище "Л.Каравелов". Освен издаването на стихосбирка, по проекта се подкрепят различни дейности, свързани с ремонт и обзавеждане на ДДЛРГ „М.Терезия” , ДДЛРГ „Незабравка”, Помощно училище "Л.Каравелов" и Дом за възрастни с физически увреждания. Проектът стартира през м. септември 2008 и приключва в края на април, 2009 година.

 

28.03.2009 г. Училище за родители

Училище за родители към Семеен център за работа с деца с увреждания и родителите им "Алтернатива" проведе втора сбирка за 2009 г. на тема „Интеграцията на дете с увреждане- проблеми и възможности", с водещ Мая Момчилова, психолог.

 

24-25.03.2009 г. Семинар по превенциа на насилие над деца

На 24 и 25 .03. 2009 г, по покана на фондация „Голям брат, голяма сестра” гр. Пловдив, организатор на събитието, ГС „Алтернатива 55” участва в Национална конференция „Децата и сексуалното насилие- превенция, подкрепа на пострадали”

Основни презентации:

- ДАЗД : „Причини и фактори за агресията сред младите хора- състояние на проблема в България „.

- Фондация „ Асоциация Анимус „, София : "Психосоциална работа с деца, преживели насилие"

- Фондация „ Дива „, Пловдив : "Превенция на насилието над деца в образователните институции"

- Фондация "Родители", София : "Виртуално и реално насилие- превенция чрез интерактивно обучение"

- Фондация "Български център за джендър изследвания", София: "Превенция на насилственото поведение в юношеска възраст- добри практики"

 Сдружение „ Алтернатива 55” бе представено от Радка Дончева, координатор проекти.

 

20.03.2009 г. Кръгла маса по проблемите на гражданското общество

По покана на Сдружение "Добротворство", гр. Пловдив, в Кръгла маса на тема „Модерното гражданско общество – ефективност и професионализъм”, участва заместник председателят на Гражданско сдружение "Алтернатива 55" инж. Ганка Господинова.

Събитието е в рамките на проект, финасиран от ЕС по Оперативна програма „ Административен капацитет „ .

 

19.03.2009 Семинар за социални асистенти

Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” за трета поредна година, в партньорство с Община Стара Загора, предоставя услугата "Социален асистент", финансирана по Национална програма „Асистенти на хората с увреждани".

Сдружението е лицензирано в ДАЗД и регистирано в АСП за предоставяне на услугите социален асистент за деца и за възрастни.

На 19.03 се проведе надграждащо обучение на 15 –те социални асистенти, работещи по програмата на сдружението; 2 от които са социални асистенти за деца. Темите на обучение са свързани със специфичните изисквания за грижа при различини заболявания при обгрижваните хора, както и към деца с аутизъм.

Лектори: д-р Антония Тодорова и Кунка Дучева от Община Стара Загора.

 

18.03.2008 г. Училище за родители

Първа за 2009 г. сбирка проведе Училище за родители към Семеен център за работа с деца с увреждания и родителите им „ Алтернатива „. Тема на сбирката бе „ Същност и възможности на хомеопатията за лечение при деца с увреждания „, с лектор д-р Мариана Райчева.

 

28-29.11.2008 г. Национална работна среща на НПО

Национална работна среща „Възможности за развитие на децата и младите хора в малките населени места „ бе проведена в София; организатор на срещата е Фондация Лале.

 Основни проблеми, обсъждани на срещата :

·         Видове дейности и проекти, предлагащи възможности за развитие на децата и младите хора в малките населени места .

·         Участие на децата, младежите, семействата и местната общност в замислянето и реализирането на дейностите.

·         Начини и форми на взаимодействие с местната власт и държавните институции за осигуряване на разнообразни възможности за развитие на децата и младите хора. 

 Представител на” Алтернатива 55” бе инж. Ганка Господинова, заместник председател на Управителния съвет на сдружението.

 

30.09.2008 г. Кръгла маса

 Кръгла маса "Обществото в подкрепа на децата със специални образователни потребности " се проведе на 30.09.2008 г./ вторник /в конферентна зала "Бухчева къща"; участваха над 40 представители на обществеността и  местната власт и институции; медии.

 Програмата на Кръглата маса бе:

·         Представяне резултатите от проект "Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и семействата им" ; Анастасия Василева, ръководител проект.

·         Ролята на ВУЗ в утвърждаването на програми и   услуги за деца със специални образователни потребности /СОП / и родителите им; Доц. д-р Ж.Стойкова, от ПФ на Тр.Университет

·         Европейски младежки инициативи за работа с деца със СОП”; Габриела Наскова , Регионален младежки съвет "Инициатива"

·         Работа в малки групи / родители; НПО; специалисти,  работещи с деца със СОП; местна власт и институции /- идентифициране на проблеми и  внасяне на предложения относно интеграцията на деца със СОП;

·         Обща дискусия. Закриване. Коктейл .

 Кръглата маса бе проведена в рамките на проект ”Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им” ; финасиран от ЕС по Програма ФАР, "Деинституционализация чрез предоставяне на услуги в общността на рискови групи"   .

Участниците в Кръглата маса получиха комплект информационни и представящи подкрепата на ЕС материали, разработени по проекта: Наръчник "Обществото в подкрепа на децата със СОП" , Диплянка, блокнот, папка с визуализационни материали по проекта.

 

24.09.2008 г. Център за деца в риск в община Раднево

    Център за деца в риск "Грижа и подкрепа за теб" отваря врати през месец октомври.

 Центърът се изгражда по проект, финансиран  от Европейския съюз по програма ФАР BG 2005/017-353.01.02 – “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”.

Проектът се реализира от Община Раднево, в партньорство с Областна администрация - Стара Загора и Гражданско сдружение „Алтернатива 55” – Стара Загора.

Отпечатана е информационна брошура, в която е представен проекта, основните му цели, дейности и очаквани резултати.

До края на месец септември ще приключи реновирането на помещенията на Центъра и той ще бъде подготвен да приема деца.

Не е приключил подборът на персонал за Центъра. Удължен е срокът за избор на Педагог. Повече информация на сайта на Община Раднево http://obshtina.radnevo.net.

 

17-18.09.2008 г. Участие в срещи на НПО, предоставящи социални услуги за деца

      В Национална среща в Бургас, организирана от Фондация "Асоциация Анимус", участие взе Маргарита Попова – координатор на Семеен център "Алтернатива"„ . Тя представи работата на Центъра в подкрепа на деца и семейства в риск с мултимедийна презентация и информационни материали по проект "Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им"; финасиран от ЕС по Програма ФАР, "Деинституционализация чрез предоставяне на услуги в общността на рискови групи".     

 На работна среща в Стара Загора, организирана от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ –България и ФПББ,

На срещата бе проведена дискусия за:

·         Визия за реформата в системата за работа с деца в риск;

·         Реформата в системата за работа с деца в риск- състояние, проблеми, перспективи;ролята на НПО  и институциите.

А.Василева, ръководител проект за работа с деца в риск и семействата им,  взе участие в дискусията и предостави на участниците информационни материали по проект „Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им”; финасиран от ЕС по Програма ФАР, "Деинституционализация чрез предоставяне на услуги в общността на рискови групи".  

 

01.08.2008 г. Стартира Проект "Грижа и подкрепа за теб"

През месец юни 2008 г. стартира проект “Грижа и подкрепа за теб” – изграждане на Център за деца в риск, финансиран  от Европейския съюз по програма ФАР BG 2005/017-353.01.02 – “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. Проектът се реализира от Община Раднево в партньорство с Областна администрация Стара Загора и ГС „Алтернатива 55”.

 В рамките на проекта ще бъде изграден Център за деца в риск “Грижа и подкрепа за теб”. Основна цел в работата на Центъра ще бъде предоставянето на спектър от разнообразни интегрирани услуги за деца и техните семейства, а по този начин и превенция на настаняването на деца в специализирани институции.

Основната целева група по проекта са деца в риск на възраст от 3 до 7 години; семейства с деца от 3 до 7 години, които временно нямат възможност да полагат грижи за тях; преподавателите от всички детски заведения, намиращи се на територията на община Раднево и семейства с деца от 3 до 7 годишна възраст.

Дейностите по проекта ще се осъществяват в рамките на 14 месеца. Центърът ще бъде ситуиран в сградата на Обединено детско заведение «Слънце» в град Раднево, а капацитетът му ще бъде 15 места. За целта през месец август и септември 2008 г. ще бъде извършено реновиране и оборудване на помещенията, както и  ще бъде назначен квалифициран персонал. Изготвя се информационна брошура,  в която ще бъде представен проекта.

 

 

 В конферентна зала Бухчева къща се проведе поредното занятие на Училище за родители по темата "Права на хората с увреждания",  с лектор Ж. Бюйлекова.

