«Приложение на иновативна технология при работа с деца с генерализирани разстройства в развитието »

 

                                                            DSC00422

На 27 и 28 септември 2017 бяха проведени две обучения за екипа и за родители на деца, посещаващи ЦСРИ «Алтернатива« за възможностите и приложението на различни технически системи, повишаващи ефективността при работата с деца с увреждания.

Дейността е част от проекта «Приложение на иновативна технология при работа с деца с генерализирани разстройства в развитието», финансиран от КонтурГлобал ТЕЦ-3 и съфинансиран от Община Стара Загора.

Лектори в обучението са доц.д-р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова, психолог-от Фондация АСИСТ – помагащи технологии, преподаватели в Нов български университет.

Представителството на НАСО в Стара Загора и Фондация Асист въвеждат помагащите технологии в ЦСРИ

  ГС„Алтернатива 55“- представителство на НАСО за Стара Загора - и Фондация „Асист-Помагащи технологии“, член на НАСО, работят заедно по въвеждането на технологиите за контрол с поглед в работата на услугите, управлявани от Сдружението.

Партньорството на ГС „Алтернатива 55“ и Фондация „Асист-Помагащи технологии“ започва по време на информационните срещи „Здравей – това съм аз“, организирани с помощта на НАСО и представителсвата на Националния алианс в различни областни градове през есента на 2016 г. Сдружението беше организатор, като представител на НАСО, на информационната среща в Стара Загора, която премина при голям интерес . Фондация „Асист-Помагащи технологии“ е и носител на една от годишните награди на НАСО за тази година – за утвърждаване на иновациите в социалните услуги.

Гражданско сдружение «Алтернатива 55» се стреми да въвежда иновативни технологии в подкрепа развитието на децата с генерализирани разстройства в развитието. По проект, финансиран от КонтурГлобал Марица Изток 3, е закупено устройството и софтуер за контрол с поглед. Община Стара Загора подпомогна необходимите обучения за специалисти и родители за работа с технологията и разработване на методичен наръчник от натрупания опит с устройството, съдействащ за устойчивото прилагане и в бъдеще , като съфинансира проекта с решение на Общински съвет.


На 31 август и 1 септември 2017 г. в Стара Загора, с участието на експертите от Фондация Асист, бе проведено първото обучение с участници от екипа на Центъра и родители. Бяха проведени с много окуражаващ резултат и първи сесии с две от децата, посещаващи Центъра. Така организацията ни е една от първите НПО, която проявява интерес към технологията за контрол с поглед и се обръща към Асист за обучение и въвеждане в практиката на нашите социални услуги. Програмата ще бъде тествана за първична диагностика; измерване на напредъка в работата с децата; развитие на речеви и комуникационни умения; развитие на способности за обучение. 

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

                                suzi burgas site 1

       На 21 и 22 август 2017 г. в Бургас бе проведен работен семинар на МТСП на тема „Корпоративната социална отговорност - за по-добро качество на живот“. Срещата води заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова. Дискутирана беше ролята на държавата за насърчаване на социално отговорни практики в обществото. Представиха се добри практики в тази сфера и се обсъди визията на Министерството на труда и социалната политика по предстоящата нова стратегия в областта. Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев изнесе презентация за работата на Националния алианс в областта на корпоративната социална отговорност. Подчерта ангажимента на организацията към развитието на КСО в посока на заетост за хора с увреждания и други хора в неравностойно положение на отворения пазар на труда; развитието на партньорство с държавата и общините в тази посока, сътрудничеството с компании и други бизнес организации, които да се ангажират по темата. В семинара участие Анастасия Василева , председател на УС на ГС „Алтернатива 55”, областен координатор на Национален алианс за социална отговорност за Старозагорска област .

 

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” взе участие в XIV национален форум на доставчиците на социални услуги.

 

 

                 IMG 9545   027A1850

Между 6-9 юни в к-с „Златни пясъци, Варна бе проведен н XIV национален форум/изложение „Социални услуги, заетост, развитие“, в който взеха участие над 150 доставчици, ръководители, специалисти в областта на социалните услуги от цялата страна, членове и партньори на НАСО.

Форумът се организира от Национален алианс за социална отговорност, съвместно с Националното сдружение на общините и с подкрепата на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, Министерството на труда и социалната политика и Община Варна. Събитието е четиринадесетият форум, организиран за доставчици на социални услуги и третият форум за екипи и специалисти от сектора. За трети път се провежда и изложение на изделия, изработени от потребители на социални услуги в страната.

18 участника от различни европейски държави се включиха в четирите дни на форума- това е и най-голямото европейско участие в историята на националните форуми на НАСО в областта на социалните услуги.

Бяха връчени колективни и индивидуални награди в няколко различни категории.

Фондация „Асист-Помагащи технологии“ , с която партираме по проект „ Подпомагащи технологии Комуникация с поглед „ получи награда за утвърждаване на иновациите в социалните услуги.

ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА 2 АПРИЛ

                17793300 1521380884541589 1293747676 n                ДГ25 Никол

2 април е обявен за Световен ден на осведоменост за аутизма от ООН през 2007 г. и цели да привлече общественото внимание към състоянието аутизъм, да алармира световната общност относно превръщането на аутизма в глобален проблем на здравната, социалната, образователната сфера; да повиши осведомеността и да насърчи ранното диагностициране и ранната интервенция, които са от основно значение за успешното развитие на децата с аутистично разстройство, като почете и уникалните способности на хора с аутизъм. За осма поредна година Гражданско сдружение „Алтернатива 55” проведе от 6 март до 6 април 2017 г. кампания за повишаване на информираността и за изграждане на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром .

В рамките на кампанията бяха проведени.

-  Лекция пред студентите от Педагогически факултет на Тракийски университет. Специалистите от екипа на Център „Алтернатива” Деяна Белчева и Тодорка Станкова запознаха бъдещите специални педагози и социални работници с основните подходи в работата по ранна интервенция, терапия и рехабилитация на деца с аутистичен синдром.

- Конкурс за рисунка на тема „Приятели”, в който участваха 127 рисунки на деца от детски заведения и училища от Стара Загора и Благоевград. Постъпилите рисунки бяха публикувани на фейсбук страницата на Център Алтернатива. Чрез гласуване онлайн и от жури, бяха определени и наградени 14 деца, участвали в конкурса. Наградите бяха връчени от патрона на конкурса, г-жа Иванка Сотирова, зам.кмет „Хуманитарни дейности „ в общината на специално организираната изложба.

2 април бе Ден на отворените врати на ЦСРИ, посетен от студенти и родители.

Подкатегории