Обсъждане на Национална програма за закрила на детето –ДАЗД-2017

                                  DSC00015 1            DSC00019 1

На 15 февруари 2017 година, в Стара Загора, по инициатива на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) и Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), бе проведена работна среща със специалисти от сферата на социалните и образователни услуги.

На срещата бе обсъдена Националната програма за закрила на детето за 2017 г. и нейната реализация, с цел заинтересованите страни в различните райони на страната да бъдат улеснени и подкрепени в нейното приложение.

Основните приоритети, цели и дейности, залегнали в Програма ДАЗД-2017 представи г-жа Радостина Димова, главен експерт „Мониторинг и контрол” – в ДАЗД -регион Южен.

В оживена дискусия бяха обсъдени следните основни проблеми:

-   Дейности, възможности за превенция на ранни бракове и раждания сред ромската общност;

- Проблеми във връзка с въведените промени в Методиката за изготвяне на социални оценки на деца и възрастни с увреждания, с които всъщност се затрудняват силно организациите, към които е адресирано изискването, да предоставят на социални услуги.

- Неадекватни мерки относно профилактика и здравеопазване на децата;

-   Възможностите за организиране на спортни инициативи за деца с увреждания и др.

   Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, като представител на НАСО за Старозагорска област, благодари на всички участници от Стара Загора и областта, както и на Община Стара Загора за съдействието при организиране на срещата.

Какво постигнахме през 2016 година

DSC01259

Гр. сдружение „Алтернатива 55” администрира от 10 години Център за социална рехабилитация и интеграция на деца -ЦСРИ (социална услуга в общността), разкрита през 2007 г. с проект на сдружението по ЕС / МТСП, която от 2011 г. е делегирана държавна дейност. Капацитетът на ЦСРИ е 20 деца, но се работи средно с 35 деца, както и с родителите им. ЦСРИ бе отличен на национален форум на доставчиците на социални услуги с Награда в категорията «Активна партньорство и качество на социалните услуги «.

Мултидисциплинарният екип на ЦСРИ „Алтернатива„ организира и реализира дейността си чрез следните основни програми: Програма за ранна интервенция на деца; Програма за социална рехабилитация, терапия и интеграция на деца със СОП; Програма за работа с родителите на деца със СОП; Програма за развиване на подкрепяща среда към деца със СОП; Програма за оценка, планиране и контрол на дейностите по предоставяне на социална услуга в общността; за повишаване квалификацията на екипа.

По Програмата за социализация през 2016 година са проведени разнообразни изнесени групови дейности, свързани със спортни инициативи на открито; посещения на инициативи в РИМ, Библиотека „Родина”, РБ „З.Княжевски”; съвместни дейности с други НПО и с ЦНИК. По покана на сдружение „От любов към България„ бе организиран по техен проект 5 месечен курс /юни- октомври/ по компютри и кратковременен курс по английски език, в който участваха 6 деца. Осигурено бе участието на децата в алтернативни социални услуги (чрез спорт, арттерапия) по разработени проекти. По проекта „Хипотерапия за деца с увреждания«, финансиран от КонтърГлобул ТЕЦ3 чрез ФРГИ и по програма на ФОДФ, в продължение на 6 месеца участваха редовно 25 деца, посещаващи Центъра. Програмата оказа много добро въздействие за развитие на различни качеста у децата – спазване на правила, по-добро общуване, физическо укрепване и др.