Училището се организира в рамките на проект ”Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им”; проектът е финасиран от ЕС по Програма ФАР, "Деинституционализация чрез предоставяне на услуги в общостта на рискови групи".

След обучението бяха проведе индивидуални консултации по правни проблеми с родители на деца с увреждания, посещаващи Семеен център "Алтернатива".

 

04.06.2008 г. Кръгла маса "Социалната работа- образование и практики"

Регионална Кръгла маса „Социалната работа - образование и практики” проведе  в залата на Областна управа Медицински факултет на Тракийски университет.

Кръглата маса бе под патронажа на  г-жа Е.Масларова – министър на МТСП   и г-жа Ш.Местан, Директор на ДАЗД .

 Главните теми на Кръглата маса бяха:

·         Проблеми на практиката на социалната работа.

·         Международни и европейски стандарти в компетенциите на социалния работник.

·         Качеството на образованието по социална работа.

Презентатори :

·         Доц. д-р Начко Радев от МТСП

·         Проф. Д.Костов от Тр. Университет

·         Н.Илиева – държавен експерт.

От Гражданско сдружение „Алтернатива 55” участие взе Анастасия Василева, изпълнителен директор.

 

31.05.2008 г. Поредна сбирка на Училище за родители

Темата на  поредното Училище за родители бе "Хиперактивност с дефицит на вниманието", с водещи Е.Зафирова и В.Бухчева – клинични психолози.

Училището се организира в рамките на проект ”Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им” ; проектът е финасиран от ЕС по Програма ФАР, "Деинституционализация чрез предоставяне на

услуги в общостта на рискови групи".

 

28.05.2008 г. Национална конференция на НПО

 В НДК бе проведена Национална конференция и изложение на НПО, работещи по проекти, финансирани по Програма ФАР. 

На конференцията бяха представени:

·         Резултати от национално социологическо проучване за потребностите на НПО, презентатори д-р Ж.Георгиев, социолог и проф. Е.Дайнов

·         Правна рамка за работа на ЮЛНЦ; презентатори Л.Панов- директор на БЦНП  и Ева Радева- председател на НАПИМС.

·         Роля на корпоративното дарителство в дейността на НПО; презентатори от ПИБ  и Фондация ПББ.

 На изложението Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” представи свои информационни материали, изготвени  по проекти, финансирани от МТСП  по програма ФАР  през последните 2 години по програми BG 2003/ 004-937.01.02-6.08

и BG 2004/ 016-711-01.02-1.19

 Участник в Националната конференция бе Анастасия Василева, изпълнителен директор

 

23.05.2008 г. Обучение на екипа на  Семеен център „ Алтернатива „

    Семинар на тема „ Детски аутизъм. Практически подходи за работа с деца с
аутизъм и родителите им „ бе организиран в рамките на проект” Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им” ; проектът е финасиран от ЕС по Програма ФАР, „ Деинституционализация чрез предоставяне на
услуги в общостта на рискови групи „  .
Лектор бе Весела Банова, клиничен психолог с богат опит в работата с деца с ментални увреждания, преподавател в Нов български университет.
В семинара , освен основния екип на СЦКОП, участваха и представители на Ресурсен център, Тракийски университет; ДДЛРГ, с деца от които работи Центърът.

 

21.05.2008 г. Програма за мобилна работа на Семеен център „ Алтернатива „

   В рамките на проект” Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им” ; финасиран от ЕС по Програма ФАР, екип на Семеен център „ Алтернатива „ се срещна с учители, възпитатели, представители на Общинска администрация на Община Мъглиж .
    Кратко представяне програмите на ГС” Алтернатива 55” ; предоставяните социални услуги и програмите на Център„ Алтернатива „ направи А.Василева, ръководител проект.
    П.Пенчев, специален педагог в СЦКОП , представи в детайли  програмата за работа с деца с умствена изостаналост и с родителите им  : предварителна оценка, разработване на индивидуален план за детето; провеждане на корекционни и обучителни дейности.
    За дейностите по психологическо консултиране на деца и родителите им; проблеми и перспективи при работа с деца с различни увреждания говори Д.Нончева .

20.05.2008 г. Програма за социализация на деца в риск на Семеен център "Алтернатива"

   Шест деца с ментални увреждания, включени в програмите на Семеен център „ Алтернатива „ , придружени от студенти от ПФ на ТУ , посетиха Защитени жилища и Дневен център за хора с ментални увреждания.
    Освен че се зъпознаха на място с предоставяните социални услуги, децата , студентите и група младежи от защитените жилища си организираха импровизирано спортно състезание.

16.05.2008 г. Програма за мобилна работа на Семеен център "Алтернатива"

  Екип на Семеен център „ Алтернатива „ се срещна с ръководството на Седмична детска градина № 16, Старозагорски минерални бани. На срещата бяха представени услугите на Центъра, възможностите за ползването им и предоставени информационни материали .

10.05.2008 г. Програма за социализация на деца в риск на Семеен център "Алтернатива"

   В рамките на проект” Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им” ; финасиран от ЕС по Програма ФАР, на 10 май бе проведена информационнна среща  с представител на Бюро по труда и деца от горен курс, интегрирано обучение и техни родители , които са включени в програмите на  Семеен център „ Алтернатива „  .
  Г-жа Ж.Върлякова представи възможностите, които държавата предоставя за професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и включване в специализирани програми за трудова заетост на млади хора с увреждания.

23.04.2008 г. Наградени деца от Семеен център "Алтернатива"

    На 23.04.2008г. в къща – музей „ Градски бит „ Регионален исторически музей награди участниците в организиран от РИМ конкурс за рисувано от децата великденско яйце. В изложбата за конкурса бяха представени над 100 великденски яйца.
    Сред наградените са и 3 от участвалите в конкурса деца с увреждания, с които работи екипът на Семеен център „ Алтернатива „ :

 • Ж. Узунов, на 8 г.- първа награда за тази възрастова група.
 • Г. Анов  от ДДЛРГ „ М.Терезия „, 15 г.  – поощрителна награда .
 • Д. Костов , 16 г. – награда за оригинален подход .

С децата в Семеен център работи група по арттерапия, с ръководител Александра Димитрова, подпомогната от психолог Д.Белчева.

 

21 и 22.03.2008 г. Национална мрежа за превенция и борба с трафика на хора

На 21 и 22.03.2008г. в Пловдив  се проведе информационен семинар на тема :  „Гражданско общество – активен участник в политиката за борба с трафика на хора” по Проект „Гражданското общество – компетентен партньор за реализиране на публични политики” , изпълняван от Фондация „Обществен фонд – Пазарджик”.
          На семинара бяха  представени 5 основни теми , с лектори от Национална комисия за борба с трафика на хора, Международна организация по миграция и Фондация „ Асоциация  Анимус „  :

 1. Програма на Националната комисия за борба с трафика на хора за 2007/2008г.
 2. Резултати от национално представително социологическо проучване на общественото мнение и нагласи по отношение трафика на хора.
 3. Международна и европейска законодателна рамка на политиката за борба с трафика на хора.
 4. Правни и институцинални механизми за прилагане на политиката за борба с трафика на хора.
 5. Разработване на Национален механизъм за насочване и обгрижване на пълнолетни лица.

  Участниците в семинара , представители на над 30 НПО  от страната,  се обединиха в мрежа за съвместна работа по превенция трафика на хора.  В работата на семинара представител на ГС” Алтернатива 55” бе Анастасия Василева.

15.03.2008 г. Училище за родители

   В зала на Семеен център  „ Алтернатива „ бе проведена втора сесия от поредицата от обучения за родители на деца с увреждания и специални обучителни потребности.
     В групова работа бяха обсъдени теми относно разбиране на семейството като сложна система; осмисляне на потребностите на личността ; традиционните и нетрадиционни родителски роли  и условията за подобряване на взаимоотношенията родител- дете в  семейството с отчитане на индивидуалните особености на детето .     
     Лектори бяха психоложките Екатерина Зафирова и Ваня Бухчева.
     Обученията се провеждат в рамките на проект „ Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в лриск и родителите им „, финансиран от ЕС по Програма„Деинституционализация чрез предоставяне услуги за рискови групи хора „
Дог. № BG2004/016-711.01.02-1.1

29.02.2008 г. Сертификат за обучение по социално предприемачество

Приключи проект „ Мрежа за социално включване на хората с увреждания „ , на сдружение „ Здраве за всички” , в партньорство с Фондация „ Обществен дарителски фонд – Стара Загора „.
    Сертификат „ Създаване и развитие на социално предприятие „ получи Анастасия Василева, председател на УС , която участва в проведата поредица от семинари и разработване на бизнес план за предоставяне на социални услуги за хора с увреждания. Участниците в семинара бяха подпомогнати при разработване на бизнес плановете си от Д.Димова / ФОДФ /и Д.Атанасов /ТПП /..

