platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

10 ГОДИНИ ЦЕНТЪР „АЛТЕРНАТИВА „

 PIC 0478

На 28 юни 2016 г. Гражданско сдружение „Алтернатива 55”отбеляза тържествено три свои годишнини: 17 години от учредяване на сдружението, 10 години от създаването на Център „Алтернатива „ и 5 години предоставяне на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с генерализирани разстройства в развитието и подкрепа на родителите” им като делегирана държавна дейност. На срещата бе споделен опита, постиженията и проблемите от дейността от реализираните от организацията над 60 проекта в социалната сфера, за защита на човешки права и за развитие на гражданското общество.

Основна програма на сдружението в последните 10 години е програмата за развитие, социализация и интегриране на деца с увреждания, предимно с генерализирани разстройства в развитието. Мултидисциплинарният екип на Център „Алтернатива „ работи ежегодно с над 30 деца и пред годините е подкрепил над 400 деца и техните родители. Заедно с индивидуалната и групова работа с децата, която екип от психолог, логопед, специални педагози, социален работник и педагог провежда почасово по програмата на ЦСРИ, чрез допълнително разработване на проекти и с подкрепата на нашите дарители, сдружението осигурява и алтернативни социални услуги чрез включване на децата в спортни занятия по плуване и терапевтична езда и чрез арттерапия. От тази година започна и целенасочена работа по професионалното ориентиране и подготовка на децата, посещаващи Центъра, чрез реализиране на компютърен курс, благодарение на Фондация „От любов към България”.

По програмата „Социален асистент„, администрирана в подължение на 3 години от сдружението, в Стара Загора са подкрепени над 100 самотно живеещи и с тежки увреждания възрастни хора.

В партньорство с няколко български НПО и две организации от съседни държави, бе проведена дългогодишна програма за защита на човешки права. С проведените консултации, тематични радио и телевизионни предавания, социологически проучвания, проведени много голям брой обучения на учащи се, специалисти, журналисти, полицаи, издадени брошури, проведени тематични театрални постановки - програмите дадоха своя принос за превенция на насилието и склоняване към трафик на хора; за по- добро познаване на съдебната система в България и Европа; за по-добро познаване и защита на човешките права.

От 2005 година ежегодно сдружението партнира на Асоциация „ Прозрачност без граници„ при провеждане на мониторинг на изборния процес и на реализирането на открито управление с участието и на гражданското общество.

„Алтернатива 55” е една от активните организации, допринесли за създаването в Стара Загора на „Обществен съвет за социални дейности и закрила на детето”, на Фондация „ Обществен дарителски фонд-Стара Загора„, и на най-новата структура Обществен форум за партньорство между местната власт и гражданския сектор.

От 2012 г. сдружението е представител на Национален алианс за социална отговорност за Старозагорска област и се стреми да съдейства за по- успешно развитие на социалните услуги за хората с увреждания, чрез предоставяне на препоръки при разработване на редица нормативни документи, провеждане на специализирани обучения, обмяна на добри български и европейски практики.

Благодарим на всички, подкрепили през годините каузите, за които работим !!!!

Национален форум/изложение „Социални услуги, заетост и развитие“

                                        13344497 1137753036285819 2980711379895127162 n 1       13428647 1137751919619264 1790633066849664701 n

На 8, 9 и 10 юни 2016 г. в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци” се проведе национален форум/изложение на тема „Социални услуги, заетост и развитие“, организиран от Национален алианс за социална отговорност, в партньорство с МТСП, EASPD, Национално сдружение на общините в Р България и Община Варна. По покана на организаторите във форума взе участие Радка Дончева, социален работник в ЦСРИ „Алтернатива„ и член на УС на ГС„Алтернатива 55”.

По време на форума се състоя и официалната церемония по връчване на годишните награди на НАСО- за принос в социалното развитие на България. ГС „Алтернатива 55” и ЦСРИ ”Алтернатива” бяха отличени с Награда в категория „Социални услуги“ за „Активно партньорство и качество на социалните услуги”. Наградата, бе връчена от г-жа Любомира Комитска, директор на дирекция „Социални дейности“ на Община Варна.

