КОНКУРС ЗА РИСУНКА „ПРИЯТЕЛИ „

За втора поредна година Гражданско сдружение „Алтернатива 55” организира конкурс за детска рисунка на тема „ПРИЯТЕЛИ „. Конкурсът е във връзка със световния ден за информираност за аутизма- 2 април - и е организиран като една от проявите в рамките на месец за информиране и подкрепа на децата с аутизъм /6.03- 6.04. 2017/. Поканата е отправена към децата от детските градини И ученици от началните класове на училищата / 1- 4 клас / - Стара Загора.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Рисунки : Оригиналите на рисунките трябва да са между 20х30 см. Изискването ни за размера е свързано с възможността да окомплектоваме по-късно рисунките на победителите с паспарту. Няма ограничение за техниката и материалите! На гърба на всяка картина, в долния ляв ъгъл, с големи печатни букви или на залепен лист, да бъдат написани двете имена на детето и името на ЦДГ или училище.

 

Оценяване:Постъпилите рисунки ще бъдат публикувани на електронната и фейсбук страницата на Център Алтернатива. Гласуването ще бъде онлайн . Крайното класиране ще бъде от жури и гласуване във ФБ.

 

Изложба: На 4 април с постъпилите рисунки ще бъде подредена изложба във фоайето на община Стара Загора, партньор на инициативата. Ще бъдат раздадени награди на победителите и диплом за участие на детските и учебни заведения.

Адрес: Рисунките трябва да бъдат представени до 25 март 2017 в Център„ Алтернатива „, Стара Загора, „ Димитър Наумов „ № 110

За контакти: Р. Дончева 042/ 64 71 19,  А.Василева - 0887 72 69 70

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА „АЛТЕРНАТИВА 55”

12923354 763928283743959 5059751378076413900 n

       2 април е обявен за Световен ден на осведоменост за аутизма от ООН през 2007г. Той цели да привлече общественото внимание към състоянието аутизъм, да алармира световната общност относно превръщането на аутизма в глобален проблем на здравната, социалната, образователната сфера; да повиши осведомеността и да насърчи ранното диагностициране и ранната интервенция, които са от основно значение за успешното развитие на децата с аутистично разстройство, като почете и уникалните способности на хора с аутизъм. За осма поредна година Гражданско сдружение „Алтернатива 55” организира едномесечна информационна кампания за повишаване на информираността и за изграждане на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром.

В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ :

1.Конкурс за рисунка на тема „Приятели”. За участие са поканени децата от детски и учебни заведения от Стара Загора. Постъпилите рисунки до 25 март ще бъдат публикувани на електронната и фейсбук страницата на Център Алтернатива; гласуването ще бъде онлайн и от жури, ще бъдат връчени индивидуални награди и грамоти на участващите детски и учебни заведения.

2. Лекция пред студенти от ПФ на ТУ.

3. Информационен ден за родителите.

4. Ден на отворените врати на ЦСРИ "Алтернатива" - НА 2 АПРИЛ: членове на екипа и представители на родителите ще отговарят на въпроси относно предоставяните услуги от ЦСРИ.

5. Изложба с участвалите в конкурса рисунки -  НА 4 АПРИЛ: награждаване на участниците в конкурса - фоайе на Община Стара Загора.

 

                                                      

                    

                                                                                                                      

Обсъждане на Национална програма за закрила на детето –ДАЗД-2017

                                  DSC00015 1            DSC00019 1

На 15 февруари 2017 година, в Стара Загора, по инициатива на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) и Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), бе проведена работна среща със специалисти от сферата на социалните и образователни услуги.

На срещата бе обсъдена Националната програма за закрила на детето за 2017 г. и нейната реализация, с цел заинтересованите страни в различните райони на страната да бъдат улеснени и подкрепени в нейното приложение.

Основните приоритети, цели и дейности, залегнали в Програма ДАЗД-2017 представи г-жа Радостина Димова, главен експерт „Мониторинг и контрол” – в ДАЗД -регион Южен.

В оживена дискусия бяха обсъдени следните основни проблеми:

-   Дейности, възможности за превенция на ранни бракове и раждания сред ромската общност;

- Проблеми във връзка с въведените промени в Методиката за изготвяне на социални оценки на деца и възрастни с увреждания, с които всъщност се затрудняват силно организациите, към които е адресирано изискването, да предоставят на социални услуги.