28.02.2008 г. СЕМИНАР ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

          Двудневен семинар на тема „ Интеграция на деца със специални образователни потребности „ бе организиран от  Институт по социална политика и социална работа – София на 28 и 29.02.2008 г. От „ Алтернатива 55” в семинара участва Маргарита Попова – координатор проект „ Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им „, финансиран от Програма ФАР-МТСП ; присъства и Радко Бакоев – родител на дете с Даун синдром, посещаващо СЦКОП „ Алтернатива „.

Програмата на семинара включваше следните основни теми :

 • Педагогическа работа с деца със синдром на Даун.
 • Интеграция на деца и младежи със синдром на Даун в общообразователното училище . Обсъждане на конкретен случай.
 • Социални фактори при формиране идентичността на деца с увреден слух.
 • Рехабилитация на деца с кохлеална имплантация.

    Като конкретен случай бе разгледана историята на  Иван Бакоев , дете посещаващо от м. август 2007 г. Център „ Алтернатива”. Бащата Радко Бакоев представи репортажа на Телевизия Стара Загора за подкрепата на детето му; сподели  как семейството работи за развитие на детето и че е създал личен сайт , в който може да се общува и споделя опит за работа с деца с този синдром.
М.Попова , координатор на СЦКОП, представи накратко пред участниците в семинара услугите на Центъра и предостави информационни материали за него. Тя сподели опита на организацията и по предоставяне на специализирани обучителни и компютърни програми.

Светлана Христова, Софийски университет, отправи покана за участие в предстояща инициатива на ИСПСР и СУ , посветена на работата с деца със СОП, на която ще присъства експерт от Холандия, специалист – автор на книга за работа с деца с Даун синдром, която ще бъде представена на срещата .

В срещата участва и Аспарух Василев, носител на Даун синдром, който сподели личната си история за интеграция в обществото. Той е участник и носител на редица международни спортни награди ; участва в театрална постановка; би било подходящо да бъде поканен в СЦКОП.

30.01.2008г. Пресконференция

      Гражданско сдружение „Алтернатива 55”  организира  пресконференция на 01.02.2008 г. , от 15 часа ,  на Бул. „ Методи Кусев „ №48, ет.1, ап. 16 за представяне на дейностите по проект   „ Семеен център за консултиране, обучение  и подкрепа на деца в риск  „ , финансиран от ЕС  по Програма ФАР- МТСП  „ Деинституционализация посредством предоставяне  на услуги в общността за рискови групи „ .

01.01.2008 г. Стартира нов проект  на „ Алтернатива 55”

Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” започва работа по проект „Социален асистент „ по Национална програма „ Асистенти на хора с увреждания” като партньор на Община Стара Загора , за период от 1 година.

  • 10 социални асистенти ще се грижат за 23 души – хора с над 90% увреденост или самотно живеещи възрастни хора. Видът и обхвата на услугите са определени в Програмата: приготвяне на храна, пазаруване, подпомагане при вземане на лекарства, придружаване при лекар, почистване, плащане на различни сметки, подпомагане за социални контакти и др.
  •  За осигуряване качествено изпълнение на услугата се предвижда обучение на асистентите и системно провеждане на проверки от организацията, Бюро по труда и Дирекция „ Социално подпомагане „
  • Социалните асистенти ще получават минимална работна заплата 220 лв. , предоставяна чрез Бюро по труда, а осигуровките и разходи за транспорт, работно облекло и др. се предоставят от общината.

   

  16 ноември  2007г.  Семинар „ Защита при домашно насилие „

         „Алтернатива 55” започва поредица от обучения по темата „ Домашно насилие- разпознаването му  като нарушение на правата на човека ; начини за подкрепа на пострадали „ .
      В първата група са включени жени от ромски произход. Лектор на обучението е Мария Маринова .

  15 ноември  2007г.  Семинар по бизнес планиране

    От 10 ч., в залата на „ Обществен дарителски фонд – Стара Загора „,  бе проведен семинар от поредицата обучителни семинари за организации , работещи по програми в подкрепа на хората с увреждания. Бяха разгледани темите :
  - Финансиране на проекти за хора с увреждания и НПО; лектор Теодора Синтенлиева от АХУ-МТСП.
  - Разработване на бизнес план за дейности, свързани със социализация или започване на собствен бизнес на хора с увреждания  ; лектор Димитър Атанасов от ТПП.
  На обучението присъстваха от „ Алтернатива 55” Маргарита Попова, координатор на проект и Анастасия Василева, изп. директор.

  13  ноември  2007г.  Семинар по джендър проблематика

      На 13.11.2007 г. в конферетната зала на х-л” Железникбе проведен семинар „ Джендър бюджетиране на практика „ . Обучението е елемент от международен проект със същото наименование, финасиран от Европейската комисия и МТСП. Партньори по проекта са 5 държави – Австрия , България, Италия , Унгария и Чехия. Проектът е в изпълнение на Рамковата програма за равенство на половете и се реализира в рамките на инициативата „ 2007 г. - Европейска година на равните възможности „. Стара Загора е един от 6-те града, в които се провежда семинар от поредицата обучения.
      Теми и лектори :

  1. Равенство на половете и джендър бюджетиране- политика и практика в света ”, Л.Абаджиева, МТСП
  2. „ Джендър бюджетиране в Република България „, Р.Рангелова , БАН.
  3. „ Законова рамка на джендър бюджетирането в България и добри практики на местно ниво „  Йовка Банкова, УНСС

    На семинара присъстваха представители на институции, местна власт, бизнес,  Тракийски университет; женски, младежки организации и НПО; медии.    

       ГС „ Алтернатива 55” организира техническото провеждане на обучението.
  Интересуващите се по посочената проблематика могат да се обърнат за материали по темата към сдружението .

  10,12  и 29,30 октомври . 2007г.  Семинари на мултидисциплинарен екип

        Екипът на „ Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им „ към сдружение „ Алтернатива „, премина поредица от обучителни семинари с лектори от Тракийски университет, партнираща организация по проекта.
  Бяха представени темите:

  • „ Организацията на средата, ориентирана към детето и използване на

  интерактивни технологии в обучението”, лектор доц. Каснакова

  •  „Интегрирано образование; създаване на подкрепяща среда, преодоляване на дискриминация и предразсъдъци”, лектор доц. Коркинова.
  • „Социално- педагогическа работа със семейства, които отглеждат деца с увреждания /проучване на семейството, индивидуален подход, форми на  сътрудничество и включване на семейството в преките дейности на центъра/”

  лектор доц. Коркинова .

  Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЕС  , по Програма ФАР-МТСП „ Деинституционализация чрез предоставяне на услуги за хора в риск „ .

  25.09.2007г.  Международна среща на младежки групи , работещи по превенция трафика на хора

                 В Охрид, Македония, се проведе тридневна среща на младежки групи по проект „ Трансгранична младежка група за превенция трафика на хора „ , в който „ Алтернатива 55” е един от участниците.
       Домакин на срещата бе Фондация „ Отворена порта „ – Скопие. Участваха младежи от Македония, България и Румъния . От България участваха младежки групи от „ Алтернатива 55” – Стара Загора и „ Шанс и закрила „ – Хасково.
       Младежите представиха отличените проекти и мултимедийни продукти в организираните в техните страни конкурси  за младежки инициативи  под наслов „Предотвратяване въвличането в трафик и сексуална експлоатация на деца”.     
        Разработена е и интернет страница за превенция трафика на деца / страницата е на български, македонски и английски език /. Младежките работни групи , подпомогнати от специалисти, развиха предложения за следващи стъпки за партньорски дейности . 

  01.09.2007г.  Стартира нов проект  на сдружението „ Правна програма срещу домашното насилие „

          Основните цели на проекта са да се разшири предоставяната от организацията   услуга  за правна помощ на жени в неравностойно положение  с цел  превенция и защита от домашно насилие  и се повиши  информираността на местната общност относно прилагане на Закон за защита от домашно насилие;
     По проекта се предвижда реализиране на  програма за правна помощ на жени, жертви на домашно насилие и разрабоване  и популяризира пакет информационни материали за прилагане на Закона за защита от домашно насилие ;

   

  30.08.2007г.  Приключи проект „ Заедно можем повече „

  „ Заедно можем повече „ е едногодишен проект , финансиран от ЕС по  Програма МТСП-ФАР „ Подобряване качеството на живот на хора с ментални увреждания „ .
  По проекта бяха  проведени:  тематична радиопоредица от 10 предавания по Радио Стара Загора ; информационни сесии пред деца от масовите училища; обучение на педагози; обществени дискусии.  
  Издадени са информационни материали :

   • Диплянка „ Децата са различни, но с равни права „
   • Книжка с есета и тематичен филм за създаване на подкрепяща среда за децата с увреждания с наименование  „ Да станем приятели „
   • Наръчник за родители „ Светът е за всички „ с материали относно най- често срещаните психични разстройства в детско – юношеската възраст; особености в комуникацията при деца с интелектуална недостатъчност, възможности за включване на деца със специални образователни потребности в образователния процес; възможности на семейството за включване на детето в различни програми за деца с увреждания; социални услуги.

