platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

Приключи лятната програма на Център „Алтернатива”

 IMG 7039  68722558 2314703212113503 299587132970762240 n  74409961 951913681861161 2780000647003504640 n1

Приключи лятната програма на Център „Алтернатива”, реализирана с проекти, подпомогнати от дарители на Центъра.

По проект „ЗАЕДНО чрез спорт”, финансиран от Обществен дарителски фонд–Стара Загора, два пъти седмично, на открито в парк „Аязмото, деца, родители и членове на екипа участваха в спортни занимания, с използване на най-модерни технически спортни съоръжения, закупени чрез проекта, а всички деца бяха поощрени за участието си с грамоти и спортен комплект.

По проект „България дарява”, под ръководството на арттерапевт Дора Балти децата изработиха красиви художествени изделия от керамика и стъкло. Две деца от Центъра, които постъпиха в професианални училища, бяха подкрепени с допълнително обучение от екипа ни за адаптиране в новите условия.

Трети националния форум "Дни на училищната психология"

                        72048980 2628858257175282 4400276071577026560 n  72699742 532774633962732 671943063613997056 n

От 09 до 11 октомври 2019 Стара Загора е домакин на Трети националния форум "Дни на училищната психология", организиран от старозагорското дружество на психолозите, с ръководител Димка Кънева, с подкрепата на Община Стара Загора. Във форума участват 70 лектори и специалисти от над 30 града в страната. Специални гости в пленарните сесии са проф. Даниела Тасевска от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и проф. Галя Кожухарова от ДИПКУ - Стара Загора. За втора поредна година е връчена награда за принос в училищната психология.

На 10 октомври по програмата на форума, по покана на организаторите, Гражданско сдружение участва с презентацията „Система АСИСТ – иновативен метод за работа с деца, представена от Стeфани Петрова от екипа на ЦСРИ „Алтернатива„.

Бяха представени още:

-   „Тревожност и адаптация на учениците от първи клас“- Мариана Иванова  Дончева - училищен психолог, СУ "Георги Измирлиев",Горна Оряховица;

-   „Плавният преход детска градина-училище и готовността на децата за постъпване в първи клас"- Кремена Димова- психолог, Основно училище "Георги Райчев", Стара Загора;

-   „Рискови фактори за здравето и превенцията им в училищна среда“ – Галя Димитрова, РЗИ- Стара Загора;

-   „Възможностите на Център за специална образователна подкрепа - гр. Стара Загора за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в системата на предучилищното и училищно образование“-Деяна Белчева Нончева – психолог, Център за специална образователна подкрепа - гр. Стара Загора.

-   "Практически подходи в универсалната превенция срещу рисково поведение при работа с ученици-Николина Георгиева –психолог,Красимира Стоянова - психолог в ПИЦ по зависимости към ОбСНВ - Стара Загора.

Пилотно обучение по Ранна детска интервенция в рамките на международен проект

               67920365 220038075579535 6712746163788840960 n             67776845 467483943832905 8177421138045960192 n

На 8 и 9 август 2019 г. гражданско сдружение „Алтернатива 55“ бе домакин на обучение, представящо основните теоретични положения и добри практики в работата по ранно откриване на проблеми в развитието на детето и насочване към адекватна социална, медицинска и образователна помощ. В организирането на обучението като партньор се включи фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“.

Обучението бе част от проект „ECI AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“ на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), в който НАСО участва като партньор заедно с още 5 организации от Европа. Една от целите на проекта е на базата на преминалите обучения, споделения опит и създадените партньорства да се изгради устойчива мрежа за подкрепа между различни социални услуги от страните, участващи в проекта.

В събитието участваха 22 специалисти, представители на различни структури от гр. Стара Загора, а именно на педагогическия факултет към Тракийския университет, Центъра за ранно детско развитие, Международния младежки център към Община Стара Загора, КИЦ по ранно детско развитие към УМБАЛ, специалисти и родители на деца от ЦСРИ за деца с генерализирани разстройства в развитието „Алтератива 55“, психолози на свободна практика и от ЦСРИ за деца с увреждания – гр. Казанлък.

В програмата на обучението бяха застъпени следните групи теми: теоретична рамка на РДИ, невробиологична основа на РДИ, перспективи за развитие на нервната система при забавяне в развитието, семейно-центриран подход в РДИ, работа в екип, планиране със семейството и определяне на цели и подходи за работа, допустимост на услугата през опита на Португалия. Обучението бе проведено от лекторите Светла Григорова, директор на фондация „Грижи за деца с увреждания“ – гр. Габрово, и Лилия Евлогиева, методист към КСУДС – гр. Пловдив. В рамките на проведените дискусии специалистите от гр. Стара Загора споделиха своя опит и някои нерешени проблеми по РДИ. 