- Неадекватни мерки относно профилактика и здравеопазване на децата;

-   Възможностите за организиране на спортни инициативи за деца с увреждания и др.

   Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, като представител на НАСО за Старозагорска област, благодари на всички участници от Стара Загора и областта, както и на Община Стара Загора за съдействието при организиране на срещата.

Какво постигнахме през 2016 година

DSC01259

Гр. сдружение „Алтернатива 55” администрира от 10 години Център за социална рехабилитация и интеграция на деца -ЦСРИ (социална услуга в общността), разкрита през 2007 г. с проект на сдружението по ЕС / МТСП, която от 2011 г. е делегирана държавна дейност. Капацитетът на ЦСРИ е 20 деца, но се работи средно с 35 деца, както и с родителите им. ЦСРИ бе отличен на национален форум на доставчиците на социални услуги с Награда в категорията «Активна партньорство и качество на социалните услуги «.

Мултидисциплинарният екип на ЦСРИ „Алтернатива„ организира и реализира дейността си чрез следните основни програми: Програма за ранна интервенция на деца; Програма за социална рехабилитация, терапия и интеграция на деца със СОП; Програма за работа с родителите на деца със СОП; Програма за развиване на подкрепяща среда към деца със СОП; Програма за оценка, планиране и контрол на дейностите по предоставяне на социална услуга в общността; за повишаване квалификацията на екипа.

По Програмата за социализация през 2016 година са проведени разнообразни изнесени групови дейности, свързани със спортни инициативи на открито; посещения на инициативи в РИМ, Библиотека „Родина”, РБ „З.Княжевски”; съвместни дейности с други НПО и с ЦНИК. По покана на сдружение „От любов към България„ бе организиран по техен проект 5 месечен курс /юни- октомври/ по компютри и кратковременен курс по английски език, в който участваха 6 деца. Осигурено бе участието на децата в алтернативни социални услуги (чрез спорт, арттерапия) по разработени проекти. По проекта „Хипотерапия за деца с увреждания«, финансиран от КонтърГлобул ТЕЦ3 чрез ФРГИ и по програма на ФОДФ, в продължение на 6 месеца участваха редовно 25 деца, посещаващи Центъра. Програмата оказа много добро въздействие за развитие на различни качеста у децата – спазване на правила, по-добро общуване, физическо укрепване и др.

Екипът проведе целогодишно различни дейности, насочени към подкрепа на родителите. По проекти, финансирани от ФПББ и Община Стара Загора, бе проведено Училище за родители по темите: „Адаптиране на децата при постъпване в детско или учебно заведение”, „Деца с ГРР- ролята на физикалната и рехабилитационна медицина в подобряване общото състояние на дете с аутизъм; „Основни подходи при въвеждане на правила за работа и поведение при деца с ГРР; взаимодействие между специалистите и родителите в този процес”; „Проблеми при сексуалното възпитание на деца с ГРР, взаимодействие между специалистите и родителите”; Лекция „Психични и психиатрични проблеми в здравеопазването на децата”, с лектор доц. д-р Антон Славчев, д.м.н, зав.отделение към Клиника по детско юношеска психиатрия- Александровска болница. Семинар:«Особеностите при храненето на деца с ГРР и други проблеми в развитието. Влияние на приема на витамини, в частност витамин В12 като фактор за лечение„,д-р Р.Николова, лектор от отдел „Промоция на здравето” – РЗИ и двудневно обучение „Технически средства за подпомагане на комуникацията ЧРЕЗ поглед”, организиран от фондация АСИСТ и практичско демонстиране на приложенията им. Бе проведена и програма за Група за самопомощ-5 сбирки с водещи на групата Александра Димитрова, фамилен психотерапевт и консултант и Деяна Нончева- психолог и говорен терапевт в ЦСРИ. Сбирките се провеждаха средно веднъж в месеца.