    

    

   01.06.2007г.  Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им

    От 01.06.2007 г. стартира нов проект , финансиран от ЕС – Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им.
      
   Центърът се намира на бул. „ Методи Кусев „ № 48, ет.1 и предоставя безплатно следните услуги :

   1. Услуги за деца със специални образователни потребности , деца с ментални увреждания , деца в интегрирани групи за обучение

   • Диагностично- консултативна дейност
   • Индивидуална корекционно – възпитателна работа от специален педагог
   • Логопедична работа
   • Психологоческа помощ ; Арттерапия
   • Компютърни занимания ; Културни и спортни дейности

   2. Услуги за родителите на децата

    • Психологическо консултиране  и подкрепа на родителите
    • Социално – педагогическа работа с родителите
    • Превантивно консултиранеи информиране-от психолог и юрист

     

    12.07.2007г.  Кампания в подкрепа на деца с ментални увреждания

           В сутрешния блок на „TV 7” бе дискутирана темата за развиване на  подкрепяща среда за децата с ментални увреждания.
         Гости в студиото бяха двама от участниците в проведената преди два дни Кръгла маса по проекта на сдружението „ Заедно можем повече „- доц.д-р  Стефка Динчийска от Тракийски университет и Димитрина Панайотова – директор на Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.
        Специалистите споделиха своите виждания за проблемите при включване на деца в интегрирано обучение, за ролята на семейството , съученицине, учителите в подкрепа социализацията на детето с увреждане. Бе споделен и постигнатия добър опит в работата на ресурсните учители с децата с увреждания и техните родители.

    11.07.2007г.  Кръгла маса

      Като заключителна инициатива по проект „ Заедно можем повече „, финансиран от
    ЕС  по Програма ФАР – МТСП, на 10.07.2007 г , в залата на Клуб „ Отворено общество „ се проведе Кръгла маса „Да се научим да живеем  заедно „  .
    Над 50 учители, ресурсни учители,  възпитатели от  детски градини и училища, в които се обучават деца  с ментални увреждания; психолози, родители, представители на институции и НПО  участваха в дискусия относно проблемите и възможностите обществото да подпомогне интегрираното обучение на деца с умствена изостаналост.
    Гости на срещата бяха представители на НПО, работещи с деца с увреждания от София и Казанлък, които споделиха добри практики.

    С Благодарствен адрес организацията оцени партньорската подкрепа за реализиране на информационната кампания в подкрепа на деца и младежи с ментални увреждания :

    • Дирекция „ Здравеопазване и социални дейности” към Община Стара Загора;
    • Сдружение на психолозите „ Адаптация 21 „;
    • Радио Стара Загора- основен медиен партньор
    • Вестник „ 7 дни Стара Загора”
    • Вестник „Старозагорски новини”
    • Ресурсен център – Стара Загора
    • Клуб „ Млад журналист „
    • Клуб „ Отворено общество „ – Стара Загора.

         Инициативата бе широко отразена от местните медии : „ Телевизия - Стара Загора „, „Телевизия –Тракия „, TV 7 „, Радио Стара Загора, Дарик Радио, Общинско радио, в-к „Старозагорски новини”, , вестник „ Национална бизнес поща „ .

    10.07.2007г. Международна конференция  

       В Пловдив се проведе международна конференция на тема „ Осигуряване на равни възможности за заетост „ / успешни практики за образование и професионално обучение на хора в неравностойно положение и възрастни хора/ .
    Своя богат опит споделиха специалисти от Франция, Шотландия, Белгия и Великобритания .
    Някои от темите на конференцията :

    • Възможности за стартиране на собствен бизнес на хората с увреждания
    • Достъпност на виртуалната среда за хора с увреждания
    • Достъпно обучение за хора с увреждания
    • Сравнителен анализ на потребностите на хора с увреждания.

    Представител на „ Алтернатива 55” в конференцията бе Мария Маринова – координатор проект „ Социален асистент „ по Програма „ Асистенти на хора с увреждания „ на АХУ.

     

    10.07.2007г., Кръгла маса

       Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” работи по проект „ Заедно можем повече”, реализиран с финансовата подкрепата на ЕС по програма ФАР – МТСП „ Подобряване качеството на живот на хората с ментални увреждания „.
          Конкретна цел на проекта е  да подкрепи властите в Община Стара Загора за подобряване качеството на живот на децата и младежите с ментални увреждания, чрез разработване и реализиране  на  кампания за повишаване на обществената информираност и чувствителност към техните проблеми и постижения и изграждане на ефективно партньорство между заинтересованите местни институции и организации за насърчаване  на социалната им интеграция.
    ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА ПО ПРОЕКТА
    Кръгла маса „Да се научим да живеем заедно „  , ще се проведе на
    10 юли, вторник, от 16 часа
    в конферентната зала на „Клуб Отворено общество” – Стара Загора.

    .

    29.06.2007г., Представяне на Наръчник „ Светът е за всички „

           По проект „ Заедно можем повече” / информационна кампания в подкрепа на деца и младежи с ментални увреждания / , финансиран от ЕС , по Програма ФАР- МТСП, авторски колектив разработи наръчник за родители и специалисти , работещи с деца с ментални увреждания.
        Наръчникът бе представен на проведени срещи с училищни и общопрактикуващи лекари, ресурсни учители, родители на деца от детските градини и др. , както и чрез публикации на местните медии:  „ Телевизия ТВ7”, в-к „ Старозагорски новини „ , Дарик Радио и Радио Стара Загора.
        
    Наръчникът съдържа следната информация :

    Тема 1 : Най- често срещани психични разстройства в детско- юношеска възраст          , Разработили : Екатерина Зафирова, клиничен психолог  и д-р Златка Димитрова , психиатър.

    Тема 2 : Особености в комуникацията на деца с умствена  изостаналост
    Разработил: Мария Герговска, логопед ,” специална педагогика „

    Тема 3: Възможности за включване на деца и ученици със специални образователни потребности в  образователно-възпитателния процес
    Разработил: доц. д-р  Жана Атанасова , Тракийски университет, ДИПКУ

    Тема 4 : Възможности на семейството за включване на детето с ментални увреждания в различни програми. перспективи за развитие на децата с умствена изостаналост в семейна среда
    Разработили : Д-р Антония Тодорова- Община Стара Загора , директор на Дирекция „ Здравеопазване и социални дейности „ ;  ; Мария  Милушева-директор на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост

    Тема 5 : Социални услуги за деца с умствена изостаналост и семействата им
    Разработили : Антоанета Георгиева;Мария Милушева ; Анастасия Василева

     

    28.06.2007г., Общоградска детска среща „ Да станем приятели „

       Над 50 деца от ДДМУИ в с. Петрово, Сладък кладенец, ПУ” Л.Каравелов „, Дом „ Българка”, от училищата в Стара Загора: ГПЧЕ” Р.Ролан „ , Гимназия „ Хр.Ботев”, Г-я
     „ И.Вазов „ ,10 осн. училище и други , проведоха вълнуваща среща в залата на Клуб
    „ Отворено общество „ .
        
        На срещата бяха представени резултатите от проведения конкурс за есе и рисунка на тема „ Да станем приятели „ ,организиран  в рамките на проект „ Заедно можем повече” / информационна кампания в подкрепа на деца и младежи с ментални увреждания / , финансиран от ЕС , по Програма ФАР- МТСП.
       
