Стартира работата по нов проект „Мобилна социална услуга за деца с ГРР”

                                                          DSC00450

В малките селища на региона няма, или са крайно ограничени, социалните услуги за деца, особено за деца с генерализирани разстройства в развитието , за работа с които е специализиран Център „Алтернатива „.

Благодарение на подкрепата на фирма „е-Commeraекипът ни има възможност да продължи добрата практика от успешно реализиран проект за подкрепа на деца с ментални проблеми и родителите им, финансиран от Конфедерация Швейцария.

В новия проект, след провеждане на информационни кампании за представяне целите и възможностите на новата програма, започна предоставянето на специализирани услуги за деца, насочени към нас. Проведени са първите оценки на възможностите и потребностите на 4 деца и родителския капацитет за грижа към деца с увреждания и въз основа на това- провеждането на индивидуални сесии с децата и консултиране на родителите им.

Посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания гр.Плевен

      IMG 20171024 093144  IMG 20171024 092053  IMG 20171024 093020

На 24.10.2017г. екип на ЦСРИ „Алтернатива” посети Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания гр.Плевен. Запознахме се с организацията на работата, прилагането на стандартите, планиране и организация на текущите дейности с деца с увреждания.

Дейностите на ЦСРИ –Плевен, администриран от Общината, се реализират на място в ЦСРИ или при домашни посещения на специалистите в семейна среда и ЦНСТ. Центърът разполага с оборудвани кабинети за индивидуална и групова работа, зала за кинезетерапия и сензомоторна гимнастика, Монтесори кабинет.

Срещата бе изключително ползотворна и за двата екипа, които и за в бъдеще ще си сътрудничат в своята работа.

Посещение на Център за специална-образователна подкрепа „П.Р. Славейков” гр.Плевен

                   IMG 20171023 114758      IMG 20171023 114159

На 23.10.2017 г. екип на ЦСРИ „Алтернатива” посети Център за специална и образователна подкрепа „Петко Рачев Славейков” гр.Плевен. Посещението имаше за цел обмяна на опит с екипа на Центъра относно организацията на работа, база, материали, използването на интерактивни методи за работа с деца със специални образователни потребности и внедряване на иновитивни техники за работа. Центърът разполага с кабинет за формиране на умения за практичен живот в Монтесори среда; Зала за сензорна стимулация и сензорна градина; Зала за кинезетерапия и сензомоторна гимнастика; Библиотека на играчките; Кабинети по професионално обучение за предобиване на професионална квалификация по професия.

Център „П.Р.Славейков” гр.Плевен е една от организациите, които много успешно прилагат най-новата система за работа чрез комуникация с поглед „АСИСТ„. Екипът ни, който работи по прилагането на системата и в ЦСРИ-Стара Загора, обсъди възможностите за приложението на различните подпрограми при работа с деца с аутизъм.

Топлото посрещане на домакините от Център за специална образователна подкрепа „Петко Рачев Славейков” гр.Плевен ни даде възможност за обмяна на опит от практиката и информация за различните методи на работа с деца със специфични потребности, споделиха се идеи за справяне с определени трудности в работата.

Участие в представяне на социален проект на Община Стара Загора

9d180d0e1490da22bf604695d595115b

Днес,16.10.2016 г. бе проведена пресконференция в Община Стара Загора във връзка с предоставяне на социални услуги на хора с увреждания, включително и деца. На пресконференцията присъства Анастасия Василева, председател на Сдружението.

Община Стара Загора изпълнява проект „Заедно за независим живот“ по Оперативна програма програма „Развитие на човешките ресурси“. Социални асистенти за осигуряване на грижа и подкрепа в домашна среда на деца и възрастни набира Община Стара Загора, каза на пресконференция днес д-р Антония Тодорова, началник на общинския отдел „Здравеопазване и социални дейности. От миналата седмица се събират документи отново както на кандидати за потребители на услугата, така и за желаещи да се включат на работа по проекта.

„Проектът започна на 1 октомври 2016 г., ще продължи до 30.06.2018г. и е на стойност 874 937.41 лв. Той е насочен към лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. деца, които отговарят на следните изисквания:
- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ и без чужда помощ;
- деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване.

Работна среща за обмяна и опит на добри практики

                  3 2       1

        

   На 04.10.2017г. ЦСРИ "Алтернатива" бе домакин на работна среща с представители на Дневен център за деца с увреждания - гр.Свищов. На срещата бяха обсъдени и представени добри практики относно прилагане на система за комуникация с поглед при деца с физически и ментални проблеми. Софтуерната система Комуникатор 5 допринася за по-добра комуникация и стимулира развитието при лица със специални нужди. Срещата бе ползотворна и за двата екипа, които и за в бъдеще ще си сътрудничат в своята работа.

Подкатегории