Сдружението и екипът на ЦСРИ системно провежда дейности, насочени към промяна на обществените нагласи към децата със СОП и техните семейства, с оглед успешното им социално включване и развиване на подкрепяща ги среда. По програмата са организирани ежегодно, от 2007 г., поредица от събития, посветени на Международен ден за информираност за аутизма. ЦСРИ организира и събития с благотворителна цел и за популяризиране на възможностите на децата- проведени са 4 изложби с изготвени в Центъра художествени предмети и рисунки. Проведен бе конкурс за детска рисунка „ Заедно„ сред детските градини от Стара Загора, в който участваха над 80 рисунки, както и рисунки на деца от Центъра. Рисунките бяха популяризирани чрез представяне и гласуване по ФБ и организиране на изложба в Община Стара Загора с награждаване на първенците.

Сдружението работи и за привличане на доброволци. През 2016 година са проведени 2 доброволчески инициативи по програмата на ФПББ. Инициативата на 15 и 16 юли 2016 бе с участието на доброволци от Провидент Файненшъл България ООД”-Клон Стара Загора и родители на деца от ЦСРИ, които проведоха малки ремонтни работи на сградата и двора на Центъра. На 17 септември група доброволци от ТЕЦ КонтурГлобъл- Марица изток 3/ContourGlobal Maritsa East 3 изработиха подаръци за децата от Центъра във връзка с новата учебна година.

Сдружението отделя много голямо внимание на работата за повишаване квалификацията на екипа и постигане високо качество на предоставяните услуги. Четири специалисти от ЦСРИ завършиха пълния курс за работа по Монтесори метод и са сертифицирани за прилагане на метода в пряката работа с деца. Членове от екипа на Центъра участваха в 10 различни по тематика национални и международни конференции и семинари, организирани от външни организации. Специално внимание се отделя за това, екипът да осмисля и споделя опит, като сам организира и провежда обучителни инициативи.

Сдружението проведе, в партньорство с НАСО, регионална практическа конференция с над 40 участници от 12 селища на Старозагорска, Сливенка, Бургаска и Варненска област, на която представи няколко свои добри практики в работата с деца с ГРР. След участие в голям международен конкурс, презентация на сдружението за работата ни по ранна интервенция при деца с ментални проблеми в малките селища бе представена на международна конференция, с над 200 участници, в Молдова. И тази година Центърът проведе теоретична и практическа програма в преддипломния им стаж със студенти от Медицински факултет на Тракийски университет; организирано бе обучение с екипа на ЦДГ № 8 за проблемите и подходите в работата с деца с ГРР и прилагането на Монтесори метод.

На електронната страница редовно поместваме новини и материали във връзка с дейността ни.

Приятелите от организация „ Луис Карол”- София

DSC01390                DSC01557 2

В началото на 2016 година деца от обучителна организация „Луис Карол” –София ни направиха много мил подарък.

Основната дейност на Организация „Луис Карол“ са извънкласните занимания съчетани с интензивно чуждоезиково обучение на деца от подготвителен клас до седми клас. Тяхното верую: „Ние вярваме, че децата трябва да бъдат грамотни, но трябва и да умеят успешно да представят себе си. Стараем се да предложим многопластово обучение, което да подпомогне изграждането на успешни личности. В нашата учебна програма, освен подготовката по общообразователните предмети и обучението по чужди езици, сме заложили на не толкова популярните, но изключително полезни „Часове по добродетели“.

„Езика на добродетелите говорят и разбират всички хора по света“

В часовете, заедно с децата, откриваме какво и кои са добродетелите, защо трябва да ги прилагаме. Никога не е много рано и никога не е много късно човек да започне да прилага осъзнато във всекидневието си най- високите нравствени стандарти и да се чувства щастлив.

Децата от „Луис Карол„ ни показаха на практика възпитание в добродетелство. Набраните средства от нарисувани от тях картички те дариха за децата от Център „Алтернатива„. Благодарение на тях, деца от Центъра бяха на „зелено училище” с минерален басейн през септември. А под ръководството на художничката Юлия от Център за наука, изкуство и култура, рисуваха и участваха в изработването на красиви коледни картички и украшения. На 19 и 20 декември много мила изложба с изработени благодарение помощта на организация „Луис Карол”рисунки и коледни украшения от децата на Центъра,; на родители и приятели, е открита в Регионална библиотека „Захари Княжевски„.

Благодарим на нашите приятели от „Луис Карол

Подкатегории