      От 48 подадени есета, 5 членно жури с председател Тихомир Етърски, журналист, отговорен секретар на в-к „ 7 дни Стара Загора „,направи следното класиране :      

    ЗА ЕСЕТА

     

    Средна степен

     

     

     

    1

    Анелия Христова Рачева

    10 ОУ,  клас

    „Бъдещето”

    1 място

    2

    Албена Д. Иванова

    5 ОУ, 6 клас

    „Да помогнем  на децата с увреждания „

    2 място

    3

    Пламена Стефанова Шишкова

    10 ОУ , 5 клас

    „ Всички сме деца на България „

    2 място

    4

    Радослава Айгътова за есе и стихотворение

    2 ОУ, 5 клас

    „Да станем приятели „

    3 място

    5

    Ива Манева Колева

    10 ОУ, 6 клас

    „ За тухлите и стените „

    Поощрение

    6

    Станислава Минкова Любомирова

    6 ОУ, 3 клас

    „ Да приемем децата с увреждания такива, каквито са „

    Поощрение

    7

    Пламен Боянов Марчев

    6 ОУ, 3 клас

    „ Няма граници за приятелството „

    поощрение

     

    Горна степен

     

     

     

    1

    Георги Димов Керпеджиев

    ГПЧЕ, 10 клас

    „Да подкрепим децата с увреждания „

    1 място

    2

    Атанасия Пенева Николова

    ГПЧЕ, 10 клас

    „ Обществото и хората с увреждания „

    2 място

    3

    Елена Станиславова Станкова

    ГПЧЕ, 10 клас

    „Да станем приятели „

    2 място

    4

    Гергана Йорданова Шиякова

    СОУ В.Левски
    9 клас

    ”Да станем приятели „

    3 място

    5

    Радина Радева

    ГПЧЕ, 10 клас

    „Да станем приятели „

    Поощрение

    6

    Пламен Анжелов

    ГПЧЕ, 10 клас

    „Без значение какъв си роден – и ти си човек !!”

    Поощрение

    7

    Петя Димитрова  Петрова

    ГПЧЕ, 10 клас

    ”Да станем приятели „

    Поощрение

    8

    Георги Славов Дуков

    6 ОУ, 3 клас

    „ Равен шанс -  европейска ценност”

    Поощрение

     

    ЗА РИСУНКА :

    2 ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ :

    • Тони Тончева , 5 клас , СОУ „ Железник „
    • Силвена Тодорова , 5 клас, СОУ „ Железник „

    Най- добрите есета и рисунки, както и рисунки на деца от социалните домове, са публикувани в издадена от сдружението книжка „ „ Заедно можем повече „ .

    21.06.2007г., Участие на „ Алтернатива 55” в национално изложение

              На 21 юни 2007 г, в хотел Хилтън , Американска агенция за международно развитие проведе / ААМР /  ПРОВЕДЕ ВТОРО НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ  „ СЪДЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗАЕДНО „

        Алтернатива 55” представи резултатите от приключил проект „ Повишаване на обществената информираност и общественото доверие към съдебната система в България „ , финансиран от ААМР  , по Програма „ Инициатива за укрепване на съдебната система в България „ .
    На изложението бяха представени разработени по проекта :

    • „ Съдебната система в защита правата на гражданите в България

    / сборник материали  за структурата на съдебната система и основни закони в защита правата на децата / ;

    • Филм „ Правосъдието през погледа на младите „ / възстановка на съдебен процес „
    • Диплянка „ Граданинът и съдът „

    Проектът се реализира в партньорство със СНЦ  „ Планета – Детски парламент „  и подкрепата на Окръжен Съд – Стара Загора , МКБППМН и РИО- Стара Загора.

     

    23.05.2007г. „ Алтернатива 55” обявява конкурс за специалисти

       Във връзка със стартиране на проект:  „ Семеен център за обучение, консултиране и подкрепа на деца в риск и техните родители”, Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” обявява конкурс за

    • Ръководител програма- с квалификация и опит като  „

    „ Специален педагог „  , „ педагог”  или „ социални дейности „- ЕДИН

    • Психолог -ДВАМА

    За повече информация : тел 042/ 60 33 35      64 71 19

    .

    18.05.2007г., Резултати от конкурса за младежки проекти „ Младите хора срещу насилието и трафика на хора „ 

           Петчленно жури , с председател Даниела Димитрова, изп. Директор на Фондация „ Обществен дарителски фонд –Стара Загора „, разгледа постъпилите 9 предложения за младежки проекти , насочени към информиране на учащите се с цел превенция на въвличането в трафик на хора.  
        Журито одобри финансова подкрепа за реализиране на следните разработки:

    • „ За превенцията на трафика на деца и жени „ – колектив от ПГБХТ
    • „ Превенция на трафик на деца в риск „ – ДОДЛРГ” Българка „
    • „ Аз съм човек. Не се продавам „ - колектив от СОУ „ В.Левски „
    • „ Аз имам право да сбъдна мечтите си „ - колектив от ГПЧЕ” Р.Ролан „
    • „ Знанието е защита – защити се ! „-колектив от ПМГ „ Г.Милев „

    Резултатите от проведените дейности, както и от конкурса за разработка на компютърни презентации по темата „Не на трафика и сексуалната експлоатация на деца!”, ще бъдат представени на младежка среща в края на м. юни.

     

    15.05.2007г., Месец "Младежки инициативи срещу трафика на хора"

       От 15 май до 15 юни 2007 г. , за трети пореден път,  Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” организира месец на младежки инициативи за превенция на въвличане в трафик на хора.
     
        В рамките на инициативата предстои провеждането на :

    • Реализиране на младежки проекти в училищата ;
    • Провеждане на конкурс за медийна разработка по темата „Не на трафика и сексуалната експлоатация на деца!”;
    • Заключителна среща за представяне на разработените материали  и отчитане на младежките инициативи .

    Пресконференция за представяне на резултатите от инициативата.

     

    27.04.2007г.,Заключителна инициатива по проект "Повишаване на обществената информираност и общественото доверие към съдебната система в България"

       Викторина „Правосъдието през погледа на младите хора  „ се проведе в залата на Окръжен съд – Стара Загора. Участваха  отбори на следните училища от Стара Загора: IV ОУ „ Кирил Христов „; X  ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”; VIII ОУ „Христо Смирненски”; ОУ „ Г.Райчев „; СОУ „ Иван Вазов „ и  ДОВДЛРГ „ Българка „

    Журито бе в състав :Председател -Тоньо Тонев , председател на Окръжен съд – Стара Загора ; Членове :  Зоя Цвяткова – секретар на Община Стара Загора; Мария Тодорова – н-к отдел „ Образование, спорт и младежки дейности „ към Община Стара Загора; Петя Арнаудова – председател на постоянната комисия по образование към  Общински съвет; Жанета Бюйлекова –адвокат,  Гр.сдружение „ Алтернатива 55”.

    Първо място зае отбърът на X  ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”.

     

    25.03.2007 г., Конкурси за младежки инициативи срещу трафика на хора

        Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” обявява МЛАДЕЖКИ КОНКУРС за най-добра информационна кампания в училищата „Не на трафика и сексуалната експлоатация на деца!” и конкурс за медиен продукт.

    Цели на конкурса:

    • Да се повиши информираността на младежите за проблема трафик на хора, последиците и начините за предпазване.
    • Да се повиши участието на младите хора в дейности по превенция на трафик на деца.

    Кой може да участва:

    • Групи /класове ученици от 7 до 12 клас на всички видове училища от Стара Загора, разработили  своя идея по темата.

    Какво очакваме да съдържа информационната кампания

    • Целенасочени младежки дейности по превенция въвличането на деца в трафик на хора.
    • Дейностите да са по идея и с активното участие на учениците.

    Критерии за оценка: Оригиналност на идеята;отговарят ли дейностите, включени в кампанията, на поставените цели;брой участници в дейностите;разработени от участниците информационни материали по темата; качество на разработените за целите на кампанията материали; публичен ефект

    Сдружението подкрепя:

    • организирането и провеждането  с материали и методическа помощ ;
    • с  финансови средства по 300 лева за трите най-добри разработки , избрани от компетентното жури.

    ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:
    Кратко описание на Вашата идея  за кампанията по приложени образци очакваме да получим не по-късно от 14. 05. 2007г. на адрес „Златан Станчев”№ 20 или в офиса на сдружението / Стара Загора, ул.”Руси Аргов” № 2; ет.1/.

     

    20.03.2007 г., Представяне на проект на сдружението по Телевизия „ TV7”

         Анастасия Василева, председател на УС, представи в студиото на „TV7”
    основните програми на организацията , постигнатите резултати и предстоящите инициативи по проект „ Повишаване на обществената информираност и общественото доверие към съдебната ситема в България „ . Бе излъчен и разробатения по проекта 17 минутен  филм с възстановка на съдебно заседание, в която главни действащи лица са деца от младежки организации на Стара Загора, участвали в проведено обучение за съдебната система в България.

     

    09. 03. 2007 г., Връчване на сертификати на обучители

            На заключителна среща с участниците в поредица от 5 семинара
    „ Съдебната система в България и защита правата на подрастващите „, проведени в рамките на проект „ Повишаване на обществената информираност и общественото доверие към съдебната система в България „, ГС „ Алтернатива 55”  връчи сертификати на 58 души, преминали 36 часа обучение по темите :

    • структура на съдебната система в България;
    • видове съдебни производства;
    • правна помощ ; извънсъдебни способи за защита на правата;
    • закони за закрила на детето;
    • европейски институции и законодателство за защита правата на човека.

