Текущи проекти

  • Център за социална рехабилитация и интеграция на деца. Период: 06.2011 - 05.2014 г. Финансиране: Държавен бюджет, делегирана държавна дейност.
  • Проект : Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”. Период: 01.08.2013- 30.07.2015 г. Финансиране: Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество".
  • Проект : Мобилно ателие „Заедно”   Период: 01.08.2013-30.11.2013 Финансиране: Дарителски кръг ЗА СТАРА ЗАГОРА- Фондация Обществен дарителски фонд-Стара Загора.
  • Проект: „ Ремонт и модернизация на ЦСРИ Алтернатива – Ст. Загора „  Период : 05.08.2013 -30.11.2013 Финансиране : Фонд „Социална закрила„ към Агенцията за социално подпомагане на МТСП.
  • Проект : „Програма за водна терапия на деца с генерализирани разстройства в развитиетo"  Период : 01.09.2013 -30.11.2013 г.Финансиране : Фондация „ Помощ за благотворителността в България „.
  • ПАРТНЬОРСТВА ПО ПРОЕКТИ Проект : “Пътна карта на парламентарни избори - 2013" Период: 01.04.2013 – 30.05.2013 г. Финансиране: проект на Асоциация „ Прозрачност без граници”, финансиран от Фондация Америка за България.