Областна администрация в подкрепа на децата от ЦСРИ "Алтернатива"

29341316 2151206708229887 1233626935 n2

На 19 март 2018г., в рамките на едномесечната кампания на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, посветена на световния ден за информираност по проблемите на аутизма - 2 април - родители, специалисти и деца от ЦСРИ ”Алтернатива” се срещнаха с управителя на Областна администрация Стара Загора - г-жа Гергана Микова.

Радка Дончева, управител на Центъра и присъстващите на срещата родители споделиха някои основни проблеми, свързани с грижата за децата с аутизъм, както и необходимостта от разширяване на базата и увеличаване на капацитета. Поради голямото търсене на услугата – 2 пъти повече от капацитета на ЦСРИ – базата се оказва изключително ограничена.

Ръководството на областна администрация се ангажира да съдейства за решаването на проблема с базата и разширяването на ЦСРИ „Алтернатива”.

Участие в интерактивен семинар на тема „Ритъм терапия”

                                     3        28783290 2017163785275892 3207930910938624130 n

На 05.03.2018г. представители от екипа на ЦСРИ „Алтернатива” /Станислав Станчев – специален педагог и Деляна Вълчанова – психолог/, взеха участие в практически интерактивен семинар, организиран от Депертамента за информация и повишаване квалификацията на учителите - гр. Стара Загора, на тема „Ритъм терапия – приложни апекти”. Лектор на семинара -  Д-р Джон Спери, който представи обстойно следните теми:

-   Основата на барабането. Барабаненето в група – адапритане в различни възростови групи, био-психологични ползи, насърчаване към социален интерес;

-         Музиката за терапевтична промяна при отделните хора, групи, общности;

-         Кръгът с барабани – синхронност, сътрудничество, емпатия.

Стартира едномесечна кампания

 

              DSC00242       1       DSC00250

 

Стартира едномесечна кампания /6 март - 6 април 2018г./ на

Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, посветена на 2 април

- Световен ден за информираност за аутизма

През 2007 година Генералната Асамблея на ООН приема резолюция 62/139, която обявява 2-ри Aприл за Световен ден за информираност за аутизма. Общият брой на хората от аутистичния спектър формира около 2% от населението, което го прави най - бързо нарастващото в международен мащаб сериозно нарушение в психическото развитие. В последните десетилетия силно нараства броят на децата с аутистичен синдром.

Предизвикателствата пред общественото здраве, касаещи аутизма се отнасят предимно до ранното му диагностициране и интервенции, стигмата. Пречките за постигане на напредък включват недостатъчната информираност, липсата на изследвания и недостига на качествени услуги.Глобалната инициатива на общественото здраве за аутизма (ГИОЗА) предлага следното решение:

-   повишаване на информираността,

-   увеличаване броя на проучванията,

-   обучение на специалистите – не само пряко работещи с деца аутисти в различни центрове, но и в детските заведения, училищата

-   разширяване на предоставяните услуги и подобряване на тяхното качество.

Кампанията на Гражданско сдружение „Алтернатива 55” и тази година е насочена към повишаване информираността на обществеността и развиване на подкрепяща среда към децата с аутизъм и родителите им и включва:

-   Конкурс за рисунки на тема „Бъди ми приятел” с творби на деца от детски и учебни заведения от Стара Загора и други градове на страната. Конкурс за есе или снимка на родители / приятели на Центъра, на тема „ Израстваме заедно „

-   Инициативи пред студенти от Тракийски университет : лекция и ден на откритите врати.

-   Среща на родители и деца от Център „Алтернатива” с ръководството на Областна администрация и Община Стара Загора

-   Ден на откритите врати за специалисти

-   Изложба и връчване наградите на творби на участници, като първенците са определени от онлайн гласуване и от професионално жури.

Инфорцмационната кампания се организира с подкрепата на Областния администратор, Община Стара Загора, Областен информационен център, ТЕЦ-Контур Глобал – Марица Изток 3, Обществен дарителски фонд, Център за подкрепа на личностното развитие, Телевизия Стара Загора, Регионална библиотека „З.Княжески”.

"Актуални въпроси в развитието на социалните услуги"

                                                               Image 4 c5a1b6f3 68e6 427c b7e2 9bbe1754fecb

На 1 февруари в гр. София се проведе работна среща на тема "Актуални въпроси в развитието на социалните услуги". Организатор на срещата беше Национален алианс за социална отговорност / НАСО/. 

В събитието взеха участие: г-жа Румяна Петкова-изпълнителен директор на Агенция по социално подпомагане; г-н Георги Георгиев- председател на НАСО; г-жа Христина Пантева - гл. експерт в отдел "Социални услуги за пълнолетни лица", гл. Дирекция Социално подпомагане", експерти на НАСО, координатори, консултанти и УС на Алианса.

По покана на НАСО в срещата участваха и представители на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, което е областен координатор за НАСО. Участниците ни бяха инж.Ганка Господинова, член на УС и Стефани Петрова - от екипа на ЦСРИ, администриран от сдружението. Те поставиха някои нерешени проблеми в предоставянето на социални услуги в общността, делегирана държавна дейност.

НОВИ програми в Център „Алтернатива „

                               DSC005241        DSC00512

С подкрепата на „КонтурГлобал Марица Изток 3” чрез дарителската платформа на „b-Cause” , екипът на центъра започна работа по 3 нови програми:

- Трудотерапия за деца, съвместно с родителите;

- Арттерапия, провеждана от екипа под ръководството на Дора Пенкова – арттерапевт с голям опит.

- Група за самопомощ на родителите, под ръководството на фамилен консултант и психолог.

Дейностите са насочени на само към развитие на нови умения у децата, но и към подкрепа на тяхното социално включване.

Подкатегории