    Лектори в поредицата семинари бяха представители на районен съд и районна прокуратура Г. Атанасов и Р. Рахнев, адвокатите Ж. Бюйлекова и С. Станкова, Д. Атанасов – медиатор към Център по търговска медиация.

    .

    09. 03. 2007 г., Филм на „ Алтернатива 55”  за съдебната система в България

    По проект Повишаване на обществената информираност и общественото доверие към съдебната система в България” , финансиран от ААМР чрез „Инициатива за укрепване на съдебната система в България” ,бе разработен и представен пред педагози, училищни психолози, представители на МКБППМН  , младежки лидери и телевизия „ Стара Загора „  филм с възстановка на съдебен процес, реализиран от екип :

    • участници в съдебния процес :  група деца, специално подготвени по проекта ;
    • постановчик – Стефан Делев, режисьор в Старозагорския театър; оператор Светослав Стоянов от местната телевизия;
    • Сценаристи : Мила Коларова – секретар на МКБППМН и Снежана Станкова – адвокат.

     

    01. 03. 2007 г. Нов проект на „ Алтернатива 55”

       Проект „ Социален асистент „ по Програма „ Асистенти на хора с увреждания „ започва от 01.03.2007 до края на годината екип на сдружението .
        Като социални асистенти ще работят 6 жени, насочени от Бюро по труда и преминали специализирано обучение; те ще обслужват 19 души – хора с над 90 % увреждане, предложени от Дирекция
    „ Социално подпомагане „ .
        Средставата за проекта се предоставят от държавния бюджет чрез БТ  и от Община Стара Загора , по сключен договор за предоставяне на социални услуги от сдружението .

     

    25, 26, 27 и 28. 02. 2007 г., ., Стара Загора, к-с” Железник „

      Международен семинар по превенция на трафика на хора

        В комплекс „Железник” се проведе семинар с участието на младежки групи от България и Македония. Семинарът бе организиран от ГС” Алтернатива 55” в рамките на проект „Транс-гранични младежки инициативи срещу трафика на хора” , изпълняван в партньорство със  Сдружение „ Шанс и закрила „ – Хасково и Фондация „ Отворена порта „ – Скопие. Проектът се финансира от CRS- USA. Това е втора работна среща на младежките групи, включени в проекта, след проведения  през през м. ноември  2006 г. семинар в Македония.

    Програмата на семинара включваше обсъждане на теми и работа в групи относно  младежки инициативи по превенция на трафика на хора:
    Първия ден младежите се запознаха с рисковете и механизмите за въвличане в трафик на хора, с  настоящите тенденции на трафика в България; с добри практики и проблеми при превенцията и подкрепа на жертвите. Лектори в обучението бяха  Йонка Георгиева, Венцислав Вътев и Нейчо Георгиев-  представители на РДВР- Стара Загора.
    Във  II модул на обучителната програма бе представено българското законодателство за борба с трафика на хора и защита на жертвите от адвокат Жанета Бюйлекова .
    В III модул чрез работа в групи бяха планирани младежки инициативи  за превенция на трафика на хора . С помощта на фасилитаторите Малина Славова / „ Шанс и закрила „/ и Росен Димов / РМС „ Инициатива „ / бяха разгледани ефективни форми и подходи при реализиране на превантивни инициативи : информационни кампании, изготвяне на мултимедийни продукти по темата, младежки училищни инициативи. Младежите изготвиха условията и  критериите  за участие в предстоящите два младежки конкурса по проекта -  за мултимедиен продукт и за училищна превенционна инициатива, както и за  разработване на съвместна уеб – страница между България и Македония.
    Като домакин Гражданско сдружение „Алтернатива 55” организира на своите гости от двете партниращи организации културно-информационна програма,  с посещение до Неолитните жилища и Тракийски университет в Стара Загора. Доц. Х.Макаков, декан на ПФ, запозна македонските младежи с изучаваните специалности и възможностите за обучение в ТУ.

     

    21. 02. 2007г. Представяне на младежки инициативи по „Телевизия СтараЗагора „

     В сутришното предаване „ Темата” на телевизията  бе представен  проект „Транс-гранични младежки инициативи срещу трафика на хора „ . В рамките на проекта , от 25 до 28.02 предстои провеждане на семинар на младежи от България и Македония по програма за превенция на трафик на хора, по проект трансгранични младежки инициативи срещу трафика на хора..

     

    17 и 18. 02. 2007 г., Стара Загора, к-с” Железник „

       Семинар „ Интерактивни методи на обучение
     
        Бе проведен семинар на тема „Интерактивни методи на обучение”, като последен модул от 36 часовата програма по проект „ Повишаване на обществената информираност и общественото доверие към съдебната система в България „.
    Лектор бе  Валентина Шарланова, гл. асистент  в Университетски кариерен център към Тракийски университет с асистент Мила Коларова от  СНЦ „ Планета – Детски парламент „ .

     

    26 и 27. 01. 2007, София,   „ Трафик на хора - превенционен калейдоскоп „


         Двама представители на „ Алтернатива 55” взеха участие в двудневен форум , организиран от Фондация „ Кеър Интернешънъл-България”, на който представители на медии, институции и НПО обсъдиха в групи добри практики и показаха свои информационни материали и продукти / филми, театрални постановки, брошури и др. / във връзка с превенция на трафика на хора.
       „ Алтернатива 55 „  представи  филм „Младите срещу трафика на хора” и информационни материали / диплянки и книги / , разработени по проекти „ Да защитим децата от трафикиране „  с финансовата подкрепа на „CRS” и „ Успех без зависимости „  , финансиран от ЕС  по Програма ФАР- Развитие на гражданско общество.

     

    22 и 23. 01. 2007 г., Пловдив, Участие в регионален семинар , организиаран от Ф-я „Дива”

         Представители на ГС „ Алтернатива 55” взеха участие в регионален семинар , свързан с проблемите и възможностите за ефективно предоставяне на социални услуги на жени и деца, жертви на домашно насилие.
    Презентация за работата на Център за информиране, консултиране и подкрепа „ Алтернатива „ по психологическо консултиране на жертви на домашно насилие изнесе  доц. Ж.Стойкова, сътрудник към ЦИКП.

     

    16. 01. 2007 г., София, МТСП, Връчен сертификат за нов проект на организацията

    Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” спечели нов проект „ Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца св риск и техните родители „ , финансиран от ЕС по Програма ФАР- МТСП.
    Проектът е за период от 16 месеца , финансиран с 40 257 евро.

     

    29.11.2006 г. 18 часа

    На 29.11.2006 г., от 18 часа, в залата на Военен дом / ДНА/  Гражданско сдружение “Алтернатива 55”, с финансовата подкрепа на Български фонд за жените, организира  Благотворителен форум.

    Каузата за която се организира благотворителната инициатива  е да се създаде местен фонд “Жени в риск“, който да подпомага с предоставяне на неотложна помощ, услуги или възможности за работа жени, жертви на насилие. Целевият фонд ще бъде разкрит по сметка на  Обществен дарителски фонд – Стара Загора.

    По време на Форума г-жа Станимира Хаджимитова ще представи програмите на Фондация “Джендър проект в България“ и учредения от  нея Български фонд за жените.

    Детски състави към Военен дом ще изнесат художествена програма.

    Очаква се също така форумът да бъде място за разширяване на контактите и стимулиране на партньорски инициативи на различни местни организации, работещи в подкрепа на жените, децата и семействата.

        

    14и15.10.2006 и 4и5.11.2006

         В комплекс "Августа Траяна” и “Ропотамо“ на Старозагорските минерални бани се проведоха 2   двудневни семинара по проект “Повишаване на обществената информираност и общественото доверие към седъбната система в България“, финансиран от ААМР по Програма “Инициатива за укрепване на съдебната система в България”.

    В семинарите взеха участие представители на МКБППМН, членове на младежки организации, педагози, педагогически съветници, училищни психолози.

    Разгледани бяха:

    Основни положения от 5 закона, свързани със защита правата на децата: Закон за закрила на детето, Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Закон за борба с трафика на хора, Закон за защита от домашно насилие, Наказателен кодекс;

    Основни процедури за защита правата на човека пред Европейски съд за правата на човека.

    Лектори в семинара бяха адвокатите Снежана Станкова и Жанета Бюйлекова и педагозите Мила Коларова- секретар на МКБППМН  и Милена Личева.

     

    30.09.2006

    Семинар за съдебната система

      На 30.09.2006 г., в зала на Окръжен съд, от 9 до 13 часа, се проведе семинар на тема  Съдебната система в България. Семинарът бе организиран в рамките на проект Повишаване на обществената информираност и доверие към съдебната система в България”, с финансовата подкрепа на ААМР, по Програма Инициатива за укрепване на съдебната система в България.