Екипът проведе целогодишно различни дейности, насочени към подкрепа на родителите. По проекти, финансирани от ФПББ и Община Стара Загора, бе проведено Училище за родители по темите: „Адаптиране на децата при постъпване в детско или учебно заведение”, „Деца с ГРР- ролята на физикалната и рехабилитационна медицина в подобряване общото състояние на дете с аутизъм; „Основни подходи при въвеждане на правила за работа и поведение при деца с ГРР; взаимодействие между специалистите и родителите в този процес”; „Проблеми при сексуалното възпитание на деца с ГРР, взаимодействие между специалистите и родителите”; Лекция „Психични и психиатрични проблеми в здравеопазването на децата”, с лектор доц. д-р Антон Славчев, д.м.н, зав.отделение към Клиника по детско юношеска психиатрия- Александровска болница. Семинар:«Особеностите при храненето на деца с ГРР и други проблеми в развитието. Влияние на приема на витамини, в частност витамин В12 като фактор за лечение„,д-р Р.Николова, лектор от отдел „Промоция на здравето” – РЗИ и двудневно обучение „Технически средства за подпомагане на комуникацията ЧРЕЗ поглед”, организиран от фондация АСИСТ и практичско демонстиране на приложенията им. Бе проведена и програма за Група за самопомощ-5 сбирки с водещи на групата Александра Димитрова, фамилен психотерапевт и консултант и Деяна Нончева- психолог и говорен терапевт в ЦСРИ. Сбирките се провеждаха средно веднъж в месеца.

Сдружението и екипът на ЦСРИ системно провежда дейности, насочени към промяна на обществените нагласи към децата със СОП и техните семейства, с оглед успешното им социално включване и развиване на подкрепяща ги среда. По програмата са организирани ежегодно, от 2007 г., поредица от събития, посветени на Международен ден за информираност за аутизма. ЦСРИ организира и събития с благотворителна цел и за популяризиране на възможностите на децата- проведени са 4 изложби с изготвени в Центъра художествени предмети и рисунки. Проведен бе конкурс за детска рисунка „ Заедно„ сред детските градини от Стара Загора, в който участваха над 80 рисунки, както и рисунки на деца от Центъра. Рисунките бяха популяризирани чрез представяне и гласуване по ФБ и организиране на изложба в Община Стара Загора с награждаване на първенците.

Сдружението работи и за привличане на доброволци. През 2016 година са проведени 2 доброволчески инициативи по програмата на ФПББ. Инициативата на 15 и 16 юли 2016 бе с участието на доброволци от Провидент Файненшъл България ООД”-Клон Стара Загора и родители на деца от ЦСРИ, които проведоха малки ремонтни работи на сградата и двора на Центъра. На 17 септември група доброволци от ТЕЦ КонтурГлобъл- Марица изток 3/ContourGlobal Maritsa East 3 изработиха подаръци за децата от Центъра във връзка с новата учебна година.

Сдружението отделя много голямо внимание на работата за повишаване квалификацията на екипа и постигане високо качество на предоставяните услуги. Четири специалисти от ЦСРИ завършиха пълния курс за работа по Монтесори метод и са сертифицирани за прилагане на метода в пряката работа с деца. Членове от екипа на Центъра участваха в 10 различни по тематика национални и международни конференции и семинари, организирани от външни организации. Специално внимание се отделя за това, екипът да осмисля и споделя опит, като сам организира и провежда обучителни инициативи.

Сдружението проведе, в партньорство с НАСО, регионална практическа конференция с над 40 участници от 12 селища на Старозагорска, Сливенка, Бургаска и Варненска област, на която представи няколко свои добри практики в работата с деца с ГРР. След участие в голям международен конкурс, презентация на сдружението за работата ни по ранна интервенция при деца с ментални проблеми в малките селища бе представена на международна конференция, с над 200 участници, в Молдова. И тази година Центърът проведе теоретична и практическа програма в преддипломния им стаж със студенти от Медицински факултет на Тракийски университет; организирано бе обучение с екипа на ЦДГ № 8 за проблемите и подходите в работата с деца с ГРР и прилагането на Монтесори метод.

На електронната страница редовно поместваме новини и материали във връзка с дейността ни.

Приятелите от организация „ Луис Карол”- София

DSC01390                DSC01557 2

В началото на 2016 година деца от обучителна организация „Луис Карол” –София ни направиха много мил подарък.

