platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

ПРОГРАМА НА ЦСРИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО

DSC01259      DSC01267

 

   ЦСРИ ”Алтернатива „ и общински Център за наука, култура и изкуство / ЦНКИ/ проведоха на 19 август 2016г. съвместна инициатива за социализация на децата, посещаващи Центъра, със средствата на художественото творчество.

Под ръководството на Юлия Славова, ръководител на школа по приложни изкуства към ЦНКИ, бе проведена групова работа по изобразително изкуство-децата рисуваха и оцветяваха по шаблон.

В срещата с директорката на ЦНКИ–Искра Иванова, бяха обсъдени възможностите за организиране на занятия по малка пластика и изобразително изкуство и на място в ЦНКИ, с участието на деца, посещаващи школите на общинския център. Общите снимки оставиха спомен за едно чудесно преживяване за децата и на екипа на ЦСРИ.

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

На 19 август 2016 г. бе проведено Училище за родители по програмата на ЦСРИ за работа с родителите, на тема „ Особености и изисквания за ефективно хранене при деца с проблеми в развитието„.

Лектор бе д-р Росица Николова от отдел „ Профилактика на болестите и промоция на здравето” към РЗИ -Стара Загора.

Родителите представиха особеностите в развитието на децата си и на тази база поставиха конкретни въпроси, свързани с необходимостта и възможностите за изследване при прилагането на диети; възможностите за лечение чрез прилагане на витамин В12, особености при храненето на деца с аутизъм и други заболявания.

На родителите бяха предоставени информационни материал във връзка с храненето.

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА ЦСРИ “АЛТЕРНАТИВА”

На 18 август 2016 г. бе проведено обучение на екипа на ЦСРИ на тема „ Особености и изисквания за ефективно хранене при деца с проблеми в развитието„, с лектор д-р Росица Николова от отдел „ Профилактика на болестите и промоция на здравето” към Регионална здравна инспекция -Стара Загора.

В презентацията бяха разгледани :

-   Същност, особености, странични ефекти на диетите при деца с аутистичен синдром;

-   Витамини и хранене; норми при приемане на витамини. Разгледан бе подробно препоръчителния и адекватен хранителен прием на водноразстворимите витамини. Какво представлява витамин Б 12 и за какво се използва.

Доброволчески ден в Център „ Алтернатива „

    DSC01237    DSC01233 123

 

На 15 юли 2016 г., в рамките на дарителска програма на Фондация „ Помощ за благотворителността в България” (ФПББ), която отскоро е с ново име-Bcauseе проведен доброволчески ден в Център „Алтернатива„, с участието на доброволци от Провидент Файненшъл България ООД-Клон Стара Загора.

Дните на доброволчеството се организират от ФПББ и  Американската търговска камара в България от 2008 година. В тези дни служители от български и международни компании дават своя принос за подпомагане работата на неправителствени и обществени организации. Освен че подкрепят желанието на своите служители да бъдат доброволци, фирмите купуват необходимите материали – бои, ръкавици, разсад и др., които домакините не могат да си позволят. Често Доброволческите дни са начало на добро партньорство - доброволците участват няколко пъти годишно, а компаниите участва и с дарения.

С участието на 16 служители от офисите на фирмата в Стара Загора, Хасково, Казанлък и София, доброволците и членове на екипа освежиха един от кабинетите на Центъра боядисване на стени и под); подготвиха за работа изградената арт-стена в двора, където децата ще рисуват през лятото; засадиха цветя; освежиха с ново боядисване различни пространства в двора на Центъра.

Много от доброволците проявиха подчертан интерес към проблемите на децата и родителите, посещаващи нашия Център и заявиха желание за различни форми на сътрудничество в бъдеще-от информационни срещи за запознаване на повече хора със състоянието „аутизъм”, до провеждане на съвместни инициативи и дейности с децата и специалистите, посещаващи Центъра.

Благодарим за помощта и подкрепата и искрено вярваме, че бе поставено началото на едно добро бъдещо сътрудничество за създаване на широка подкрепяща среда към децата с генерализирани разстройства в развитието.

10 ГОДИНИ ЦЕНТЪР „АЛТЕРНАТИВА „

 PIC 0478

На 28 юни 2016 г. Гражданско сдружение „Алтернатива 55”отбеляза тържествено три свои годишнини: 17 години от учредяване на сдружението, 10 години от създаването на Център „Алтернатива „ и 5 години предоставяне на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с генерализирани разстройства в развитието и подкрепа на родителите” им като делегирана държавна дейност. На срещата бе споделен опита, постиженията и проблемите от дейността от реализираните от организацията над 60 проекта в социалната сфера, за защита на човешки права и за развитие на гражданското общество.

Основна програма на сдружението в последните 10 години е програмата за развитие, социализация и интегриране на деца с увреждания, предимно с генерализирани разстройства в развитието. Мултидисциплинарният екип на Център „Алтернатива „ работи ежегодно с над 30 деца и пред годините е подкрепил над 400 деца и техните родители. Заедно с индивидуалната и групова работа с децата, която екип от психолог, логопед, специални педагози, социален работник и педагог провежда почасово по програмата на ЦСРИ, чрез допълнително разработване на проекти и с подкрепата на нашите дарители, сдружението осигурява и алтернативни социални услуги чрез включване на децата в спортни занятия по плуване и терапевтична езда и чрез арттерапия. От тази година започна и целенасочена работа по професионалното ориентиране и подготовка на децата, посещаващи Центъра, чрез реализиране на компютърен курс, благодарение на Фондация „От любов към България”.

По програмата „Социален асистент„, администрирана в подължение на 3 години от сдружението, в Стара Загора са подкрепени над 100 самотно живеещи и с тежки увреждания възрастни хора.

В партньорство с няколко български НПО и две организации от съседни държави, бе проведена дългогодишна програма за защита на човешки права. С проведените консултации, тематични радио и телевизионни предавания, социологически проучвания, проведени много голям брой обучения на учащи се, специалисти, журналисти, полицаи, издадени брошури, проведени тематични театрални постановки - програмите дадоха своя принос за превенция на насилието и склоняване към трафик на хора; за по- добро познаване на съдебната система в България и Европа; за по-добро познаване и защита на човешките права.

От 2005 година ежегодно сдружението партнира на Асоциация „ Прозрачност без граници„ при провеждане на мониторинг на изборния процес и на реализирането на открито управление с участието и на гражданското общество.

„Алтернатива 55” е една от активните организации, допринесли за създаването в Стара Загора на „Обществен съвет за социални дейности и закрила на детето”, на Фондация „ Обществен дарителски фонд-Стара Загора„, и на най-новата структура Обществен форум за партньорство между местната власт и гражданския сектор.

От 2012 г. сдружението е представител на Национален алианс за социална отговорност за Старозагорска област и се стреми да съдейства за по- успешно развитие на социалните услуги за хората с увреждания, чрез предоставяне на препоръки при разработване на редица нормативни документи, провеждане на специализирани обучения, обмяна на добри български и европейски практики.

Благодарим на всички, подкрепили през годините каузите, за които работим !!!!