На 9 юни програмата стартира със съвместна Приемна на АСП и НАСО и откриване на изложение на социалните услуги, в което се включиха 22 отделни социални услуги. В изложението те имаха възможност да покажат продукти, произведени от потребителите на социалните услуги.

На 10 юни бе проведена приемна на МТСП и НАСО.Всички пресъстващи на форума имаха възможност да задават въпроси на заместник-министър Иванов. Бяха направени и конкретни предложения за разрешаване на някои от поставените казуси от практиката.

В общата сесия на Форума новият заместник-изпълнителен директор на Агенция по заетостта – г-жа Татяна Пашинова, представи работата на АЗ като изпълнителна агенция, отговорна за реализиране на политиките за пазара на труда. Водеща презентация в този панел беше представена от г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD. В Първата част от третия ден на форума беше посветен на възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за подкрепа за развитие на заетост, социални услуги и социално включване. Интерес в залата предизвикаха предстоящите процедури, планирани да стартират до края на 2016 г., сред които "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи", "Активно включване", "Развитие на социалното предприемачество", "Експертиза на работоспособността" и др. На 10 юни форума завърши с темата, посветена на Европейския семестър като механизъм за национални и европейски политики. Г-н Зелдерло очерта общата рамка на Семестъра и работата на EASPD на европейско ниво чрез механизми за оказване на влияние на експертно и политическо ниво, а г-жа Стефана Цанкова, специалист „Проекти“ на EASPD представи досегашната работа по Семестъра и визията за работа през настоящата година. 

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ / ИЗЛОЖЕНИЕ – ВАРНА 2016

13418765 1136310883096701 2950546103977043809 n

Днес във Варна бе открит Национален форум/изложение „ Социални услуги, заетост и развитие„.

Форумът е организиран от НАСО, в партньорство с МТСП, Национално сдружение на общините в България, Община Варна и EASPD/ Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания/.

Програма на ФОРУМА :

  • 8 юни - открита приемна на АСП и НАСО
  • 9 юни - открита приемна на МТСП и НАСО
  • 10 юни - Общо събрание на НАСО; Среща на представителствата на НАСО

Представител на ГС”Алтернатива 55”, която е областен представител на НАСО за Старозагорска област, ще участва във Форума.

Участие в семинар за алтернативни форми за грежа за деца

13226855 1153203934711222 5415541045865424030 n  13237661 1153203964711219 6861683822017435653 n

По програма на Областния координационен механизъм по деинституционализация на Областна администрация - Стара Загора.

Представител на ГС „Алтернатива 55” участва в обучение на тема "Семейни и базирани в общността алтернативни форми на грижа за децата и услуги за подкрепа", организирано от Британската неправителствена организация "Надежда и домове за децата"- клон България.

Център „Алтернатива” организира прекрасен празник за децата

                                 PIC 0450     PIC 0435

С много и разнообразни дейности бе отпразнуван в Център „Алтернатива„ деня на детето 1 юни :

-   С приятели от „Пътуващите книги„ бе първата ни среща. Децата с удоволствие разгледаха илюстрации от популярни детски приказки, като разпознаваха героите и приказките; сглобиха целите приказки по пъзел от картинки; четоха и разказваха.

-   В Регионален исторически музей децата от Центъра имаха възможност да се запознаят с интересни експонати и да влязат в ролята на млади археолози.

-   В детски отдел - библиотека „Родина „ - деца и родители участваха в Арт-ателие, в което чрез техниката декупаж изготвиха красиви разделители за книги; четоха заедно любими приказки; подредиха пъзели с думи.

-   В Бизнес център ЛИНК, благодарение на Фондация " От любов към България" и Академия „Равен старт", започна курс по обучение за работа с компютър. Това не само разширява възможностите за обучение и развитие на децата- то може да бъде предпоставка и за бъдещо професионално реализиране като IT специалисти .

-   Представители на Центъра бяха и на тържеството, при което бе открита барокамерата към новоизграден Медицински център. Наши деца отдавна посещават процедурата, макар и пътувайки до други градове, защото има много добър ефект в много от случаите. Уместно е да се променят правилата- да има здравна пътека- или семействата да се подпомогнат за провеждане на поредица от сесии.