Основната дейност на Организация „Луис Карол“ са извънкласните занимания съчетани с интензивно чуждоезиково обучение на деца от подготвителен клас до седми клас. Тяхното верую: „Ние вярваме, че децата трябва да бъдат грамотни, но трябва и да умеят успешно да представят себе си. Стараем се да предложим многопластово обучение, което да подпомогне изграждането на успешни личности. В нашата учебна програма, освен подготовката по общообразователните предмети и обучението по чужди езици, сме заложили на не толкова популярните, но изключително полезни „Часове по добродетели“.

„Езика на добродетелите говорят и разбират всички хора по света“

В часовете, заедно с децата, откриваме какво и кои са добродетелите, защо трябва да ги прилагаме. Никога не е много рано и никога не е много късно човек да започне да прилага осъзнато във всекидневието си най- високите нравствени стандарти и да се чувства щастлив.

Децата от „Луис Карол„ ни показаха на практика възпитание в добродетелство. Набраните средства от нарисувани от тях картички те дариха за децата от Център „Алтернатива„. Благодарение на тях, деца от Центъра бяха на „зелено училище” с минерален басейн през септември. А под ръководството на художничката Юлия от Център за наука, изкуство и култура, рисуваха и участваха в изработването на красиви коледни картички и украшения. На 19 и 20 декември много мила изложба с изработени благодарение помощта на организация „Луис Карол”рисунки и коледни украшения от децата на Центъра,; на родители и приятели, е открита в Регионална библиотека „Захари Княжевски„.

Благодарим на нашите приятели от „Луис Карол

Детски коледен празник на ЦСРИ „Алтернатива „

DSC01507

И тази година екипът на ЦСРИ „Алтернатива” и родителите се погрижиха нашите деца да посрещнат Коледа весели и щастливи. Детско парти с изненади, с подаръци от дядо Коледа и среща със Снежанка, 2 часа игри и смях - това бе детското тържество, което бе проведено на 18 декември в детски център.

Пожелаваме щастлива 2017 година на децата, вяра и сили на родителите и екипа – за още по-добро бъдеще!

Сбирка на „Училище за родители „

                                                   DSC01459 1

В рамките на проект „Програма за подкрепа на родители на деца с генерализирани разстройства в развитието„, съфинансиран от Община Стара Загора, бе проведена поредната сбирка на Училище за родители на тема „Основни подходи при въвеждане на правила за работа и поведение при деца с ГРР; взаимодействие между специалистите и родителите в този процес”.

Водещите Тодорка Станкова–специален педагог и Тереза Стоянова- логопед, запознаха родителите с принципите за въвеждането, приемането и спазването на определени правила от децата.

Децата с особености в развитието се затрудняват да разберат и да се подчинят на социалните правила на поведение. Например: за тях е проблем да осъзнаят и да изчакват реда си на опашка; различните забрани; как да се ориентират; кога и на кого да кажат “здравей ” или “добър ден”.

При въвеждане на правила за поведение и общуване трябва да се има в предвид, че ако границите не са поставени ясно и категорично, детето остава във постоянен конфликт. Независимо от това, дали правилата ще бъдат въведени устно или пък визуално онагледени, те са абсолютно задължителни, като основният им акцент е върху това не какво да не прави детето, а какво точно да прави.

Необходимо е също

-   Уеднаквяване на изискванията – липсата на противоречие от страна на родители,учители и специалисти;

-   Постоянство при изискването за спазване на правила ;

-   Поощряване на доброто поведение.

-   Определяне на последствията от нарушение на правилата.

-   Дневен режим/разписание .

Преди да се започне с конкретна промяна или корекция, е необходимо не-приемливото поведение да бъде анализирано. Най-важният въпрос, на който трябва да се отговори, е защо детето реагира по този начин, каква е причината за въпросното по-ведение.

Разгледани бяха в детайли :

-   начини и техники за управление на поведението, дали резултат в практиката;

-   практически съвети в помощ за подобряване на поведението;

-   родителски правила срещу разглезване на децата.

Подкатегории