Партньор в развитието на гражданското общество

А55.gif (13026 bytes)

Гражданско Сдружение "Алтернатива 55"

Стара Загора 6000, ул. "Златан Станчев" 20, тел.: 042/647 119, факс: 042/603 335
Начало
За Алтернатива 55
На фокус
Програми и проекти
Публикации
Партньори
За контакти

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

От учредяването си сдружението е реализирало 32 проекта и инициативи, от които в 24 е водеща, а в 8 – партнираща организация.

1.   Програма "Социална интеграция на деца и възрастни в неравностойно положение."

2.   Програма "Превенция на насилие и подкрепа на пострадали. Човешки права и защита от дискриминация."

3. Програма "Развитие на гражданско общество. Европа и ние."

 

Програма

"Социална интеграция на деца и възрастни в неравностойно положение."

1.Проект: "Повишаване на възможностите за професионална реализация и социална адаптация на зрелостници от социалните  домове"; 10.2000-10.2001г.; финансиран от ЕС, по Програма ФАР „Развитие на гражданско общество„, чрез фондация ФРГО-София.

2.Програма: "Аз, ти, ние заедно" /организиране на ежегоден регионален конкурс за художествено творчество на деца от социални заведения/, 2000-2005 г., подкрепен финансово от местни фирми.

3.Проект: "Благотворителен търг за деца с увреждания"; 12.2002-03.2003г; финансиране от Ф-я "Развитие на граждански инициативи".

4.Проект:Да помогнем заедно на хората от третата възраст”, 2003-2004 г. / съдействие за разкриване и утвърждаване на Център за информация и подкрепа на хора от третата възраст и на Хранителна банка/, финансиран от Американски червен кръст. Партньорство по проект на БЧК- Стара Загора.

5.Проект: "Участие на деца и младежи в социалния живот"; 11.2004 – 09.2005 г.; финансиран от Фондация „КСП-България”.

6.Проект: "Заедно можем повече" /информационна кампания в подкрепа на деца и младежи с ментални увреждания/; 06.2006–07.2007 г.; финансиран от ЕС, по Програма ФАР, МТСП.

7.Проект: "Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск /с увреждания/ и родителите им"; 06.2007–10.2008 г.; финасиран от ЕС, по Програма ФАР, МТСП.

8.Проект: Център за деца в риск “Грижа и подкрепа за теб”, 06.2008-10.2009 г; финасиран от ЕС, по Програма ФАР; партньорство по проект на Община Раднево.

9.Проект: "Социален асистент", 03-12.2007 г., финасирани от МТСП и община Ст.Загора по Програма "Асистенти за хора с увреждания".

10.Проект: "Социален асистент-2", 01-12.2008, г., финасирани от МТСП и община Ст.Загора по Програма "Асистенти за хора с увреждания."

11.Проект: "По-добри условия за хората в неравностойно положение", 09.2008-04.2009 г., финансиран от Ф-я "Обществен дарителски фонд-Ст.Загора."

12.Проект: "Социален асистент-3", 01-12.2009 г., финасирани от МТСП и община Ст.Загора по Програма "Асистенти за хора с увреждания".

14.Проект: "Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им" 12.2009-11.2010г., финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Фонд за подкрепа на НПО- България.

15.Проект: "Приятел до теб",05.2010-11.2010 г., финасиран от "Фонд Социална отговорност на ПИБ" и ФРГИ.

 

Горе

    Програма

    "Превенция на насилие и подкрепа на пострадали.

    Човешки права и защита от дискриминация."

    16.Проект: "Живот без зависимости"/овластяване на момичета от ДДЛРГ с цел превенция трафик на хора/; 08.2003-10.2003 г., финансиран от Ф-я „Асоциация–Анимус”.

    17.Проект: "Успех без зависимости" /превенция и подкрепа на жертви на трафик на хора/; 12.2003–08.2004 г.; финансиран от ЕС, по Програма "ФАР", МФ.

    18.Проект: "Детски парламент в защита правата на децата"; 01. 2004-09. 2004 г.; финансиран от Фондация "КСП-България"

    19.Проект: "Защита на децата от трафикиране-1",03-09.2004г., финасиран от Фондация "КСП-България".

    20.Проект: "Защита на децата от трафикиране-2",10.2004-09.2005 г., финасиран от Фондация "КСП-България".

    21.Проект: "Обществото срещу домашното насилие над жени"; 11.2004- 04.2005г.; финасиран от Ф-я „Джендър проект в България„ по програма на GFFW – USA

    22.Проект: "Да защитим заедно децата от трафик"; 09.2005 –09.2006 г., CRS-САЩ.

    23.Проект: "Благотворителен форум срещу домашното насилие"; 09-12.2005г.; финасиран от Ф-я „Джендър проект в България„.

    24.Проект: "Трансгранична младежка инициатива за превенция трафика на хора"/в партньорство с "Отворена порта"- Македония/; 10.2006–12.2007г.; финасиран от CRS, САЩ.

    25.Проект: "Намаляване рисковете от трафик на хора", 2005 г., партньорство по проект на Младежки Червен кръст–Стара Загора.

    26.Проект: "Повишаване на обществената информираност и общественото доверие към съдебната ситема в България"; 08.2006–04.2007г.; финасиран от ААМР.

        27.Проект: "Правна програма за превенция и защита от домашно насилие", 09.2007-01.2008Г., финансиран от Ф-я „ОДФ-Стара Загора”.

    Горе

     

               

    28.Проект: "Укрепване на общественото влияние и упражняване на публичен контрол върху процеса на вземане на решения" /създаване на Обществен съвет по социални дейности и закрила на детето-Стара Загора/; 10.2001–05.2002г., финансиран от ААМР. Партньорство по проект на "Институт по регионални и международни изследвания"-София.

    29.Проект: "Партньори за промяна" /развиване на партньорство НПО-местна власт за младежки политики/; 10.2002-10.2003 г.; финансиран от ЕС, по Програма ФАР „Развитие на гражданско общество" от Ф-я „Отворено общество", София.

    30.Програма: "Учредяване на обществен дарителски фонд в Стара Загора", 10. 2002- 06.2003 г., подкрепена финансово от Ф-я "Каунтърпарт-България". Партньорство на Обществен съвет по социални дейности и закрила на детето.

    31.Проект: "Загаси последната цигара" /организиране на информационна кампания -конкурс против тютюнопушенето при подрастващите./ 2004 г.; партньорство по проект на на ХЕИ-Стара Загора.

    32.Проект: "Общи ценности за обща Европа", 2007 г., партньорство на Регионален младежки съвет "Инициатива" /РМСИ/, финансиран от ЕС.

    33.Проект: "Да опознаем Европа чрез опит" /добри младежки практики за интеграция на деца и младежи с увреждания/, 2008-2009 г., партньорство на РМСИ; финансиран от ЕС.

    34.Проект: "Гражданска коалиция за свободен и демократичен избор", 05-07.2009 г.; партньорство по проект на Transparency International Bulgaria.

    35.Проект: "Младежки партньорски политики за устойчиво развитие", 03-11.2009 г., партньорство на РМСИ.

    36.Проект: "Център за работа с деца с генерализирано разстройство в развитието" /обществена подкрепа за ремонт, оборудване и функциониране /, 07.2010-01.2011г.;финансиранпо програма на Фондация "Обществен дарителски фонд-Стара Загора".

2005 - Алтернатива 55