    Поканени за участие бяха педагогически съветници, психолози, преподаватели по философия и Общество и личност от училищата на Стара Загора.

    05.08.2006

    НОВ ПРОЕКТ НА АЛТЕРНАТИВА 55 

      Стартира проект на сдружението Повишаване на обществената информираност и доверие към съдебната система в България”,   с финансовата подкрепа на ААМР, по Програма Инициатива за укрепване на съдебната система в България. Проектът се изпълнява в партньорство със сдружение  Планета – Детски парламент.

      По проекта се предвижда организиране на семинар за подготовка на обучители по темата

      “Съдебната система в България”, който ще разгледа структурата на съд, прокуратура, следствие; форми на правна защита на гражданите; основни закони, гарантиращи правата на децата; европейска правна система;  интерактивни методи на обучение. Ще бъде разработена и заснета възстановка на съдебен процес по реален казус. Филмът ще бъде елемент от обучението на децата от Стара Загора относно техните права и отговорности;  ролята на съдебната система за защита правата на хората.

     

    01.08.2006

    НОВ ПРОЕКТ НА „ АЛТЕРНАТИВА 55”

      Стартира проект на сдружението Заедно можем повече с финансовата подкрепа на ЕС  по Програма  МТСП-ФАР Повишаване качеството на живот на хората с ментални увреждания в България. Партньори по проекта са сдружение Адаптация 21”.

      Ще бъде организирана кампания за повишаване на обществената информираност  по отношение на деца и младежи с  ментални увреждания. В рамките на проекта ще бъде реализирана, в партньорство с Радио Стара Загора, тематична радиопоредица за възможностите и проблемите на тази група подрастващи и  политиката за подобряване на тяхната социализация и развитие; ще бъдат проведени информационни сесии с педагози и деца от общообразователните училища; ще бъда разработен Наръчник за родители.

     

    28-30. 07.2006

    НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА НПО, РАБОТЕЩИ В ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА

      Представители на сдружението и на партниращата ни организация Планета - Детски парламент”  участваха в Национална среща на над 50 организации, работещи по проблеми на децата,  организирана от Асоциация “Родители”. Участниците в срещата споделиха добри практики и взеха решение за създване на национална мрежа.

     

    26.06.2006

    НОВИ  ТЕХНИКИ ЗА РАБОТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА

      Театър - форум представя пред подрастващите от Стара Загора проблема за защита от домашно насилие и въвличане в трафик на хора

     Гражданско сдружение “Алтернатива 55”, с финансовата подкрепа на Дирекция

      “Образование и култура” на община Стара Загора и съдействието на  Младежки дом и Окръжен съд, организира две постановки на известния „Театър Цвете”. Над 400 деца от 10 училища и социални дома от града; учители, педагогически съветници и психолози, представители на институции и НПО  посетиха постановките.

     

    16-17. 06.2006

    НАЦИОНАЛНА СРЕЩА, ПОСВЕТЕНА НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

      Двудневна работна среща по проблемите на интегрираното обучение на деца с увреждания организира в София Фондация Лале. На срещата бяха представени правната рамка за интегрирано образование на деца с увреждания; видовете услуги и дейности за интегрирано образование; участието на децата и семействата им в планирането и изпълнението на дейности по интегриране на децата в образованието.

      Мария Герговска от “Алтернатива 55” сподели своя опит като ресурсен учител на деца, включени в интегрирано обучение от Стара Загора, както и дейностите на организацията за социализация на деца с ментални увреждания.

     

    09.06.2006

    ДНИ НА ЕВРОПА ПОД МОТОТО “БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКА ЦЕННОСТ”

      Инициативата бе реализирана от Евро инфо център на ТПП- Стара Загора. Гражданско сдружение “Алтернатива 55” бе един от партньорите при организиране на Информационен ден „Младежки програми” в рамките на дните на Европа за Стара Загора. Бе подготвена и представена от Радка Ганчева, координатор проекти, презентация за програмите за работа на сдружението с младежки организации от региона по реализиране и защита на детските права, превенция на насилието и трафика на деца, опита на създадения през 2004 г към сдружението Клуб “Млад журналист”.

     

    05.06.2006

    ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСА ЗА ДИГИТАЛНА РАЗРАБОТКА НА ТЕМА “ДА ЗАЩИТИМ ЗАЕДНО ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ И ТРАФИК НА ХОРА”

     Младежкият конкурс бе организиран от „Алтернатива 55” в партньорство с Регионален младежки съвет „Инициатива”.

      В конкурса участваха 20 ученици от 8 училища на града. Постъпиха общо 16 творби в разделите Презентация /PowerPoint/; 3D графика; Компютърна анимация; Уебсайт; Кратък любителски филм и Публицистика /есе, научен доклад/; на 29.05  петчленно жури оцени разработките.

      На 5 юни се състоя тържество за  награждаването на първенците и участниците в конкурса. Община Стара Загора  оцени високо приноса на конкурса за повишаване знанията на подрастващите относно правата им и съдейства за популяризиране на резултатите от него, като предостави безплатно зала и техника за тържеството и награди всички участници в конкурса с отделни награди на общината.

     

    31.05.2006

    РАДИО СТАРА ЗАГОРА В ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖКИТЕ ИНИЦИАТИВИ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО  И ТРАФИКА НА ДЕЦА

      Радио Стара Загора посвети свое предаване на ролята на НПО за информиране на подрастващите по проблеми, свързани с насилието над деца. В предаването „Ало здравейте”,  с водещ Мария Стефанова, участваха на живо Анастасия Василева – председател на УС на “Алтернатива 55” и Росен Димов - ръководител на “Регионален младежки съвет Инициатива”. В рамките на едночасовото предаване те представиха участието на младите хора от града в току-що приключилия конкурс за компютърна разработка срещу насилието и трафика на деца. Росен Димов постави проблема за нарастващата заплаха в Интернет за въвличане на подрастващите в рискови връзки, включително в детска порнография и подчерта необходимостта от по-доброто информиране на децата за начините за безопасна работа в компютърното пространство.

     

    30.05.2006

    МЕХАНИЗЪМ ЗА ОБГРИЖВАНЕ НА ДЕЦА, ВЪРНАТИ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ТРАФИК НА ХОРА

      Представител на организацията ни участва в национална среща по проблемите на защита на децата от трафик на хора, организирана от ДАЗД. Целта на срещата бе  обсъждане на резултати и проблеми по прилагане мерките за подкрепа на деца, върнати от трафик на хора в чужбина, предвидени в приетия Национален механизъм за обгрижване на деца, върнати от трафик на хора.  На срещата гост бе представител на правителството на Австрия, отговарящ за програмата за грижа към трафикирани деца от европейските страни.

     

    29.05.2006

    НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗАЕТОСТТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

      Срещата бе организирана от Фондация “Тайм”, съвместно с МТСП и Фондация “Хоризонти”. Форумът е по проект “Осигуряване на равнопоставеност на хората със зрителни увреждания при наемане на работа и съдействие за интегрирането им в работна среда”, финансиран по програма ФАР-”Развитие на гражданско общество”. Представител на “Алтернатива 55” участва в работата на група “Работа в мрежа-партньорство за успех; обмяна на добри практики и създаване на механизъм за партньорство между заинтересованите страни”. Материали от работната среща са на разположение в офиса на сдружението.

     

    19-21. 05.2006

    НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ- ВАРНА

      Съвместна презентация на Тракийски университет и “Алтернатива 55” на научна конференция

      В организираната от Варненския свободен университет тридневна Национална конференция по приложна психология бе представена разработката „Сътрудничество между  гражданския сектор и ВУЗ по  превенция на насилие и   подкрепа на пострадалите чрез формите на психологическото консултиране” с автори -  д-р по психология Жанета Стойкова и Анастасия Василева.

     

    30.04.2006

    ЦЕНТЪР „АЛТЕРНАТИВА”

      Над 60 души посетиха ЦИКП “Алтернатива” в рамките на информационните дни

      Информационните дни „Да защитим заедно децата от насилие и трафик на хора”,  организирани от Сдружение „Алтернатива 55” в партньорство с Регионален младежки съвет „Инициатива”, продължиха до края на м. април.

      В рамките на дните бяха проведени информационни сесии и дискусии за повишаване информираността на младите хора относно механизмите за въвличане в трафик на хора; последиците върху личността; възможностите за подкрепа на пострадали; мястото на НПО в дейности по превенция на трафика на деца.

      Центърът за информиране, консултиране и подкрепа „Алтернатива” бе посетен от над 60 души, представители на НПО, институции и учебни заведения от Стара Загора, Раднево, Казанлък, Чирпан, Мъглиж, Гурково, както и младежка група от Македония.

