Партньор в развитието на гражданското общество

А55.gif (13026 bytes)

Гражданско Сдружение "Алтернатива 55"

Стара Загора 6000, ул. "Златан Станчев" 20, тел.: 042/647 119, факс: 042/603 335
Начало
За Алтернатива 55
На фокус
Програми и проекти
Публикации
Партньори
За контакти

 

ПАРТНЬОРИ НА ГС ''АЛТЕРНАТИВА 55"

 "Алтернатива 55" изказва благодарност на всички институции и организации, подкрепили като партньори или асоциирани партньори разностранната дейност на сдружението в реализирането на нашите проекти:

·         Община Стара Загора

·         РДВР – Стара Загора

·         Дирекция “Социално подпомагане” - Стара Загора

·         Отдел “Закрила на детето“ – Стара Загора

·         Педагогически факултет на Тракийски университет

·         Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.

·         РКС на КНСБ – Стара Загора

·         Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

·         Дирекция “Бюро по труда” – Стара Загора

·         Търговско промишлена палата – Стара Загора

·         Регионална асоциация на дървообработващата и мебелната индустрия

·         Обществен съвет по социални дейности и закрила на детето

·         Фондация „Обществен дарителски фонд - Стара Загора”

·         СНЦ „Детски парламент”  – Стара Загора

·         Регионален младежки съвет "Инициатива" - Стара Загора

·         „Младежки общински съвет” - Стара Загора

·         БЧК – Стара Загора

·         РИОКОЗ - Стара Загора

·         Институт за регионални и международни изследвания – София

·         Сдружение „Адаптация 21”

·         Сдружение “Шанс и закрила“ – Хасково

·         Сдружение “Пренебрегнати деца“ – София

·         Сдружение “Самаряни” – Стара Загора

·         Сдружение “Клуб Перспективи“ – Стара Загора

·         Радио “Стара Загора“

·         Телевизия “Верея” / 2004 г./

·         Вестник "Старозагорски новини" .

2005 - Алтернатива 55