Повод за гордост

      318494368 672211507617089 2085370132371944645 n

       Още един повод за гордост. Днес изпълнителната директорка на "Ате пласт" инж. Мария Жекова , общински съветник и представители на един от големите клубове- "Зонта Стара Загора"- посетиха нашия Център за деца с аутизъм и подкрепиха кмпанията ни с дарение на компютър и аксесоари; Зонта клуб ще организира коледната си кампания в подкрепа на нашите деца.

       Благодарим за отзивчивостта, обичта и подкрепата към кауза за деца с увреждания!

Нов проект

Нов проект на сдружението „Развиване на двигателните и социални умения на деца с увреждания чрез спорт”
Срок за реализиране: (15 август- 15 декември 2022 година)
Целева група: над20 деца с генерализирани разстройства в развитието, предимно с аутизъм, на възраст от 4 до 10 години, посещаващи ЦСРИ „Алтернатива”-Стара Загора.
Цел и задачи: Да се подпомогнат деца с увреждания да преодолеят недостатъци в движенията си, които им пречат да се самообслужват, да посещават обществени места, да общуват, да постигнат по-високо ниво на самостоятелност, чрез включване в Програма по ерготерапия, провеждана в специално оборудвана зала на Център „ Алтернатива”. Дейностите ще се провеждат от подготвен ерготерапевт, като се работи по отделна програма за всяко дете, отчитаща вида и степента на увреждането му.

Център за социална рехабилитация и интеграция „Алтернатива55„ има дългогодишен опит в подкрепа на деца с увреждания-повече 15 години работим с деца с генерализирани разстройства в развитието, предимно аутисти. Тази група деца имат редица дефицити, свързани със затруднен говор, затруднени движения, трудно общуване, трудно самообслужване и др. Някои от децата се предвижват трудно самостоятелно/нарушена обща моторика или са ограничени и затруднени движенията и съгласуването им за отделни части на тялото/ фина моторика. Нарушената моторика силно затруднява самостоятелно обслужване на детето, общуването с други хора, развитието и включване в обществото. Това налага от ранна възраст да се прилагат подходящи методи за преодоляване изоставането във физическото и психическото развитие на детето, един от най успешните от които е занимание с подходящ спорт.

Имаме богат опит-6 годишен-в провеждане на спортни програми: плуване и конна езда, но в условията на неотзвучала пандемия тези спортове са неподходящи. Затова се насочваме към развиване на програма за спорт чрез ерготерапия, под ръководството на подготвен специалист и в специално оборудвана зала в нова сграда, в която се преместваме през август, където могат да се вземат всички предпазни мерки за провеждане на безопасна дейност.

Ерготерапия означава провеждане на група спортни дейности, чрез които се компенсират трайно увредени функции, като с всяко дете се работи индивидуално, след оценка какви точно са уврежданията.

Залата за ерготерапия е оборудвана и се ползват специани уреди като: Пътека за ходене, стълби за ходене: които подпомагат детето да се научи или да подобри ходенето си, като се развиват мускулите на краката. Специални люлки, чрез които детето се научава по- добре да се ориентира в пространството, както и да подсили различни мускулни групи. Детска пързалка, батут- уреди, които подпомагат развитие на движенията на различни мускулни групи и др.

Много е важно да се подчертае, че всички дейности, свързани със спорт, имат и друго изключително благотворно влияние: децата се научават да спазват правила, да си взаимодействат при груповите игри, да общуват и др.

 
310112207 637839141200999 2757705064832563857 n

Нова база на ЦСРИ

През лятото на 2022 ЦСРИ , администриран от ГС ”Алтернатива55” се премести в нова база. В сградата има оборудвана модерна зала за сензорна рехабилитация.Сензорно-интегративната терапия подпомага децата с увреждания да се концентрират чрез съответна дейност в специализирана среда – зала с различни по характер и предназначение уреди. Тя допринася за развитие на моторните и говорните умения, за подобряване на психическото и физическото състояние и по този начин съдейства за социализация и интегриране на детето.

Екипът на Центъра премина 2 обучения относно приложение на различни уреди в залата.

8161122Capture5467

Сдружение

От няколко години сдружението партнира и реализира съвместни инициативи с местния Омбудсман - г-жа Надежда Чакърова и с младите омбудсмани. Поздравления за активната гражданска позиция на младите старозагорци- избрани са новите млади омбудсмани- честито , здраве и успех!

"...Всяка година виждаме умни, будни млади хора, с желание да се включат в обществените процеси. За избрания Млад омбудсман Георги Георгиев и заместничката му Диана Щерева за 2022-2023 г., единадесетокласници от ГПЧЕ, гласува комисията, съставена с мнозинство от техни връстници - настоящите млади омбудсмани, млад кмет и председател на Младежки общински съвет, което е важно, за да умеят да работят заедно и да реализират инициативите, които ги вълнуват - да има приемственост. В платформата им беше акцентирано за популяризиране на гражданското образование, медийната грамотност, доброволчество. От всички кандидати се представиха идеи за спортни мероприятия, екологични инициативи, обединени добротворства. В годините с подкрепата на община Стара Загора, Регионалното управление на образованието, училища се реализираха множество такива и след поредния успешен избор се създава устойчивост на този модел на младежко включване.


2161122

Участие в дарителска кампания , организирана от Фондация BCause - есенния Акселератор за дарителски кампании на НПО 2022

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” над 15 години работи за развитие и социализиране на деца с генерализирани разстройства в развитието/ГРР – предимно с аутизъм. За съжаление през последните години рязко се увеличава броят на деца с този проблем- ако преди 20 години на 10 хиляди живородени едно бе с аутизъм, днес вече с тази диагноза е едно на всеки 55 живородени. Най- често децата аутисти имат проблем с говора, общуването- което затруднява тяхното обучение, комуникация, включване в обществото. Тези деца се нуждаят от разбиране и системна подкрепа на обществото, за да преодолеят дефицитите в развитието си.Сдружението ни администрира от 2011 г., след конкурси, като делегирана държавна дейност Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с ГРР. В Центъра работи екип от специалисти с много добра научна подготовка и практически опит в тази област. За съжаление финансирането, особено в днешните трудни условия, е недостатъчно, поради което чрез проекти и благотворителни кампании набираме средства за организиране на допълнителни дейности в подкрепа на децата и семействата им. Нашият опит в организиране на подобни дейности е доста добър: 5 години сме провеждали терапия с конна езда; 3- години чрез плуване; ежегодно- чрез арттерапия.


С настоящата кампания се стремим да съберем необходимите средства за спортна програма, включваща съвместни дейности заедно с младежи и студенти от града, както и чрез ерготерапия- съвременен метод, чрез който по индивидуална програма се подпомага преодоляване конкретни дефицити на децата. Ще бъдат подпомогнати най-малко 20 деца с ГРР, посещаващи Център „Алтернатива55”- Стара Загора; партньори в дейностите ще бъдат Тракийски Университет и Детски Омбудсман. Търсената сума е 8000 лв, с които ще се закупят необходими материали и съоръжени и хонорар на експерт със специална подготовка.


Благодарим на всички, които ще подкрепят нашата кауза- ние ще споделим в социалните мрежи и нашата електронна страница подкрепата ви с благодарност!


161122

Подкатегории