Обучението бе част от поредица от 10 пилотни обучения, които ще се провеждат в различни градове на България до м. октомври 2019 г.

Тази публикация е част от проект „ECI AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“, финансиран от фондации Velux. Фондации Velux не носят никаква отговорност за съдържанието на тази публикация и гледните точки, изразени в нея.

Участие в Международен форум «Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие» -12-13 юни 2019

64448971 2423169317744178 1049109563787182080 n 64679085 2423229347738175 9102053109256945664 n IMG 1251

- На 12-13 юни във Варна Национален алианс за социална отговорност (НАСО) – представител за България на EASPD ( Европейска асоциация на доставчиците на социални услуги за хората с увреждания) отбеляза 10 години успешна дейност в проведен Международен форум «Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие». На форума присъстваха над 200 участници от България и Европа.

- Форума откри председателят на Националния алианс за социална отговорност г-н Георги Георгиев. С приветствия към участниците, встъпителния към темата за партньорството и поздравления за юбилея участие във форума взеха заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, генералният секретар на EASPD г-н Люк Зелдерло, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Силвия Георгиева, зам. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане г-жа Мая Василева, кметът на Община Варна г-н Иван Портних.

- В деловата част на програмата бяха включени няколко панела, в които се представиха и дискутираха важни и актуални теми, свързани със състоянието и развитието на социалната сфера в България и Европа. Очаквано интерес предизвика въпросът за практическото приложение на новите закони за социалните услуги, за личната помощ и за хората с увреждания.

- Във форума и Общото събрание на НАСО, на който ГС « Алтернатива 55» е член и представител за Старозагорска област, присъства и представител на сдружението, който връчи плакет и благодарствена грамота на НАСО от името на организацията ни.

20 години от създаването си отбеляза на 4 юни 2019 Гражданско сдружение „Алтернатива 55”

 

DSC01125

Навършихме като организация хубавата възраст 20 години - с натрупан добър опит и даваща възможност да вървим напред. Много хора, институции и организации бяха заедно с нас по нелекия път в подкрепа на каузи за деца с увреждания, защита на права и развитие на гражданското общество .

Първоначалната мисия на „Алтернатива 55“ е да работи за засилване ролята на жените в развитие на гражданското общество и подпомагане на уязвимите групи хора в региона. Реализирани са проекти и програми, насочени към развитието, социализацията и реализацията на деца и младежи в неравностойно социално положение. 

През 2006г. Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ създава Център „Алтернатива“- един от първите центрове в страната, работещи с деца с генерализирани разстройство в развитието (ГРР), предимно с аутизъм. Мултидисциплинарен екип работи средно месечно с 35 деца и с родителите им по няколко основни програми: развитие на деца с ГРР чрез индивидуална, групова и изнесена работа за социализация; ранна интервенция за деца до 6 години – оценка на детето и капацитета на родителите в семейна среда; информиране, консултиране и обучение на родителите.

За изминалите две десетилетия са разработени и реализирани 94 проекта, като на 85 от тях са били водеща организация, а на другите-партнираща. Организирани са над 100 срещи и конференции с над 3000 участници. Сдружението е работило и постигнало забележителни успехи с над 300 деца и родителите им.подкрепяща среда. На отбелязването на 20-тия рожден ден на „Алтернатива 55“ присъстваха личности и представители на институциите, с които е извървян трудния, но ползотворен път- бяха връчени грамоти на учредителите Бинка Александрова, инж. Маргарита Попова и Пенчо Пенчев; на МФ и ПФ на Тракийски Университет, Обществен дарителски фонд, Областен информационен център, „Самаряни“ и „Свят без граници“, Бюро по труда, БЧК, ДГNo34 „Райна Княгиня, Мила Коларова, д-р Рени Колева, Дора Пенкова-Балти, Ивета Николова, Мирослава Бълдарамова и др.

С грамота и плакет „За принос „ в развитие и утвърждаване на сдружението бяха отличени-Областна администрация; Община Стара Загора ; Дирекция „Социално подпомагане“, Радио Стара Загора, Телевизия Стара Загора, НАСО, Dolap.bg, Контурглобал Марица Изток 3, Термохранинженеринг АД , ТПП-Стара Загора.