      Участниците в дискусиите предложиха като приоритетни мерки за ограничаване на домашното насилие и трафика на деца: подобряване на дейността по превенция на трафик на хора в малките селища на региона; разширяване на услугите за консултиране и социална подкрепа на жертви на домашно насилие и трафик; разработване на програма за работа с насилниците; развиване на мрежа от кризисни центрове в региона с подкрепа на местните власти.

      С участвалите НПО от региона и от Македония бе обсъдена възможността за бъдещи партньорски дейности по превенция на трафика на деца.

     

    28.04.2006

      Сдружението бе домакин на работна среща с представители на Младежки парламент „Глобус” от Македония – Скопие. Гостите бяха запознати  с дейностите на Центъра  за консултиране и подкрепа на жени и деца пострадали от домашно насилие и трафик. Получихме полезна  информация, от която придобихме по-ясна представа за проблема в тяхната страна и начините за превенция, които прилагат за намаляване броя на пострадали от трафик.      Обсъдени бяха и бъдещи партньорства с младежката организация по програми за превенция на трафик и насилие над деца.

     

    10.04.2006

    ПОДРАСТВАЩИТЕ – СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА

      Конкурс за дигитална младежка разработка срещу насилие и трафик на деца

      Гражданско сдружение “Алтернатива 55”  и Регионален младежки съвет  “Инициатива” организират конкурс  за младежка разработка. Творбите могат да бъдат: презентация, 3D – графика, компютърна анимация, уеб сайт; кратък любителски филм; есе/ научен доклад.

      Условието е продуктът да е оригинален, специално създаден за конкурса и да изразява авторска позиция.

      Краен срок за получаване на разработките: 20 май 2005, в офиса на „Алтернатива 55”.

     

    05.04.2006

    ЦЕНТЪР „АЛТЕРНАТИВА”

      Стартира информационна десетдневка с цел превенция на трафик на деца

       “Да защитим заедно децата от насилие и трафик на хора” е мотото на Десетдневка, която ще се проведе в Център за информиране, консултиране и подкрепа “Алтернатива” от 10 до 20.04 т.г. Ще бъдат проведени обществени дискусии; представени услугите на Центъра и разработените тематични филми по темата; на участниците ще бъдат предоставени голям брой информационни материали.

      За участие в десетдневката екип на сдружението посети и покани представители на НПО, училища, институции, местни власти от Стара Загора, Чирпан,   Казанлък, Раднево, Мъглиж и Гурково.

      За допълнителна информация:

      тел : 042/ 64 71 19   или на адрес: alternative55@abv.bg

     

    01.04.2006

    ЦЕНТЪР „ АЛТЕРНАТИВА „

      Информационна сесия за студенти

     Студенти от специалност “Социална педагогика” в Тракийски университет посетиха Център за информиране, консултиране и подкрепа “Алтернатива”.

      Бе представена работата на Центъра по двете му основни програми, свързани с превенция на трафик на деца и подкрепа на деца и жени, в риск или пострадали от насилие. На студентите бяха предоставени разработени от сдружението информационни материали за защита от насилие и трафик на хора.

     

    10.03.2006

    НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА НПО В БЪЛГАРИЯ, АНГАЖИРАНИ С ПРОБЛЕМИТЕ НА ЖЕНИТЕ

     На 10 март 2006 г, в София, Център за изследвания и политики за жените /ЦИПЖ/ организира Осма национална среща на организации, работещи по проблеми на жените. На срещата присъстваха над 60 представители на НПО от цялата страна. Гражданско сдружение “Алтернатива 55” бе представено от Мария Маринова, координатор по проекти, свързани с превенция и защита от домашно насилие и трафик на деца и жени.

    На срещата бяха представени резултатите от няколко национални кампании по проблеми, касаещи жените :

    ·          Кампания “16 световни дни срещу насилието над жени”; резултатите от участието на “Алтернатива 55” в тази кампания са отразени в сайта на ЦИПЖ;

    ·          Кампания за превенция на трафика на хора;

    ·          Кампания на Съвета на Европа за предотвратяване на насилието над деца;

    ·          Национална кампания против рака на гърдата;

    ·          Основни изисквания за организиране на информационни и застъпнически кампании; работа на НПО и медиите.

      Материали от конференцията са на разположение в офиса на “Алтернатива 55”.

     

    02.03.2006

    ПАРТНЬОРСТВО НПО - ВУЗ

      Практическо обучение на специализанти от Тракийски университет

     Дванадесет специализанти по “Психологическо консултиране” от Педагогически факултет на Тракийски университет проведоха 4 часово практическо занятие в Център за информиране, консултиране и подкрепа “Алтернатива”;на занятието присъстваха доц. Динчийска и доц. И.Цветков от факултета.

    Участниците бяха запознати с основните програми на “Алтернатива 55” . Бяха представени възможностите на НПО за предоставяне на социални услуги на деца и жени, в риск или пострадали от насилие. Специално внимание бе отделено на принципите, правилата и основните умения за консултиране на Открита телефонна линия по проблеми, свързани с насилие над жени и деца; за привличане на доброволци за социални дейности.

      Практическото обучение, заедно с провеждането на ежеседмични консултации на клиенти на Центъра от специализантите по психологическо консултиране, е елемент от програмата за практическа работа на студенти и специализанти от Университета, съгласно договор за едногодишна съвместна дейност между Педагогически факултет на Тракийски университет и ГС “Алтернатива 55”.

     

    15.02.2006

    ЦЕНТЪР „АЛТЕРНАТИВА”

      Програма за превенция на насилие

      Стартира информационно – обучителна програма на “Алтернатива 55” за превенция на насилие и въвличане в трафик на деца . За трета поредна година, в периода март до юни 2006 г., сдружението ще организира серия от обучения в училищата и социалните домове; информационни сесии пред студенти и специализанти от Тракийски университет; пред педагогически съветници и психолози от училищата; представители на НПО и институции.

      Информация за графика на обученията и сесиите и заявка за участие може да получите в Център “Алтернатива” или на тел.: 042/ 64 71 19

     

    03.02.2006

    РАЗВИВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА ЗА РАБОТА СРЕЩУ   ТРАФИКА НА ХОРА.

      В рамките на проект „ Да защитим заедно децата от насилие и трафик „, финансиран от CRS, Гражданско сдружение “Алтернатива 55”организира в конферентна зала „Бухчева къща „ втори модул от семинар на тема „Процедури и механизми за сътрудничество между институциите и гражданския сектор за превенция на насилието и трафика на деца и подкрепа на пострадали”.

      В работата на семинара взеха участие 23 представители на РДВР, РПУ, РИО, Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” и Отдел „Образование, спорт и младежки дейности” към Община Стара Загора, Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”, Районна прокуратура, МКБППМН, Тракийски университет, РИОКОЗ, МОС.

      Лектори на семинара бяха Ани Торозова – ръководител на Кризисен център и Лора Белчева – психолог от Фондация „Асоциация–Анимус” - една от най - утвърдените неправителствени организации, работещи в подкрепа на жертви на насилие. Практическото приложение на Закон за борба с трафика на хора бе коментирано от адвокат Жанета Бюйлекова, с методическата помощ на Йонка Георгиева – говорител на РДВР – Стара Загора.

      Участниците в семинара се запознаха с идентифицирането и особеностите при работа с деца, жертви на сексуално насилие и трафик; с формите на взаимодействие на институции и НПО при подкрепа на пострадали. Бяха дискутирани някои проблеми на практическото приложение на наскоро приетия Закон за борба с трафика на хора. Направените препоръки и предложения ще бъдат отнесени към Местната комисия за борба с трафика на хора.

     

    27.01.2006

    ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН THENAPA ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

      “Нови възможности за здравна промоция, социална интеграция и подобряване качеството на живот на възрастните хора с увреждания чрез адаптирана физическа активност” бе темата на дискусионния форум, организиран от Национална спортна академия - София, в който взе участие представител на “Алтернатива 55”. Бе споделен опит на ВУЗ, социални институции и НПО от цялата страна за възможности и партньорства за развиване на програми и услуги, насочени към подобряване качеството на живот на възрастни хора с увреждания.

     

    05.01.2006

    ЦЕНТЪР “АЛТЕРНАТИВА”

      Група по арттерапия

      Към Център за информиране, консултиране и подкрепа „Алтернатива” започна работа група по арттерапия с деца, преживели насилие или с отклоняващо се поведение. Групата включва 5 деца и се ръководи от Камелия Мирчева, специалист с богат опит като психолог и художник, член на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Дейностите се финансират по проект “Да защитим заедно децата от насилие и трафик на хора” от CRS.

     

 

2005 - Алтернатива 55