„Инър Уийл клуб -Стара Загора-Берое” подпомогнаха здравното състояние на 10 деца от Център „Алтернатива”

 

                   201271602 334262038359587 7896049612442088830 n    201314788 542989976741434 9030973507808471229 n  201814499 322810139432245 3708880663567876807 n

 

С един много полезен проект дамите от „Инър Уийл клуб - Стара Загора-Берое” подпомогнаха здравното състояние на 10 деца от Център „Алтернатива”. По проекта на всички деца бяха направени безплатни дентални прегледи; проведени индивидуални консултации с родители за денталния статус на децата им, предоставени насоки за по нататъшното им лечение. На мила среща на деца и родители с екипа на проекта: д-р Диана Бушкалова, ръководител; д-р Милица Арсовска и Вера Тодорова /психолог, дамите връчиха на децата много полезни подаръци-комплекти, които включват и звукочестотни четки, модел Philips Sonicare. На родителите бяха раздадени брошури с инфомация за проекта и полезни съвети как да запазят зъбките на децата си здрави, а усмивката им красива. Управителят на ЦСРИ „Алтернатива” Радка Дончева с благодарност връчи на „Инър Уийл клуб Стара Загора-Берое” комплекти с календари с творби от децата на Центъра и книга, описваща дългия ни опит за предоставяне на услуга за деца с ГРР и развиване на подкрепяща среда.

"Когато зад всяко добро същество , застане и още едно..."

           193420147 2501382400006933 4948280921754507824 n  194619821 386091709401981 2776843844673769053 n  193470138 2501382553340251 474302353613185262 n  

 

Днес за пореден път деца от младежки организации в града направиха празника на нашите деца незабравим. Огромно БЛАГОДАРЯ на младите омбудсмани на Стара Загора Алекс Александров и Мартин Колев, както и на техния ръководител Надежда Чакърова - общински омбудсман в нашия град.

Не красотата, а добротата ще спаси света!

 

127531803 3741874279180193 6543148074941096637 n       127617668 3741874492513505 1814644281363066981 n

Ръководството и екипа на ЦСРИ „Алтернатива” изказва своята благодарност към младото семейство Иванови, които в деня на своята сватба организираха благотворителна кауза, с която събраха средства за закупуването на обучителни материали и занимателни игри за работа с деца на стойност 1000 лв. Мило семейство, бъдете здрави и Благословени!!!

Нов проект на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”

106101362 582193185834754 4763154124901203360 n1

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” е една от 14 НПО,   която е класирана в конкурс на АХУ-МТСП за подкрепа на хора с увреждания. Проектът е на тема Партньорство ЗА развитие на деца с увреждания”; за период от 6 месеца; на стойност 12,5 хиляди .

Конкретна цел на проекта е да съдейства за преодоляване на дефицити в развитието и разширяване възможностите за социализация и интегриране на деца с ментални увреждания (преобладаващо с генерализирани разстройства в развитието), с прилагане на една иновативна специализирана методика „Програма за комуникация и контрол с поглед-АСИСТ”. Екипът на ЦСРИ „Алтернатива” бе един от първите в страната, който още през 2018г. закупи необходимите технически средства и компютърни програми по система „АСИСТ”, включваща: PCEye Miniустройство за проследяване на погледа и комплект софтуерни програми за работа. Екипът на Центъра бе обучен за работа със системата, като премина теоретично обучение от екип на доц. Морис Гринберг от НБУ; приложи пилотна програма за работа с 8 деца през 2018г. за използване на иновативната методика. Всички дейности се реализираха благодарение на дарение от ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ. МАРИЦА ИЗТОК 3 AD и съфинансиране от община Стара Загора.

Новият ни проект, финансиран от АХУ ще даде възможност методиката „Комуникация с поглед по система АСИСТ” да се приложи към нови 16 деца с увреждания. Работи се индивидуално дете и родител – специалист. Ще работи мултидисциплинарен екип от логопед, психолог и социален работник, по разработени индивидуални програми, насочени към: начална диагностика, развитие на когнитивните умения, социалните умения и речта на включените в проекта деца.

Включването на децата в програмата на проекта стана след провеждане на съвместна оценка от експертния екип на състоянието и потребностите на детето, с обсъждане и с родителите. Сесиите са индивидуални и при строго спазване на изискванията при работа в условия на пандемия.

Очакваните резултати са чрез иновативната технология в съвместно обучение на дете и родител - у децата да се постигне комплексно положително развитие в когнитивната сфера, подобряване на устойчивостта и концентрацията на вниманието, развитие на краткосрочната и дългосрочната памет, стимулиране на мисленето, придобиване на нови знания и умения, подобряване на възможностите за комуникация - всичко това съдействащо за тяхното развитие и реализиране. Децата, които посещават училище, ще бъдат подпомогнати в адаптиране в учебната среда, в развиване на необходими учебни умения. От друга страна родителите ще оценят по- добре възможностите и проблемните области в развитието на детето си, ще се запознаят с една нова методика и с възможностите те самите да ползват нейни елементи в бъдеще в домашни условия, което ще съдейства и за по-устойчиви резултати в развитието на детето.

Регионална среща на бизнес, институции, НПО - в подкрепа реализацията на хора с увреждания

                                StZag2   79016178 2556944444539449 9071859386086850560 o

На 28 ноември в Стара Загора се проведе среща, организирана от Националния алианс за социална отговорност/НАСО – българският представител на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания / EASPD.

Участие в срещата, като представител на нашата организация, бе Радка Дончева, Управител на „ЦСРИ”Алтернатива”. Тя сподели опит от работата на Центъра по разкриване на проблемите и предоставяне на възможности за обучение и за намиране на подходяща работа на младите хора с увреждания.

Председателят на НАСО Георги Георгиев представи проекта „Партньорство за по-добър живот“, насочен към активно сътрудничество между всички заинтересовани страни с цел социалната интеграция на хора с увреждания чрез трудова заетост. Г-н Георгиев обърна внимание на настоящата ситуация по отношение на заетостта на хората с увреждания в България и подчерта необходимостта да се надградят и разширят възможностите за подкрепа, в т. ч. и чрез сътрудничество между работодатели, социални услуги, държавни и местни власти, които да обединят своите ресурси с цел постигане на желаните резултати и подобряване качеството на живот на хората с увреждания. По проекта ще бъде създаден и Център за подкрепена заетост, който ще послужи за функционална връзка между хората с увреждания, работодателите и социалните услуги от изградените партньорски мрежи. Центърът ще реализира дейността си с национален обхват чрез структурите на Национален алианс за социална отговорност в цялата страна. Той ще надгради опита и практиката на социалните услуги с иновативни инструменти, чрез използване на световния и европейски опит за развитие на най-актуалния модел - подкрепена заетост. Дейността на Центъра ще обхване общо 120 лица с увреждания над 18г., от които 100 ще бъдат включени в услуги за личностна реализация чрез заетост, а 20 ще бъдат насочени към работодатели с цел започване на работа. В Центъра ще бъдат включени и 15 деца с увреждания, чиито родители искат да започнат работа, но поради липсата на чужда помощ и подкрепа нямат такава възможност. 10 от децата ще бъдат насочени към услуги, предоставени от изградената по проекта мрежа на социални услуги.

На заседание на Общински съвет, председателят на НАСО Георги Георгиев, връчи присъдената на Община Стара Загора юбилейна награда на НАСО „10 години партньорство за социална отговорност“.

Подкатегории